Stora Ensos sensommar gick i moll

Helsingfors 25.10.2016, 13:30EkonomiStora Ensos operativa rörelsevinst minskade under juli-september till 219 miljoner euro från fjolårets 246 miljoner euro. Omsättningen minskade med 4,3 procent till 2,4 miljarder euro. Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström säger att omsättningen hade ökat utan den strukturellt försämrade pappersaffärsverksamheten och försäljningen av fabriken i Barcelona. Starten av kartongfabrikerna i Varkaus och Beihai i Kina hade...

UPM granskar fabrikernas konkurrenskraft

Helsingfors 25.10.2016, 11:13EkonomiSkogsindustribolaget UPM uppger att det inlett en granskning av konkurrenskraften i sina fabriker i Europa som producerar grafiskt papper. Bolaget avslöjar sina planer inom kort. Enligt vd Jussi Pesonen är orsaken till granskningen den strukturella försämringen i efterfrågan på grafiskt papper. Pesonen uppger dock att bolagets enhet i Europa och Nordamerika haft ett speciellt lyckat kvartal...

UPM:s jämförbara rörelsevinst förbättrades i juli-september

Helsingfors 25.10.2016, 10:14EkonomiSkogsindustribolaget UPM:s jämförbara rörelsevinst steg under juli-september till 314 miljoner euro från fjolårets 240 miljoner euro. Bolaget uppger också att det inlett en granskning av konkurrenskraften i sina fabriker i Europa som producerar grafiskt papper. Bolaget avslöjar sina planer inom kort. Enligt vd Jussi Pesonen är orsaken till granskningen den strukturella försämringen i efterfrågan på grafiskt...

JSM: Kampanjen Ta det lugnt påminner om miljövänliga val

Miljökonsekvenserna av våra matvanor är betydande – en femtedel av de klimatkonsekvenser och hela 40 procent av de övriga miljökonsekvenserna som beror på vår konsumtion orsakas av mat. Var och en av oss kan påverka vår egen miljöbelastning genom våra matvanor. Det krävs ingen omfattande matrevolution för att övergå till mera miljövänliga matvanor, påminner jord- och skogsbruksministeriets och Naturresursinstitutets konsumentkampanj...

Vallmon blommar på allt fler fält i Afghanistan

Kabul 23.10.2016, 15:04UtrikesOpiumproduktionen har ökat med tio procent i Afghanistan i år jämfört med förra året, uppger FN. Väderförhållandena och den ökande osäkerheten har ökat vallmoodlingen. Dessutom har det internationella stödet för bekämpningen av narkotikaproduktionen försvagats. I år odlas vallmo på uppskattningsvis 201 000 hektar när arealen förra året mätte 183 000 hektar. Talibanrörelsen finansierar sin verksamhet genom...

JSM: Helhetsbedömningen av Landsbygdsverket är klar

Enligt en extern helhetsbedömning som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra av Landsbygdsverket klarar sig verket bra i en europeisk jämförelse i sin uppgift som utbetalande myndighet, alltså som administratör av EU-stöd. Enligt bedömningen har Landsbygdsverket fullgjort alla sina nationellt lagstadgade uppgifter. De stöd som EU anvisat Finland har utnyttjats så gott som fullt ut. Däremot har Landsbygdsverket i inte alla...

Landsbygdsverket klandras för dålig kommunikation

Helsingfors 21.10.2016, 11:26PolitikEn utomstående utvärdering av Landsbygdsverket klandrar dess förmåga att reagera på förändringar. Enligt utvärderingen har verket inte lyckats kommunicera tillräckligt öppet om problemen i stödsystemen eller om vad problemen beror på. Problem med datasystemen har gjort att stöden har betalats ut för sent till jordbrukarna. I mars ordnades en protestmarsch med cirka 500 traktorer i Helsingfors. ...

JSM: Export av havregryn från Finland till Kina inleds

Kinas myndighet för kvalitetskontroll och karantänfrågor AQSIQ, som fastställer villkoren för livsmedelsimport, har godkänt att finländska havregryn exporteras till den kinesiska marknaden. De ändrade importvillkoren tillämpas från och med den 19 oktober 2016 på de havrepartier som avsänds från Finland.AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) publicerade den 19 oktober ett webbmeddelande om ändrade importvillkor för havre som...