Klart sämre resultat av Stora Enso

Helsingfors 03.02.2017, 14:21EkonomiStora Ensos rörelsevinst för fjolårets sista kvartal minskade med 63 procent jämfört med året innan. Vinsten blev nu 145 miljoner euro. Omsättningen minskade med två procent till 2,4 miljarder euro. Hela fjolårets rörelsevinst minskade med 26 procent till 783 miljoner euro och omsättningen minskade med 2,4 procent till 9,8 miljarder euro. Stora Enso inleder nu ett...

Mavi: Betalning av stöd för minskad mjölkproduktion för perioden november–januari kan sökas senast 17.3.2017

Ansökan om utbetalning av stöd för att minska mjölkproduktionen ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 17.3.2017. Betalning kan sökas av de mjölkgårdar som anmälde att de planerade att producera mindre mjölk under perioden 1.11.2016–31.1.2017 än under motsvarande period ett år tidigare. Ansökningsblankett 485 finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.I betalningsansökan meddelar mjölkproducenten hur mycket mjölk han eller hon levererade till ett...

UPM avslutade samarbetsförhandlingar i Tyskland och Österrike

Helsingfors 02.02.2017, 13:13EkonomiSkogsbolaget har avslutat sina samarbetsförhandlingar i Tyskland och Österrike. De var en följd av beslutet att stänga två pappersmaskiner. Förhandlingarna ledde till att 143 jobb försvinner i Augsburg i Tyskland och 125 i Steyrermühl i Österrike. I Augsburg har produktionen med den maskin som ska stängas redan upphört. Maskinen i Steyrermühl stoppas i slutet av årets...

JSM: EU-stöd för hälsosam skolmat – i Finland fokuserar stödet på ekologiska produkter

Jord- och skogsbruksministeriet håller på att ändra systemet för distribution av livsmedel till skolor. Efter ändringen ska ekologiskt producerade livsmedel, t.ex. mjölk, frukt och grönsaker, få mer stöd än sedvanligt producerade produkter. Ändringen, som förväntas öka efterfrågan på ekologiska produkter, ska börja gälla hösten 2017.Europeiska unionen beviljar stöd för distribution av mejeriprodukter samt frukt och grönsaker till skolelever. Syftet med...

Minister Mykkänen: Trumps gränsskatt skulle skada Finlands skogsindustri

Tammerfors 02.02.2017, 06:54EkonomiOm USA:s president Donald Trump förverkligar sitt hot om att införa gränstullar för utländska produkter blir följderna skadliga för världsekonomin och Finlands export, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen (Saml) till Lännen Media. Om till exempel Finlands skogsindustri råkar ut för stora exporthinder i Nordamerika skulle det enligt Mykkänen leda till en situation med överproduktion i...

JSM: Viktigt med mångfald i ekonomiskogar - Nya METSO-projekt utvecklar naturvården

METSO-programmet tryggar skogsnaturens biologiska mångfald. Programmet uppmuntrar skogsägare att skydda värdefulla objekt och vårda naturen i ekonomiskogar. Nu har man valt tre nya projekt som ska vårda naturen.   Information om hönsfåglarnas livsmiljö hjälper att sköta viltskogar Ett av projekten handlar om att utveckla vården av viltskogar med hjälp av geografisk information.  Idén går ut på att man identifierar skogsfåglarnas livsmiljöer och...

Utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölk- och köttdjursstallar

UTLÅTANDE1.2.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1905/01.03/2016UTLÅTANDE GÄLLANDE JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM BYGGNADSTEKNISKA OCH FUNKTIONELLA KRAV FÖR BYGGANDE AV MJÖLKKO- OCH KÖTTDJURSSTALLAR SOM UNDERSTÖDSSLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:Kalvarnas möjlighet att i kalvgömma/avdelning ostört få tillgång till grov- och kraftfoder kunde betonas. Detta har i slutändan större inverkan på både hälsa och tillväxt än antalet kalvnings-...

Madelene Lindqvist t.f. verksamhetsledare för ÖSP

SLC - Madelene Lindqvist

Agrolog Madelene Lindqvist, 28, blir ny verksamhetsledare för Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f. från och med den 1 mars. Lindqvist vikarierar Jan-Ove Nyman, som beviljats tjänstledighet för att jobba med sina företagarplaner inom biogas.  Lindqvist har efter sin agrologexamen jobbat drygt ett år som landsbygdssekreterare vid Pedersöre kommun och därefter som mjölkgårdsrådgivare vid ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. I dessa tjänster har...