Återvinning av höstgödsel inleds

Helsingfors 19.08.2016, 16:42PolitikRegeringens projekt för att återvinna hästgödsel är i startgroparna. Projektet, som hör till åtgärderna i regeringsprogrammets spetsprojekt om kretsloppsekonomi, ska genomföras av Envitecpolis Oy. Målet i statsminister Juha Sipiläs (C) regeringsprogram är att ta tillvara mera näringsämnen i synnerhet i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag. Ambitionen är att...

St1 bygger etanolanläggning i Norge

Helsingfors 19.08.2016, 11:10EkonomiOljebolaget St1 utvidgar sin etanolproduktion till Norge. St1 Nordic har undertecknat ett intentionsavtal med Viken Skog och dess dotterbolag Treklyngen om att bygga en etanolanläggning i Hönefoss. Anläggningen byggs på en plats där det tidigare har funnits ett pappersbruk och den ska använda avfall från den lokala trävaruindustrin. St1 säger att man letar efter platser för...

JSM: Stödnivån för tilläggsstöd på 15 miljoner euro 2015 fastställdes - närmare 5 500 jordbrukare får krisstöd i september

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det temporära nationella tilläggsstödet till jordbruket 2015. Tilläggsstödet som betalas enligt gårdarnas skuldsättning och investeringar är en del av jordbrukets tidigare krispaket. Det sammanlagt 15 miljoner euro stora tilläggsstödet betalas till närmare 5 500 jordbrukare i september.Tilläggsstödet riktas särskilt till nyetablerade gårdar och gårdar som nyligen investerat i utveckling av produktionen. Tilläggsstödet...

Frågan avgörs kanske av EU-domstolen

Helsingfors 18.08.2016, 14:29EkonomiAllt fick sin början då forskaren Jussi Airaksinen för flera år sedan ville höra EU-kommissionens syn på medborgarnas rätt till information i Min skog-tjänsten, som upprätthålls av Finlands skogscentral. EU-kommissionen har inte varit nöjd med den dialog som har förts med Finland, utan skickat ett så kallat motiverat yttrande. Finland har en dryg månad på...

Skogsägare vill skydda skogsfakta

Datatvisten handlar inte om EU utan om skogsindustrins egna planer, anser intresseorganisationerna. Raseborg, Borgå 18.08.2016, 14:28EkonomiEU pressar Finland att offentliggöra skogsdata. Kravet gäller ändå bara privatägda skogar, inte industrins eller statens, påpekar Peter Simberg från Nitlax i Raseborg. - Jag anser att det ganska långt handlar om industrins intressen, att få uppgifter i en...

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdrag

FinansministerietVM073:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdragSvenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som företagaravdraget föreslås gälla skogsbeskattningen. Enligt förslaget skulle företagaravdraget räknas på såväl ett positivt som ett negativt resultat inom skogsbeskattningen. Ett företagaravdrag som riktar sig mot ett negativt resultat leder till att lagliga avdrag tas bort. Detta kan...

MTK öppnar matbutik på nätet

Helsingfors 18.08.2016, 09:41EkonomiCentralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK har blivit butiksägare. Förbundet har öppnat en nätaffär där konsumenter kan köpa mat direkt från lantgårdar. Orsaken bakom att MTK valt att öppna en nätbutik är enligt förbundet att de sjunkande matprisen har minskat producenternas andel av matpriset och det har minskat lönsamheten för jordbruket. - Via tjänsten kan...

Utlåtande om regeringens proposition om temporär statsborgen för gårdsbruksenheter och tillhörande lagförslag

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Hänvisning: MMM021:00/2016Ärende: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM TEMPORÄR STATSBORGEN FÖR GÅRDSBRUKSENHETER OCH LAGAR OM ÄNDRING AV 25 § I LAGEN OM STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET OCH AV LAGEN OM INFÖRANDE AV EN LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINANSIERING AV LANDSBYGDSNÄRINGAR SLC har bekantat sig med förslaget och önskar framföra följande: I den...