Mavi: ​De första besluten om finansiering av landsbygdsprojekt fattas i januari

02.12.2015Tidtabellen för beslut om företags- och projektstöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har nu fastställts. NTM-centralerna börjar i januari fatta beslut om projektstöd för landsbygden. För företagsstödens del inleder NTM-centralerna beslutsfattandet i mitten av december.De första besluten om företags- och projektstöd skrivs på papper, eftersom det ännu inte är möjligt att fatta beslut elektroniskt i...

JSM: ​Klimatmötet i Paris: Finland med i Frankrikes initiativ om större kolbindning

SLC - spannmål-brodd

1.12.2015 Finland har undertecknat Frankrikes initiativ om större kolbindning i jordbruksmarken på klimatmötet i Paris. Enligt initiativet ska jordmånens lagrade kol växa med fyra promille varje år. Detta motsvarar hela världens årliga koldioxidutsläpp som orsakas av oss människor. Målet med initiativet är att ta fram åtgärder som ökar mängden kol i marken och som på detta sätt är till nytta för...

Mavi: ​Krisstöd till griskötts- och mjölkproducenter kan sökas till 18.12.2015

01.12.2015Griskötts- och mjölkproducenter kan ansöka om krisstöd under tiden 1–18.12.2015. Stödet söks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Krisstödet finansieras med både EU-medel och nationella medel. Omkring 10 miljoner euro riktas till mjölkgårdar och omkring 8 miljoner euro till svingårdar.Tillfälligt extraordinärt krisstöd till grisköttsproducenter söks på Landsbygdsverkets blankett 388, som fås på adressen www.suomi.fi/etjanster. Landsbygdsverket betalar ut stödet enligt det genomsnittliga djurgruppsspecifika antalet...

MM: ​På söndag inleds klimatmötet i Paris med siktet inställt på ett nytt klimatavtal

28.11.2015Den 21:a partskonferensen i anslutning till de internationella klimatförhandlingarna inleds i Paris söndagen den 29 november. Klimatmötet pågår i två veckor med målet är att ingå ett täckande, verkningsfullt och juridiskt bindande klimatavtal som ska träda i kraft 2020. Om det lyckas är avtalet den första överenskommelsen där merparten av världens länder förbinder sig till klimatåtgärder."Finland har mycket att vinna...

ANM: ​Rapport: Exporten av sågade trävaror ökar, medan exporten av förädlade trävaror fortfarande är svag

26.11.2015Exporten av sågade och hyvlade trävaror export fortsätter att öka. Exporten uppgick till cirka 1,6 miljarder euro år 2014. De sågade och hyvlade trävarornas andel av exporten var 64 % av den totala exporten av trävaror. Däremot har exporten av förädlade trävaror varit liten. Det allmänna ekonomiska läget har medfört att läget för trävarubranschen blivit mycket osäkert. Lönsamheten i branschen...

JSM: ​Grunderna för krisstöd till mjölk- och svingårdar godkända

26.11.2015Regeringen godkände i dag grunderna för utbetalning av ett tillfälligt extraordinärt stöd till griskött- och mjölkproducenter. Stödet finansieras med både Europeiska unionens medel och Finlands nationella medel.Anledningen till behovet av stöd är jordbrukets svåra ekonomiska läge. Ryssland förlängde förbudet mot import av livsmedel på sommaren och på grund av jordbruksprodukternas hårda marknadsläge har producentpriserna gått ner. Vidare orsakade det svåra...

​Starten av SLC:s TYK-kurs flyttas framåt: ansök senast 1.2.2016

SLC - TYK ny slutgiltig 26.11.2015

För att fler SLC-medlemmar ska ha möjlighet att söka till SLC:s TYK-kurs senareläggs kurstidtabellen enligt följande datum: utredningsperiod: 14–24.3.2016 träningsperiod 1: 7–18.11.2016 träningsperiod 2: 13–17.3.2017 utvärderingsperiod: 30.10–3.11.2017. Kursen, som hålls på Härmä Rehab, har åtta platser. SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kan söka till kursen genom att lämna en individuell ansökan till Fpa senast före 1.2.2016. TYK är en yrkesinriktad individuell rehabilitering, som riktar...

Luke: ​Rekordskördar av höstsäd – Finland självförsörjande på råg

SLC - IMG 8698

26.11.2015 Spannmåls- och potatisskörden en tiondel mindre än i fjol, men rekordskördar av höstvete och råg. Även ärter och bondbönor gav de största skördarna på länge. Spannmålsskörden (3,7 miljarder kilo) är den minsta på tre år, vilket delvis förklaras av att odlingsarealen är cirka fem procent mindre. Nästan lika mycket minskade det tröskade spannmålet till följd av en rekordstor areal av färskt...