Ungdoms- och kvinno­träff i Esbo 25-26.11

SLC - A Ungdomskvinnotraff2015 Ah
SLC ungdomsträff och kvinnoträff i Nådendal 2015

SLC bjuder in dig till en inspirerande träff tillsammans med andra aktiva inom SLC-organisationen den 25-26 november, till hotell Korpilampi i Esbo. Samtidigt inbjuds du att delta i SLC:s allmänna förbundskongress som hålls den 26-27 november på samma plats.  Temat för ungdoms- och kvinnoträffen är ”Attityder och påverkan – hur kan jag hitta verktyg för att ta mig fram i livet...

Må bra dagar 22.10, 23.10, 2.11: Goda relationer – en bättre vardag

Goda relationer – en bättre vardagLPA:s projekt Ta hand om bonden ordnar Må bra-dagar för lantbruksföretagare runtom i Finland i samarbete med olika samarbetspartners. Hösten 2018 ordnas även tre dagar på svenska i samarbete med SLC. Temat för dagarna är mänskliga relationer och växelverkan. På programmet står föreläsningar, rekreation och motion. Bland annat uppträder Humorgruppen KAJ och samtalsterapeut, psykoterapeut Lili-Ann Junell-Kousa talar om ämnet...

Social- och hälsovårdsministeriet: Landskapens ansvar för avbytarservicens informationssystem ökar som en del av landskapsreformen

Ministeriernas gemensamma ledningsgrupp för digiförändringsprogrammet godkände den utredning om ändringsbehov i avbytarservicens informationssystem som gjorts under ledning av social- och hälsovårdsministeriet som en del av landskapsreformen. Utredningsarbetet gjordes i samarbete med bland annat avbytarserviceenheterna, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) och organisationer som har samband med landskapsberedningen. Av utredningen framgår att det inte enbart är fråga om att överföra lantbrukets avbytarservice från kommunerna till landskapen....

SLC utser Årets lokalavdelning - anmälan senast 31.10

SLC - Vår Organisation Bild Web

SLC vill uppmärksamma aktiv lokal verksamhet som inspiration för andra inom organisationen. Därför utses nu för första gången Årets lokalavdelning under kongress den 26-27 november i Esbo.  En lokalavdelning kommer att premieras med diplom och ett verksamhetsbidrag på 1 000 euro. Tanken är att belöningen ska sporra till fortsatt gemensam aktivitet som kommer medlemmarna till nytta.  Kriterier för utmärkelsen är att lokalavdelningen...

Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av energiskattelagstiftningen

FinansministerietSkatteavdelningenVM130:00/2018Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av energiskattelagstiftningen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. har tagit del av regeringens proposition och vi önskar fästa särskild uppmärksamhet vid utbetalningstidpunkten av återbäringen till lantbrukare. På grund av den svåra lönsamhetskrisen och nu också allt mer spridda akuta likviditetssvårigheter, anser vi att det är viktigt att återbäringen kan ske redan...

JSM: Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen

Regeringens proposition som innehåller en ny lag om djurs välbefinnande överlämnades i dag till riksdagen.  Den nya lagen, som ersätter djurskyddslagen, ska träda i kraft vid ingången av 2021 samtidigt med landskapsreformen.  Genom lagförslaget reformeras djurskyddslagstiftningen enligt den aktuella tillgängliga vetenskapliga informationen om djurens välbefinnande. Samtidigt vill man trygga verksamhetsförutsättningarna för den finska animalieproduktionen också i fortsättningen. ”Det är fint att...

Utlåtande om utkast till Utbildningsstyrelsens förslag till examensgrunder för yrkesexamina och specialyrkesexamina inom skogsbruk

Utbildningsstyrelsenkirjaamo@oph.fi  OPH-1909-2018 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL UTBILDNINGSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL EXAMENSGRUNDER FÖR YRKESEXAMINA OCH SPECIALYRKESEXAMINA INOM SKOGSBRUK SLC har bekantat sig med utkasten till examensgrunderna och önskar framföra följande: SLC anser att det är oacceptabelt att utkasten till examensgrunderna för yrkesexamina och specialyrkesexamina inte finns tillgängliga på svenska. Våra åländska kolleger kunde inte ta ställning till utkasten på grund av språket. Det hör...

ÖSP kräver att prishöjningar i handeln oavkortat måste gå till producenten

Pellervo Ekonomiska Forskningsinstituts prognos för jordbruks- och livsmedelsindustrin har lyfts upp i media de senaste dagarna. PTT förutspår en höjning av livsmedelspriserna både i år och nästa år.    Många finländska konsumenter tänker säkert att höjda matpriser också innebär att de som producerar maten får mera betalt men både PTT:s prognos och verkligheten visar med all tydlighet att så inte är...