JSM: Antti-Jussi Oikarinen blir Landsbygdsverkets överdirektör

Statsrådet har utnämnt agroforstmagister Antti-Jussi Oikarinen till tjänsten som överdirektör för Landsbygdsverket för tiden 1.5.2018 – 31.12.2018. Oikarinen har skött tjänsten som visstidsanställning sedan den 1 maj 2017.Att tillsätta tjänsten som överdirektör för Landsbygdsverket för viss tid fram till slutet av år 2018 hänger samman med ämbetsverksreformen som förenar Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster till...

Evira för en kampanj i hamnarna för att bekämpa afrikansk svinpest

Livsmedelssäkerhetsverket Evira för en kampanj i hamnarna i Helsingfors för att bekämpa afrikansk svinpest. Virussjukdomen som dödar svin har spritt sig på ett alarmerande sätt i våra närområden och förekommer redan på bred front i vildsvin de baltiska länderna. Om afrikansk svinpest skulle sprida sig till Finland skulle sjukdomen orsaka stora förluster på svingårdarna och i hela köttindustrin till följd...

Svenska succéskördar i klimatkrisen

Stockholm 04.12.2017, 19:40UtrikesKlimatet förändras och temperaturerna stiger. Då gör svenska lantbrukare sina bästa skördar på länge, enligt Lantbrukarnas riksförbund. - Det varmare klimatet leder normalt till längre höstar och då hinner man höstså mera, säger Kjell Ivarsson, växtodlingsexpert vid LRF. I år skördade svenska bönder nästan sex miljoner ton spannmål, en ökning med nio procent från året före....

Svenska skörden i år

Stockholm 04.12.2017, 19:40Utrikes- Den totala spannmålsskörden i Sverige beräknas preliminärt till 5,9 miljoner ton. Det är åtta procent över genomsnittet för de senaste fem åren. - Höstveteskörden ökade mest, men även råg och vårkorn ökade. - Skörden av oljeväxterna raps och rybs ökade med 43 procent till 383 800 ton. - Totalskörden av ärtor minskade med nio procent. ...

JSM: Biogas i tanken – produktion och distribution av biogas på gårdar för fordon ska utredas

Jord- och skogsbruksministeriet ska ta fram en utredning av gårdarnas möjligheter att producera och sälja biogas som ska användas som drivmedel i trafiken. Utredningen ska särskilt ta fasta på produktion av biogas som används i trafiken och i gårdarnas arbetsmaskiner samt på objekt som använder biomassa från jordbruket och livsmedelsindustrin som råvara. Utredningen skapar en grund för ny affärsverksamhet och...

Smittsamt fiskvirus påträffat i Finland

Helsingfors 02.12.2017, 17:55InrikesDet smittsamma IHN-viruset, som orsakar infektiös hematopoietisk nekros i laxfiskar, har för första gången påträffats i Finland. Det uppger Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Viruset hittades i en fiskodlingsanläggning i havsområdet i Ijo i Norra Österbotten. IHN-sjukan har klassificerats som en djursjukdom som lätt sprider sig och den orsakas av ett rhabdovirus. Utöver laxfiskar kan den också smitta andra...

Stopp för fiske i Norra ishavet

Helsingfors 02.12.2017, 09:49UtrikesDe arktiska länderna och flera stora fiskenationer, bland dem Kina, har kommit överens om att inte tillåta kommersiellt fiske i Norra ishavet förrän området är bättre utforskat. Beslutet fattas innan det ens är möjligt att fiska i området. Men effekterna av den globala uppvärmningen där är betydligt kraftigare och snabbare än på jorden i övrigt, och...