Körinstruktioner för traktormarsch 11.3

SLC - Traktorimarssi Saapuminen Kokoontumispaikalta Keskustaan Uusi
Traktorerna anländer till Senatstorget västerifrån via Mannerheimvägen och österifrån via Sörnäs strandväg (Karta: MTK)

Traktorernas ankomst och avfärd från Senatstorget har planerats i utmärkt samarbete med trafikpolisen. De anvisade rutterna måste absolut följas för att garantera säkerheten för alla marschdeltagare och övriga som rör sig i trafiken. Trafiken dirigeras av polisen samt av våra egna ansvarspersoner på samlingsplatserna och på Senatstorget. Var på plats på samlingsplatserna i god tid, senast 7.30. Starten från samlingsplatserna sker fr.o.m. kl. 8.10 i...

JSM: Möjligt att ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd

I år är det möjligt att under vissa förutsättningar ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd, dvs. nöt-, får- och getbidrag samt bidrag för åkergrödor. Ändringarna skulle träda i kraft år 2017.Jord- och skogsbruksministeriet diskuterar med producentorganisationerna om ändringsbehoven på diskussionsmöten som i mars-april ordnas för olika driftsinriktningar.  De ändringsbehov som parterna kommer överens om meddelas till kommissionen senast den 1...

Evira: Det går att lita på ekologiska livsmedels äkthet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte bekämpningsmedelsrester, tillsatser och användning av genmodifierade organismer i ekologiska produkter år 2015. Enligt resultaten följdes ekoreglerna i produktionen av ekologiska livsmedel, med två undantag.Evira samlade in cirka 300 prover av finländska ekoföretagares produktion. Det togs prover av spannmål, mjölk, ägg, honung, grönsaker samt produkter som förädlats av dessa, till exempel bröd. I två företagares produkter, närmare bestämt...

SLC:s utlåtande om tredje fasen i förnyandet av miljöskyddslagen

MiljöministerietPB 3500023 STATSRÅDETkirjaamo.ym@ymparisto.fDnr YM16/400/2012BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAGEN GÄLLANDE TREDJE FASEN I FÖRNYANDET AVMILJÖSKYDDSLAGEN SLC har bekantat sig med materialet och förslagen gällande miljöskyddslagens tredje fas och önskar framföra följande:SLC anser att den övergripande målsättningen som framkommit i arbetet med fas 3 av miljöskyddslagens revidering är riktig. Det är viktigt att se över processerna och rättsgrunderna i samband med miljötillstånd så att förfarandet görs smidigare...

PRESSINBJUDAN: Presskonferens om jordbrukarnas traktormarsch till Helsingfors och demonstration

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors fredagen den 11.3 på grund av lantgårdarnas trängda ekonomiska läge. Jordbrukare från olika delar av Finland anländer med traktorer till Senatstorget på fredagsförmiddagen. Under demonstrationen, som hålls kl. 11-14, kräver jordbrukarna att regeringen och andra beslutsfattare skrider till åtgärder för att omedelbart åtgärda situationen och trygga den finländska matproduktionen. En stor mängd jordbrukare...

Evira: Uppgifterna i svinregistrets fakturor bristfälliga

Summorna på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras fakturor som sändes till svinproducenterna i början av mars stämmer, även om brister förekommer i faktureringsuppgifterna. Svinproducenterna sänds inte en ny faktura, utan de förväntas betala fakturan de fått.Det rör sig om svinregistrets registreringsfaktura, som nu sändes för första gången och den gäller året 2015. Avgifternas storlek bygger på antalet anmälningar om händelser och djurantal till...

JSM: Stödnivåer för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2015 fastställda

När det slutliga antalet enheter som ger rätt till stöd nu är klart, har regeringen tagit beslut om nivåerna för lagringsstödet för trädgårdsprodukter 2015 i Södra Finland. För lagringsstödet för trädgårdsprodukter har bestämts ett högsta tak såväl nationellt som genom EU-beslut. För att inte överskrida taket, ska enhetsstödet sänkas. Lagringsstödet ändras så att när det gäller maskinellt avkylda lager uppgår stödet...

SLC uppmanar medlemmarna att delta i bondedemonstration 11.3: Kom med eller utan traktor!

SLC - Traktormarsch Annons

SLC:s centralstyrelse uppmanar medlemmar från hela verksamhetsområdet att – med eller utan traktor - aktivt delta i den traktormarsch och demonstration som hålls i Helsingfors fredagen den 11 mars.  – I ingen annan bransch vore det ens möjligt att den inkomst som överenskommits för föregående år utbetalas med över ett års fördröjning. Måttet är rågat. Därför har bönderna själva tagit initiativ...