15.9 Köp av bonden dagen

SLC - Kopavbonden Ostatilalta 2018 Banner

Köp av bonden-dagen! 2018 hålls lördagen den 15 september. Då kan gårdar och producenter i hela landet under en gemensam dag hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och erbjuda besökare på upplevelser. Du kan delta i temadagen med din gård även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-dagen är en ypperlig möjlighet för...

Evira: ​Skydda fjäderfät och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur ska skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen påminner Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Syftet med det är att förhindra fågelinfluensainfektioner. Fjäderfä och andra fåglar ska antingen hållas inomhus eller så ska rastområdet utomhus i sin helhet skyddas och täckas över med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars ända fram...

Det mesta av jordbrukarstöden betalas ut i höst

Landsbygdsverket har publicerat höstens utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd. Målet är att totalt ca 1,4 miljarder euro av de jordbrukarstöd som söks år 2018 ska betalas ut under ansökningsåret. Det är över 80 procent av det totala stödbeloppet. De angivna utbetalningstiderna är eftersträvade, och alltså inte faktiska utbetalningsdagar. Landsbygdsverket kan betala ut stöden till gårdarna först efter att de föreskrivna stödövervakningarna har utförts. Betalningsprocenten...

JSM: Användning av formaldehyd som fodertillsats slutar, salmonellafrihet garanteras på andra sätt

Formaldehyd får inte längre användas som fodertillsats efter att en ny EU-förordning har trätt i kraft den 28 februari 2018. Formaldehydbehandling har visat sig vara en effektiv metod att garantera säkerheten hos salmonellasmittade foderämnen innan de levereras till foderanläggningar och gårdar. Nolltolerans mot salmonella gäller även i framtiden.Formaldehyd har använts främst vid behandling av raps och soja som importeras för...

​SLC: Använd de redskap som finns för att snabbt tackla vargproblemen

De problemsituationer där vargarna på ett osunt sätt har börjat röra sig nära bebyggelse, på gårdsmiljöer och husdjursgårdar, och har slutat vara rädda för människor är ett problem som oroar många på landsbygden.  – Befolkningens oro måste tas på allvar och människor måste få tillbaka tilltron till myndigheternas åtgärder för att hantera vargstammen, sade ordförande Mats Nylund när en delegation från...

SLC polisanmäler osakliga massutskick

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har idag gjort en utredningsbegäran till polisen. SLC vill att polisen utreder om Bo-Göran Lillandt gjort sig skyldig till brott. Bo-Göran Lillandt har under flera månaders tid skickat hundratals e-post med, enligt honom själv, totalt upp till 1 200 mottagare där han kritiserat SLC och SLC:s medlemsförbund Österbottens svenska producentförbund ÖSP samt gjort personangrepp mot organisationens...

25.8 Öppna ekogårdar på Naturens dag

SLC - Banneri2018 Sv

Finska naturens dag firas i år lördagen den 25 augusti. Då får ekogårdar igen möjlighet att hålla öppet hus. Nu söker arrangörerna gårdar runt om i landet som vill delta i evenemanget. Målet är att 50 ekogårdar ska slå upp sina dörrar för allmänheten i augusti i år. I fjol lockade Naturens dag 35 ekogårdar i 14 landskap att hålla öppen...