Evira: Fågelinfluensan spred sig till Åbo skärgård

Fågelinfluensan har spritt sig till Åbo skärgård. I viggar som påträffats döda i Nagu har konstaterats högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, dvs. fågelinfluensa som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. För att hindra att sjukdomen sprider sig upprättar Livsmedelssäkerhetsverket Evira en restriktionszon kring fåglarnas fyndplats. Fågelinfluensa av typen H5N8 har konstaterats bland vilda fåglar och på gårdar med fjäderfä...

Evira: Mest Campylobacter i fjäderfäkött under sensommaren

Enligt en färsk undersökning förekommer det klart mer Campylobacter i inhemskt fjäderfäkött under sensommaren än under andra tider av året. Årligen är knappt en tiondedel av det färska inhemska broilerkycklingköttet och drygt en tredjedel av kalkonköttet i detaljhandeln kontaminerat med Campylobacter. Campylobacterundersökningen gjordes som ett samarbete mellan Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Helsingfors universitet och som ett resultat av undersökningen togs också...

Mavi: Interventionslagrat mjölkpulver börjar säljas

Europeiska kommissionen har beslutat att öppna upp försäljningen av skummjölkspulver (fettfritt mjölkpulver) från interventionslager. Skummjölkspulver som lagrats in före den 1 november 2015 ska vara tillgängligt för försäljning. Försäljningen sker genom ett anbudsförfarande. Den första anbudsomgången avslutas den 13 december 2016. I Finland är 790,150 ton mjölkpulver till salu. Ett anbud måste omfatta minst 20 ton skummjölkspulver. Försäljningen administreras av Landsbygdsverkets...

Resolution från SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen?

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges höstmöte 2016: SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen? Trots traktormarschen i mars är läget ännu mycket kärvt på gårdarna. De krislösningar som regeringen riktat till jordbruket är viktiga, men fungerar närmast som första hjälp. Nu måste det långsiktiga arbetet fortsätta med att förbättra jordbruksprodukternas marknadspriser, att hitta nya exportmarknader och att...

Thölix och Falck fortsätter leda SLC

På SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Vanda förrättades idag stadgeenliga personval. Till grund för personvalen låg en enhällig valberedning. Till ordförande för förbundsfullmäktige för 2017 återvalde Stefan Thölix från Korsholm. Till första vice ordförande återvaldes Anders Rosengren från Borgå och till ny andra vice ordförande invaldes Nicklas Mörn (NY!) från Saltvik. Holger Falck från Sibbo återvaldes till SLC:s centralförbundsordförande, och därmed...

SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix hälsningstal på fullmäktiges höstmöte 1.12.2016 kl. 10.30 i Vanda

SLC - Stefan Tholix Oppning

Värderade medlemmar i SLC:s förbundsfullmäktige Under flera års tid har Finlands jordbruk verkat under ekonomiskt pressade förhållanden. Under innevarande år har lönsamheten sjunkit till så låga nivåer, att en fortsatt inhemsk matproduktion är allvarligt hotad. De bidragande orsakerna är flera, nedåtgående stödnivåer, stigande kostnader förenade med ökande byråkrati, och framförallt priset på våra produkter. Dessa har i dagsläget nått sådan billighet,...

Falck och Thölix fortsätter leda SLC

Helsingfors 01.12.2016, 11:58EkonomiHolger Falck och Stefan Thölix fortsätter som styrelse- respektive fullmäktigeordförande för Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund nästa år. Det beslutade SLC:s fullmäktige på sitt möte i Vanda i dag. Riksdagsledamoten Mats Nylund (SFP) som tidigare meddelat att han är intresserad av att bli styrelseordförande återvaldes som första vice ordförande. Ordföranden för valberedeningen Johanna Smith säger att när Falck...