SLC: EU-regler för orättvisa affärsmetoder en tydlig signal

SLC - Dsc 1522

Idag presenterade jordbrukskommissionär Phil Hogan förslaget till ett EU-direktiv med nya regler mot orättvisa affärsmetoder i livsmedelskedjan. EU-parlamentet har med övervägande majoritet tidigare krävt att kommissionen utformar ett EU-direktiv för att stärka producentens ställning i livsmedelskedjan. – Det är en tydlig signal från EU att man i unionen vill få bukt med de missförhållanden som finns i livsmedelskedjan och att frivilliga...

JSM: Större satsning på jordbrukets lönsamhet och riskhantering

Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna den 11 april 2018 om åtgärder som ska förbättra lönsamheten och riskhanteringen inom jordbruk.Bättre lönsamhetFör jordbrukarnas kompensationsersättningar anvisades ett tilläggsanslag på tio miljoner euro vid ramförhandlingarna. Regeringens mål är att anvisa den uteblivna delen, det vill säga 21,5 miljoner euro, i tilläggsbudgetarna för 2018 för att kompensationsersättningen år 2019 kan hållas på samma nivå som år...

SLC om planen för de offentliga finanserna 2019-2022: Jordbruket behöver tydliga signaler från regeringen!

SLC - Landskap Brodd Vastnyland Mw Liten

De budgetlinjeringar som regeringen gör under förhandlingarna den 10-11 april om planen för de offentliga finanserna för åren 2019 till 2022 har stor betydelse för jordbrukssektorn.   Jordbrukets lönsamhet är svag. Lukes lönsamhetsstatistik för 2016 och preliminära siffror för 2017 visar att lönsamheten är den lägsta under 2000-talet. Utsikterna för 2018 är heller inte mycket bättre.  – Under de kommande åren kommer EU:s...

SLC Nyland: Landsbygdsnämnder behövs i landskapsreformen

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) vårmöte 9.4.2018 i Sjundeå Producentförbundet SLC Nyland förutsätter att det tillsätts landsbygdsnämnder i de kommande landskapen för att trygga det demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor. Det gäller nu att även ta vara på de gröna näringarnas och livsmedelskedjans potential med tanke på såväl landskapets som landets tillväxt och framgång,...

Utlåtande om Kemeraförordning

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi 580/01.02/2018 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK  SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastet. SLC anser att ändringen är bra, då den troligen bidrar till en ökad...

JSM: Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Temat är digitalisering. Ansökningstiden löper ut den 15 maj 2018 och det reserverade anslaget uppgår till 1,0 miljon euro.Finansieringen ska bidra till att tillämpa ny teknik, liksom digitalisering, robotisering oh plattformsekonomi.  Syftet är att förbättra vattensäkerheten och öka tillväxten i affärsverksamheten som baserar sig på hållbar användning av...

Mavi: Vilda bär plockades i mindre mängder

Fjolårets bärskörd mognade några veckor senare än normalt och var medelmåttig. Lingon var det vilda bär som det plockades mest av, cirka 5 miljoner kilogram, men lingonskörden var minde än hälften av det föregående årets skörd. Blåbärsplockningen resulterade i 3,6 miljoner kilogram. Den mängd hjortron som plockades till försäljning var drygt 220 000 kilogram. Särskilt i de östra delarna av...

ÖSP: Utlåtande om ersättningsnivåer på rovdjursskador

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi Dnr 546/01.03/2018 UTLÅTANDE OM JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM DE VERKLIGA VÄRDENSOM TILLÄMPAS VID ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ DJUR Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) framför följande angående JSM:s förslag tillersättningsnivåer för skador på produktionsdjur.Med den växande rovdjursstammen har risken för rovdjursskador på produktionsdjur till inkommandebetesperiod ökat markant. Om ett rovdjur skadar eller dödar ett produktionsdjur borde hela skadanersättas. Rovdjurspolitiken bör...