Fira naturens dag på ekogårdar: Fem ekologiska gårdar håller öppet hus 27.8 i Svenskfinland

SLC - Banneri Ru

Den sista lördagen i augusti, den 27.8, firas den Finska naturens dag för fjärde gången. Då har allmänheten möjlighet att bekanta sig med ekologiska gårdar runt om i landet. På ekogårdarna får man veta mer om gårdens produktion och vilken betydelse den ekologiska produktionen har för att bevara den biologiska mångfalden.  Många av ekogårdarna ordnar också övrigt program i mån av...

Samlingspartiet avvisar skatteskärpningar

Helsingfors 23.08.2016, 11:30PolitikSamlingspartiet ger ett klart nej till förslagen om nya skattehöjningar. Ordföranden för partiets riksdagsgrupp Kalle Jokinen säger att det inte blir några nya skattehöjningar. Jokinen tog upp frågan på riksdagsgruppens sommarmöte i Åbo. Sannfinländarna föreslog förra veckan en höjning av kapitalskatten med en procentenhet. Detta skulle enligt Sannfinländarna vara ett villkor för att höjningen av dagvårdsavgifterna...

JSM: Fira Finska naturens dag på ekogårdar!

Den sista lördagen i augusti firas Finska naturens dag för fjärde gången. Dagen till ära har femton ekogårdar runt om i landet öppet hus och erbjuder möjlighet att få veta mer om ekologisk produktion.På ekogårdarna får man veta mer om gårdarnas produktion och ekoproduktionens betydelse med tanke på den biologiska mångfalden.Många av ekogårdarna ordnar också annat program: till exempel guidade...

Utlåtande över utkastet till ändringar i lagen om skatt på arv och gåva

FinansministerietVM071:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändringar i lagen om skatt på arv och gåva samt i 47 § inkomstskattelagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som det gäller ikraftträdandet av det nya 9 momentet vid 55 § lagen om skatt på arv och gåva.  SLC anser att det är försvarbart att...

Återvinning av höstgödsel inleds

Helsingfors 19.08.2016, 16:42PolitikRegeringens projekt för att återvinna hästgödsel är i startgroparna. Projektet, som hör till åtgärderna i regeringsprogrammets spetsprojekt om kretsloppsekonomi, ska genomföras av Envitecpolis Oy. Målet i statsminister Juha Sipiläs (C) regeringsprogram är att ta tillvara mera näringsämnen i synnerhet i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag. Ambitionen är att...

St1 bygger etanolanläggning i Norge

Helsingfors 19.08.2016, 11:10EkonomiOljebolaget St1 utvidgar sin etanolproduktion till Norge. St1 Nordic har undertecknat ett intentionsavtal med Viken Skog och dess dotterbolag Treklyngen om att bygga en etanolanläggning i Hönefoss. Anläggningen byggs på en plats där det tidigare har funnits ett pappersbruk och den ska använda avfall från den lokala trävaruindustrin. St1 säger att man letar efter platser för...

JSM: Stödnivån för tilläggsstöd på 15 miljoner euro 2015 fastställdes - närmare 5 500 jordbrukare får krisstöd i september

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det temporära nationella tilläggsstödet till jordbruket 2015. Tilläggsstödet som betalas enligt gårdarnas skuldsättning och investeringar är en del av jordbrukets tidigare krispaket. Det sammanlagt 15 miljoner euro stora tilläggsstödet betalas till närmare 5 500 jordbrukare i september.Tilläggsstödet riktas särskilt till nyetablerade gårdar och gårdar som nyligen investerat i utveckling av produktionen. Tilläggsstödet...

Frågan avgörs kanske av EU-domstolen

Helsingfors 18.08.2016, 14:29EkonomiAllt fick sin början då forskaren Jussi Airaksinen för flera år sedan ville höra EU-kommissionens syn på medborgarnas rätt till information i Min skog-tjänsten, som upprätthålls av Finlands skogscentral. EU-kommissionen har inte varit nöjd med den dialog som har förts med Finland, utan skickat ett så kallat motiverat yttrande. Finland har en dryg månad på...