Laxen stjäl strömmingens plats i frysdisken

Helsingfors 15.08.2017, 11:15InrikesFinländare tycker om strömming, men i dag äter vi inte strömming i lika hög grad som förr. Strömmingen på fiskhyllan har till stor del bytts ut mot odlad lax. Odlad fisk står för över hälften av den fisk som i dag finns på marknaden i Finland. I början av 1980-talet åt finländarna över 30 miljoner kilo...

Mavi: Understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan kan sökas

Landsbygdsverket (Mavi) utlyste medel som kan sökas för projekt för utveckling av livsmedelskedjan. Utlysningen är av engångsnatur och prioriteringar i fråga om projekten är följande: genomförande av ett utbildningsprogram för livsmedelsexport, utveckling av spannmåls-, olje- och proteinväxtsektorn, utveckling av mångsidigare praxis för export av spannmål och spannmålsprodukter, utveckling av kvalitets- och spårbarhetssystem samt utveckling av producent- och branschorganisationer.Organisationer, föreningar, företag...

Hälften av Finlands kommunala avfall hamnar i brännugn

Helsingfors 13.08.2017, 11:37InrikesMer avfall bränns i Finland än vad den statliga avfallsplanen kräver. Men Finland har en lång väg att gå för att nå återvinningsmålen. Nu vill staten ändra på saken. Miljöministeriet har skisserat en ny avfallsplan för att minska på avfallsmängden och öka återvinningen. Planen syftar till att återvinna 55 procent av det kommunala avfallet innan år...

Miljoner människors avfall brinner i kraftverkens ugnar

Vanda avfallskraftverk slukar cirka 1,6 miljoner människors sopor Helsingfors 13.08.2017, 10:00InrikesI Finland finns det sammanlagt nio avfallskraftverk som tillsammans bränner upp flera miljoner människors sopor. Kraftverken finns i Uleåborg, Vanda, Tammerfors, Vasa, Lahtis, Kotka, och två stycken i Riihimäki. Utöver detta bränns avfall i många kraftverk vars huvudsakliga energikälla är något annat bränsle. Det...

Luke: Livsmedelsanvändningen av havre överskred användningen av råg

Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik visar att den inhemska livsmedelsindustrin under skördeåret 2016–2017 använde 90 miljoner kilo havre och 89 miljoner kilo råg.Under skördeåret 2016–2017 använde den inhemska industrin totalt nästan 1,4 miljarder kilo såväl inhemsk som från utlandet importerad spannmål.Foderindustrin använde totalt 606 miljoner kilo spannmål, livsmedelsindustrin 429 miljoner kilo och den övriga industrin 334 miljoner kilo.Av spannmålsmängden som livsmedelsindustrin...

Krismöte i EU på grund av giftäggen

Bryssel 11.08.2017, 09:57UtrikesEU ska hålla krismöte med anledning av skandalen med giftägg. I mötet deltar ministrar från länderna som berörs av skandalen, uppger EU:s hälsokommissionär. Kommissionären VytenisAndriukaitis säger att representanter från alla EU-länders myndigheter som ansvarar för livsmedelssäkerhet också ska delta. Mötet hålls genast när all information man behöver har samlats in. Giftäggsskandalen uppdagades i början av augusti...

Havre mer pop än råg i livsmedlen

Helsingfors 11.08.2017, 09:56InrikesHavre har gått om råg i den inhemska livsmedelsindustrin. Under skördeåret 2016-2017 användes 90 miljoner kilo havre mot 89 miljoner kilo råg, framgår det av Naturresursinstitutets statistik. Jordbruken levererade åtta procent mer havre till marknaden jämfört med den föregående skördeperioden. Den största delen av spannmålsmängden som livsmedelsindustrin använder är vete, som utgör drygt hälften av mängden....

Havre mer pop än råg i livsmedlen

Helsingfors 11.08.2017, 09:56InrikesHavre har gått om råg i den inhemska livsmedelsindustrin. Under skördeåret 2016-2017 användes 90 miljoner kilo havre mot 89 miljoner kilo råg, framgår det av Naturresursinstitutets statistik. Jordbruken levererade åtta procent mer havre till marknaden jämfört med den föregående skördeperioden. Den största delen av spannmålsmängden som livsmedelsindustrin använder är vete, som utgör drygt hälften av mängden....