Ingen antibiotika i svenska livsmedel

Stockholm 14.06.2016, 08:32EkonomiDet är sällan tester av kött, fisk och andra svenska livsmedel från djurvärlden har rester av läkemedel, tungmetaller eller andra föroreningar, visar det svenska Livsmedelsverkets prover från i fjol. Endast ett av närmare 5 000 tagna tester hade spår av antibiotika. - Det är mycket glädjande att resultaten från tidigare år håller i sig, säger Ingrid...

Sommarstormen orsakade få skador

Helsingfors 13.06.2016, 16:32InrikesSommarstormen förra veckan orsakade inga större skogsskador, uppger Forststyrelsen. I södra Finland och mellersta Finland uppstod inga betydande skador. Värst drabbades Lappland men där tycks skadorna ha begränsats till cirka 10 000 kubikmeter. Enligt Meteorologiska institutet är stormar orsakade av kraftiga lågtryck mycket sällsynta den här tiden av året. Liknande oväder förekommer i snitt endast en...

JSM: Finland lägger fram ett förslag för kommissionen om ändring av EU:s produktionskopplade jordbrukarstöd och grundstödet

Regeringen godkände idag Finlands förslag om ändring av EU:s produktionskopplade stöd och grundstödet. Ändringarna gäller den procentuella höjningen av grundstödet, bevarandet av anslagsandelen för bidraget för nötkreatur och bidraget för jordbruksgrödor samt ålders-, slaktvikts- och lamningsvillkoren för får- och getbidraget. Ändringarna som utarbetats i samarbete med lantbruksstyrelsen och producentorganisationerna gäller stödåren 2017–2020 under förutsättningen att kommissionen godkänner dem.För kommissionen föreslås...

Mavi: Jordbrukarstöd för 2016 betalas ut i höst – 90 miljoner euro betalas ut tidigare än i fjol

Målet är att i oktober-december betala ut cirka 1,2 miljarder euro i jordbrukarstöd som sökts år 2016.  En förändring jämfört med 2015 års utbetalningstidtabell är att en del av stöden kan betalas ut redan på hösten under året för ansökan i stället för våren efter stödansökningsåret.- Nu kan vi betala ut större andelar av EU:s direktstöd än i fjol redan...

Hälften av jordbrukarna har nu gjort upp sin stödansökan i Viputjänsten – ansökningstiden utgår om en vecka

Den samlade ansökan om jordbrukarstöd pågår som bäst i Viputjänsten (vipu.mavi.fi). Hittills (8.6.2016) har fler än 23 000 ansökningar lämnats in elektroniskt. Det här motsvarar runt hälften av de sökande, om samma antal ansökningar som i fjol lämnas in. Stödansökan avslutas i Viputjänsten 15.6.2016 kl. 23.59. Senast nu är det skäl att logga in i Vipu och börja fylla i ansökan....

Förrymda kalvar får barnvakt

Stockholm 05.06.2016, 15:31UtrikesFyra förrymda kalvar som i natt intog en butiksparkering i Storvreta norr om Uppsala pustar nu ut i hagen hemma på Edshammars säteri, rapporterar Upsala Nya Tidning. Kvigorna, som först troddes vara tjurar, blev någon gång under natten skrämda i sin hage och beslutade sig för att fly genom att helt sonika springa ner det omgärdande...

Tjurkalvar intog parkering

Stockholm 05.06.2016, 09:36UtrikesDet är inte bara människobarn som driver runt i samhällen under ljusa sommarnätter. Även tjurkalvar vill tydligen ut och se sig om. I natt intog ett gäng ungtjurar en butiksparkering i Storvreta norr om Uppsala, rapporterar Upsala Nya Tidning. Tjurarna var på rymmen från en gård i närheten och stod, på känt ungdomsmanér, i en liten...

Utlåtande om statsrådets principbeslut om offentlig upphandling

UTLÅTANDE3.6.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 829/04.04.01.01/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM FRÄMJANDE AV GOD ODLINGSSED NÄR DET GÄLLER MILJÖN SAMT PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN SOM TAR HÄNSYN TILL DJURENS VÄLBEFINNANDE OCH LIVSMEDELSSÄKERHETEN VID OFFENTLIG UPPHANDLING AV LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSTJÄNSTER.SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och framför följande: Statsrådet förutsätter att man inom offentlig upphandling strävar efter hög kvalitet genom...