ÖSP & SÖP: Begränsa vargbeståndet

UTTALANDE FRÅN ÖSP OCH SÖP I SAMBAND MED VARG-DEMONSTRATIONEN I VASA 11.6.2018Det är dags att se till att vi har en lagstiftning, viltvårdsbestämmelser och tillräckliga myndighetsbefogenheter för att människor och produktionsdjur tryggt ska kunna leva i Österbotten, säger Österbottens svenska producenter (ÖSP) och Svenska Österbottens pälsdjursproducenter (SÖP) i ett gemensamt uttalande från föreningarnas demonstration på Vasa torg under måndagen som...

SLC:s fullmäktige: Billighetskampanjernas tid är över!

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2018: SLC:s fullmäktige: Billighetskampanjernas tid är över! SLC:s förbundsfullmäktige påminner om att matproduktionens framtid berör alla och envar – inte bara dem som odlar maten. Det centrala i matproduktionen såväl i Finland som i Europa är att vi har en trygg livsmedelsförsörjning av hög kvalitet, som sker på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt. ...

SLC:n Nylund: On aika säännellä private label-tuotteita

SLC - Mats Thomas Fullmaktige 2018 Varmote

SLC:n valtuuskunnan tänään pitämässä kokouksessa SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund moitti kaupan vahvaa asemaa elintarvikeketjussa. Tällä hetkellä Suomen eduskunta käsittelee komission direktiiviehdotusta, jonka mukaan jäsenmaiden olisi kiellettävä kaupan epäterveet kauppatavat ja syksyllä uuden elintarvikemarkkinalain odotetaan saapuvan eduskunnan käsiteltäväksi. Uuden lain tarkoituksena on turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. – Päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien, kuten Rainbow ja Pirkka, osuudet myynnistä ovat vuosi vuodelta...

​SLC:s Nylund: Dags att reglera private label-produkter

SLC - Mats Thomas Fullmaktige 2018 Varmote

Centralförbundsordförande Mats Nylund lyfte dagligvaruhandelns starka ställning i livsmedelskedjan på SLC:s fullmäktigemöte idag. För tillfället behandlas EU-kommissionens direktivförslag som förbjuder osunda affärsmetoder i Finlands riksdag och i höst väntas en ny livsmedelsmarknadslag som ska stärka producenternas ställning komma till riksdagen. – Dagligvaruhandelns egna varumärken, till exempel Rainbow och Pirkka, har växt år från år i Finland. Redan ett par månader efter...

Mavi: Övervakningen av åkerstöd börjar på gårdarna

Minst 5 procent av de gårdar som ansöker om jordbrukarstöd kontrolleras årligen. Djurövervakningarna inleddes redan i början av året. Efter att den samlade stödansökan har avslutats i mitten av juni påbörjar NTM-centralernas inspektörer åkerövervakningarna, som i år företas på ca 2 500 gårdar. Landsbygdsverket väljer centraliserat ut gårdarna för kontroll på basis av antingen slumpmässigt eller viktat urval. Vid åkerövervakningen granskas...

Mavi: Vad göra med växtbestånden efter den torra våren?

På grund av varmt väder och uteblivna regn i maj lider grödorna av torka. Ett villkor för att få jordbrukarstöd är att odlingen följer god jordbrukarsed också i det fall att torkan har förstört växtligheten.Jordbrukarna kan ansöka om jordbruksstöd för 2018 och uppge de grödor som odlas på skiftena i e-tjänsten Vipu fram till 15.6.2018. Grödorna som anmälts i stödansökan...

Luke: Varannan svin- och fjäderfägård för bort gödsel

Enligt Naturresursinstitutets uppgifter för 2016 förde cirka sju procent av gårdarna bort stallgödsel. Andelen är ungefär lika stor som i den senaste statistiken från 2010. Nästan fem procent av gårdarna använde någon metod för bearbetning av gödselns egenskaper. Resultaten är oförändrade jämfört med de preliminära uppgifter som publicerades i november. Husdjursgårdarna minskar i antal, men ökar i storlek. Av den anledning...

JSM: Den återhållsamma användningen av antibiotika och bekämpningsmedel syns i statistiken – internationell jämförelse visar styrkorna i den finländska matproduktionen

Naturresursinstitutets statistiska jämförelse visar den finländska matproduktionens placering i internationell jämförelse utgående från tio nyckeltal. På webbplatsen matfakta finns gruppspecifik livsmedelsinformation till exempel om produktionsmetoder och rester av bekämpningsmedel eller antibiotika i mat. Webbplatsen som publicerats på finska, engelska och svenska kan stödja finländska företag som är verksamma på den inhemska och internationella livsmedelsmarknaden när det gäller att lyfta fram...