SLC inför studerandemedlemskap från 2016

SLC - Img 8962  AÖ
SLC- och LRF-ungdomar besöker unga jordbrukaren Christer Jägerskiöld på Kimitoön. Foto: Annika Öhberg.

Från och med ingången av 2016 är det möjligt för studerande att bli studerandemedlemmar i SLC. Som studerandemedlem är man medlem direkt i ett av SLC:s fyra landskapsförbund ÖSP, NSP, ÅSP eller ÅPF. Studerandemedlemskapet motsvarar stödande medlemskap och som studerandemedlemmar har man rätt till samma förmåner som en stödande medlem i SLC, även alla nummer av Landsbygdens Folk.  Att SLC inför...

SHM: Tyngdpunkten i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare förskjuts mot nödvändiga arbeten

Lantbruksavbytarna ska i fortsättningen utföra sådan nödvändig husdjursskötsel som ingår i arbetsuppgifterna för den lantbruksföretagare som får avbytarservicen. Avbytarna ska endast utföra sådana arbetsuppgifter som är dagligen nödvändiga. I och med de ändringsförslag som riksdagen har godkänt motsvarar Finlands lagstiftning om avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare EU:s rättsakter. Europeiska kommissionen har genom ett beslut den 15 december 2015 godkänt Finlands avbytarsystem...

JSM: Försenade anmälningar till djurregistren leder till stödbortfall

Bestämmelserna om EU-djurbidrag ändrades våren 2015, vilket innebär nedskärningar i djurhållarnas stöd i år. Jord- och skogsbruksministeriet vill påminna djurhållare om att det är mycket viktigt att följa märknings- och registreringsreglerna även år 2016. Stöd kan inte betalas om märkningarna eller registreringarna är bristfälliga. Försenade anmälningar gör att djuren underkänns. I fjol ledde förseningarna bara till sänkta stöd. Vidare orsakar felaktiga,...

Villkoren i EU:s djurbidrag lindras för 2015

22.12.2015 Villkoren för EU:s djurbidrag för år 2015 har lindrats så att en försenad registeranmälan som gäller ett enskilt djur inte påverkar de bidrag som betalas för övriga djur. Överdirektör Leena Tenhola vid Landsbygdsverket uppger att verket klarar av att betala ut största delen av stöden före jul. Jord- och skogsbruksministeriet beslutade att lindra bidragsvillkoren för 2015, eftersom en ändringen av en EU-förordning...

​SLC ingår samarbete med VV-Auto Group

SLC - VV-Auto-avtalsunderteckning-18.12.2015
VV-Autos Juha-Pekka Sihvonen och SLC:s verksamhetsledare undertecknade samarbetsavtalet den 18.12.2015. Foto: Mia Wikström.

Från och med den 18.12.2015 har SLC ingått nationellt samarbete med VV-Auto Group, som erbjuder SLC:s medlemmar i lokalavdelningarna och skogsvårdsföreningarna rabatt på Volkswagen Transportbilar. De modeller som berörs av de produktvisa medlemsrabatterna på Volkswagen Transportbilar är Amarok, Caddy, Transporter och Crafter. Rabatterna ges för bilmodellens bilskattefria rekommenderade återförsäljningspris vid leveranstidpunkten. SLC-medlemmar får prisrabatten utöver bilaffärers och importörers egna kampanjer....

JSM: ​Beloppet av det nationella tilläggsstöd som ingår i jordbrukets krispaket fastställdes

17.12.2015Regeringen fastställde i dag beloppet av det temporära nationella tilläggstöd som beviljas i form av stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.Tilläggsstödet ingår i jordbrukets krispaket, som består av nationell finansiering och EU-finansiering. Av den nationella finansieringen på ca 20 miljoner euro ska omkring 15 miljoner euro användas för stödet enligt propositionen. Resten ska komplettera Finlands EU-krisstöd på ca 9 miljoner...

MM: ​Statsrådet godkände propositionen om smidigare bestämmelser i naturvårdslagen – ändringarna gäller flygekorren och utmärkningen i terrängen av naturskyddsområden

Miljöministeriet 17.12.2015 Statsrådet godkände i dag regeringens proposition om ändring av naturvårdslagen. I propositionen föreslås det att förfarandet med beslut om avgränsning av föröknings- och rastplatserna för flygekorrar ska frångås. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om hur gränserna för naturskyddsområden ska märkas ut i terrängen mildras. Ändringarna ska lätta arbetsbördan för närings-, trafik- och miljöcentralerna i och med att deras...

Mavi: ​Företagsstöd för landsbygden börjar betalas ut i februari

Landsbygdsverket Tidtabellen för beslut om och utbetalning av företagsstöd för landsbygden har fastställts. I mitten av december börjar NTM-centralerna fatta beslut med anledning av ansökningarna om företagsstöd. Utbetalningen av företagsstöd blir möjlig i mitten av februari. Efter att ha fått stödbeslutet kan stödtagaren ansöka på pappersblankett om utbetalning av företagsstödet. Betalningsansökan ska postas till NTM-centralen. Blanketterna för betalningsansökan finns i...