Laxrallyt slutar ofta i diket på vägarna i norr

Helsingfors 22.04.2017, 08:15InrikesDet brummar av många kylaggregat vid långtradarparkeringen i Karesuando vid riksväg 21:n. Det är bråttom med att få långtradarnas last, många ton norsk lax, söderut. Ishavslaxen är tillräckligt färsk för de japanska sushirestaurangerna endast om den fraktas via Finland till Helsingfors-Vanda flygplats, varifrån den flygs österut. Resan från ishavet till Oslo flygplats skulle ta dubbelt så...

JSM: Ilkka Mäkelä utsett till utredare av livsmedelskedjan

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett en utredare som ska komma med förslag till åtgärder för att utveckla livsmedelskedjans verksamhet och främja livsmedelsexporten. Som utredare arbetar Ilkka Mäkelä tills 30.6.2017. Utredningen är ett led i arbetet för att införa statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik.Utredningen ska hjälpa att införa redogörelsen Mat2030 och nå regeringsprogrammets mål att genom ökad livsmedelsexport förbättra bytesbalansen i utrikeshandeln....

Öppna ekogårdar på Finska naturens dag 26.8

SLC - Finska Naturens Dag2017 Banner Avlang Svart

Lördagen den 26.8 firas Finska naturens dag med öppna ekogård runt om i landet. Ett tjugotal gårdar håller öppet hus och erbjuder konsumenter möjlighet att i en genuin miljö bekanta sig med verksamheten på ekogårdar, den ekologiska produktionen och dess betydelse för naturens mångfald. Många gårdar säljer även ekologiska produkter och ordnar aktiviteter.  De öppna ekogårdstillfällena samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomu, Luomuliitto, MTK...

JSM: Rådgivning hjälper jordbrukare att orka - flera kunde ha nytta av rådgivningen

Rådgivningen till gårdsbruksenheter är populär. Råd 2020 har på två år lockat över 11 000 gårdar, vilket är drygt en femtedel av de aktiva gårdarna. På många gårdar har gjorts flera besök, vilket innebär att antalet rådgivningsbesök är mer än 17 000. Den nya information som rådgivningen förmedlar ger jordbruksföretagare säkerhet och ork.Jordbruksrådgivningen inleddes i samband med Programmet för utveckling...

JSM: ​Kommissionen godkände Finlands förslag om oförändrat produktionskopplat EU-stöd

EU-kommissionen har godkänt Finlands ändringsförslag om EU:s direktstöd. Beslutet innebär att totalbeloppet av EU:s produktionskopplade stöd som betalas till jordbrukare 2017 - 2020 kommer att ligga på samma nivå som år 2016. Enligt kommissionens första beslut skulle stödbeloppet ha minskat årligen under åren 2017 - 2020.- Beslutet innebär att beredningen av den helhet som de för Finland viktiga produktionskopplade EU-stöden...

Ytterst små partiklar

Tammerfors 18.04.2017, 15:09Inrikes- Nanopartiklarna har en diameter på mindre än 100 nanometer. En nanometer är en miljontedel av en millimeter. - Nanopartiklar uppkommer på naturlig väg såsom under vulkanutbrott och genom människans verksamhet, såsom trafik- och industriutsläpp, rökning och tillverkning av nanomaterial. - På arbetsplatserna kan nanopartiklar uppkomma i processer där man använder höga temperaturer eller stora energimängder....

Överraskande höga nanopartikelhalter på vissa arbetsplatser

Heta arbetsskeden ökar halten Tammerfors 18.04.2017, 15:07InrikesPå arbetsplatserna har man ännu inte vaknat till den eventuella risk som nanopartiklar kan utgöra, trots att man befarar att de på olika sätt kan vara skadliga för hälsan. Arbetshälsoinstitutet och Östra Finlands universitet här uppmätt höga partikelhalter särskilt i arbetsskeden där man använder sig av höga temperaturer. ...

Finlands viltcentral: Dags att anlägga viltåkrar

Med hjälp av foder som odlas för vilt ökar man naturens mångfald. Lämpliga växtarter och rätt placering av viltåkrarna ger mer foder samt fortplantningsplatser och skydd för vilt som lever i åkermiljö och även för många andra vilda arter. Viltåkrar fungerar längs med diken och vattendrag även som skyddszoner som fångar upp näringsämnen.Beroende på växtarterna är viltåkrarna till nytta förutom...