Jordbrukarna kommer med ett allvarligt budskap till regeringen

Till jordbrukarnas demonstration på fredag väntas tusentals jordbrukare och hundratals traktorer. På Senatstorget kommer jordbrukarna att framföra sina krav till regeringen. Från demonstrationen görs en livssändning som börjar kl. 10.45. Programmet på Senatstorget inleds kl. 11 (ändringar möjliga) 11.00Programmet börjar11.30MTK:s direktionsordförande Tommi Lunttila och SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix11.40Talturer av jordbrukare samt annat program12.30MTK:s ordförande Juha Marttila och SLC:s ordförande Holger FalckStatsminister Juha...

Jordbrukarnas traktormarsch och demonstration kräver omedelbara åtgärder för att åtgärda matproducenternas svåra ekonomiska situation

SLC - Ebanner Traktormarsch
Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge.

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge. Till demonstrationen på Senatstorget, som pågår kl. 11-14, anländer under förmiddagen ca 300 traktorer. Traktorerna startar kl. 8-8.30 från samlingsplatserna längs med huvudvägarna. Från olika delar av landet beräknas över 2 000 jordbrukare, även utan traktor, komma till demonstrationen. Av statsrådets medlemmar...

Körinstruktioner för traktormarsch 11.3

SLC - Traktorimarssi Saapuminen Kokoontumispaikalta Keskustaan Uusi
Traktorerna anländer till Senatstorget västerifrån via Mannerheimvägen och österifrån via Sörnäs strandväg (Karta: MTK)

Traktorernas ankomst och avfärd från Senatstorget har planerats i utmärkt samarbete med trafikpolisen. De anvisade rutterna måste absolut följas för att garantera säkerheten för alla marschdeltagare och övriga som rör sig i trafiken. Trafiken dirigeras av polisen samt av våra egna ansvarspersoner på samlingsplatserna och på Senatstorget. Var på plats på samlingsplatserna i god tid, senast 7.30. Starten från samlingsplatserna sker fr.o.m. kl. 8.10 i...

JSM: Möjligt att ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd

I år är det möjligt att under vissa förutsättningar ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd, dvs. nöt-, får- och getbidrag samt bidrag för åkergrödor. Ändringarna skulle träda i kraft år 2017.Jord- och skogsbruksministeriet diskuterar med producentorganisationerna om ändringsbehoven på diskussionsmöten som i mars-april ordnas för olika driftsinriktningar.  De ändringsbehov som parterna kommer överens om meddelas till kommissionen senast den 1...

Evira: Det går att lita på ekologiska livsmedels äkthet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte bekämpningsmedelsrester, tillsatser och användning av genmodifierade organismer i ekologiska produkter år 2015. Enligt resultaten följdes ekoreglerna i produktionen av ekologiska livsmedel, med två undantag.Evira samlade in cirka 300 prover av finländska ekoföretagares produktion. Det togs prover av spannmål, mjölk, ägg, honung, grönsaker samt produkter som förädlats av dessa, till exempel bröd. I två företagares produkter, närmare bestämt...

SLC:s utlåtande om tredje fasen i förnyandet av miljöskyddslagen

MiljöministerietPB 3500023 STATSRÅDETkirjaamo.ym@ymparisto.fDnr YM16/400/2012BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAGEN GÄLLANDE TREDJE FASEN I FÖRNYANDET AVMILJÖSKYDDSLAGEN SLC har bekantat sig med materialet och förslagen gällande miljöskyddslagens tredje fas och önskar framföra följande:SLC anser att den övergripande målsättningen som framkommit i arbetet med fas 3 av miljöskyddslagens revidering är riktig. Det är viktigt att se över processerna och rättsgrunderna i samband med miljötillstånd så att förfarandet görs smidigare...

PRESSINBJUDAN: Presskonferens om jordbrukarnas traktormarsch till Helsingfors och demonstration

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors fredagen den 11.3 på grund av lantgårdarnas trängda ekonomiska läge. Jordbrukare från olika delar av Finland anländer med traktorer till Senatstorget på fredagsförmiddagen. Under demonstrationen, som hålls kl. 11-14, kräver jordbrukarna att regeringen och andra beslutsfattare skrider till åtgärder för att omedelbart åtgärda situationen och trygga den finländska matproduktionen. En stor mängd jordbrukare...

Evira: Uppgifterna i svinregistrets fakturor bristfälliga

Summorna på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras fakturor som sändes till svinproducenterna i början av mars stämmer, även om brister förekommer i faktureringsuppgifterna. Svinproducenterna sänds inte en ny faktura, utan de förväntas betala fakturan de fått.Det rör sig om svinregistrets registreringsfaktura, som nu sändes för första gången och den gäller året 2015. Avgifternas storlek bygger på antalet anmälningar om händelser och djurantal till...