Skogsindustrin: Miljöministrarnas beslut svårt att förstå

Helsingfors 13.10.2017, 21:19EkonomiSkogsindustrin är missnöjd med EU-miljöministrarnas beslut om skogarna som kolsänkor. Intresseorganisationen anser att beslutet försätter medlemsländerna i en ojämlik situation. Skogsindustrin uppger att det är svårt att förstå varför Finland får en slags tilläggsräkning trots att de finska skogarna fortsätter att växa och kyla ned klimatet även i framtiden. Skogsindustrin uppger att EU-parlamentets beslut i frågan...

Finland lyckades inte övertala EU-länderna om skogens kolsänkor

Tiilikainen: Jag inte nöjd med EU:s agerande i dag Luxemburg 13.10.2017, 21:03EkonomiFinlands förhoppningar om stora kompensationer förverkligades inte då EU-länderna på fredagen tog beslut om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor, det vill säga LULUCF. Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) säger att den kompensation som Finland fick inte räcker för de målsättningar som Finland har för...

Beslut om kolsänkor - Finland besviket

Luxemburg 13.10.2017, 19:11EkonomiEU-länderna har kommit överens om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor, det vill säga LULUCF. Beslutet var en besvikelse för Finland. Även Polen och Kroatien uttryckte missnöje. Ordförandelandet Estland presenterade ett nytt kompromissförslag tidigt i kväll som skulle underlätta situationen för Finlands del. Men miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) sade ändå att Finland inte kan godkänna förslaget. (FNB) FNB...

Mavi: Understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin bör sökas så snart som möjligt

Tiden för ansökan om understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin har förlängts fram till 28.2.2018. Det är skäl att söka understödet så snart som möjligt, för just nu är anslagen reserverade fram till årsskiftet.  En företagare kan ansöka om understöd med blankett 710 hos NTM-centralen för sitt område. Man får börja bygga stängslet när ansökan har blivit anhängig...

Hårda bud om skogen i EU

Luxemburg 13.10.2017, 18:31EkonomiMed nervösa öron följer skogsnäringen EU-ländernas tuffa förhandlingar i Luxemburg om synen på skogens betydelse för klimatförändringarna. Finland har lobbat starkt för att ändra formlerna för vilka formler som ska användas för beräkningarna. En lång dags färd mot både kväll och kanske natt väntades för EU:s klimatministrar när de samlades i Luxemburg på fredagen. Framför allt...

JSM: Forskning och kompetens ger den blå bioekonomin ett lyft

Finland eftersträvar internationell tillväxt genom vattenkompetens och hållbar användning av akvatiska naturresurser, det vill säga genom blå bioekonomi. Ett omfattande beredningsarbete har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet i syfte att fastställa prioriteringarna i den forskning och kompetens som stöder affärsverksamheten på området. I strategiarbetet ska delta företrädare för förvaltning, forskning, forskningsfinansiering, utbildning och företag på området.– Finland har unika insjövattendrag och...

SLC Nyland: ​Regnig höst en katastrof för jordbrukarna

SLC - Havre Regndroppe Mw

De senaste veckornas regn innebär utebliven skörd och en ekonomisk katastrof för många odlare. Det finns många gårdar även i Nyland, särskilt i de östra delarna, som ännu har mycket oskördat. Det som är kvar är främst vårvete, raps och bondböna. Skörde- och torkningskostnaderna blir höga, samtidigt som kvalitetsförlusterna blir stora och en del kommer att bli oskördat.  - Vete som...

​Naturresursinstitutets konjunkturrapport för skogssektorn 2017–2018: Åter nya rekord för exporten av sågvirke och avverkningarna

Marknadsavverkningarna samt produktions- och exportvolymerna inom Finlands skogsindustri växer i snabb takt jämfört med föregående år med undantag av papper. Exportprisernas utveckling förblir dock ringa på grund av den tilltagande konkurrensen och överutbudet.I år blir Kina det viktigaste mållandet för export av sågvirke mätt i såväl exportvolym som värde. Utöver exporten av granvirke ökade även exporten av tallvirke i Kina,...