Kraftåtgärder krävs för att stärka konkurrenskraften och få bukt med byråkratin

Resolution antagen på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte 8.4.2015SLC:s fullmäktige kräver att den kommande regeringen tar på allvar itu med den alltjämt ökande byråkratin och växande förvaltningskostnader inom lantbruket. Mångdubbla rapporteringar till olika myndigheter och ständigt ökande avgifter som indrivs för lantbrukare lagstadgade rapporteringar underminerar på ett oacceptabelt sätt lantbruksföretagares verksamhetsförutsättningar. Små och medelstora företag får inte strypas på...

Aktivt lantbruk grund för att regeringens målsättningar skall nås

27.5.2015Det aktiva lantbruket har en nyckelroll då regeringsprogrammet ska förverkligas i praktiken, framhåller SLC:s ordförande Holger Falck. SLC förhåller sig försiktigt positivt till de strategiska tyngdpunktsområden som den kommande regeringen stakat ut. Spjutspetsarna gällande ökningen av inhemsk förnyelsebar energi och förbättringar i matproduktionens lönsamhet är synnerligen viktiga för det finländska lantbruket och vice versa.Det är beklagligt att man skär i...

Årets mest miljövänliga lantbruk belönades i Hyvinge

SLC - 20150702 114935

WWF:s, MTK:s och SLC:s miljöpris för lantbrukare har vunnits av Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola som vid sin gård i Hyvinge bidrar till skyddet av naturen och Östersjön på ett övergripande sätt. Tävlingen ordnades redan för sjätte gången.2.7.2015Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola har bidragit med betydande insatser för miljön allt sedan 1990-talet. Vinnarna av priset för lantbrukare har bland annat effektiviserat användningen av...

SLC: Otänkbart med nya djurskyddspålagor - välmående djur grund för lönsamhet

SLC - Djurskyddslagen-träff-med-Husu-Kallio-11.8.2015
Foto: Johan Åberg

SLC säger absolut nej till ett eventuellt förbud av grisningshäckar och båsladugårdar i samband med revideringen av djurskyddslagen.– Grisningshäckarna är till för att skydda smågrisar från att klämmas ihjäl under suggan. Båsladugårdarnas kor har överlag bättre klövhälsa, svagare individer klarar sig bättre och jordbrukaren har dessutom mycket goda möjligheter att ge individuell omskötsel och vård, och även reagera snabbt vid...

SLC: Sätt fart på lagstiftningsförbättringar för jordbruket!

14.8.2015 SLC anser att det är mycket sorgligt att regeringen beslutat skära i lantbrukets inkomststöd och i avbytarsystemet i nästa års budgetförslag samtidigt som jordbruket dras med historiskt dålig lönsamhet och gårdarna kämpar med ekonomiskt tuffa tider.Som motvikt måste staten nu enligt SLC sätta fart på lagstiftningsarbetet för att förverkliga löftet om att minska på byråkratin inom lantbruket. För att underlätta...

​Järnvägstorget i Helsingfors fylls av landskapens närmat och öl 20–22.8

Landskapens närmat och öl är för femte gången framme på närmatsmarknaden Delikatessernas Finland. I år samlar Delikatessernas Finland närmats- och ekomatsproducenter och -tillverkare från olika landskap till centrum av Helsingfors. På Järnvägstorget pågår samtidigt Syystober-ölfesten, där det serveras tiotals öl från inhemska småbryggerier. Ifjol samlade Delikatessernas Finland 53 000 besökare.Den inhemska närmaten och småbryggeriernas öl står högt i kurs just...

Pressinbjudan: SLC och MTK välkomnar representanter från pressen att delta i en utflykt 28.8 tillsammans med Don Hoglund och styrgruppen för djurskyddslagens beredning

20.8.2015 Don Hoglund, internationellt erkänd veterinärmedicine doktor VMD och specialist på mjölkkors beteende, besöker Finland nu i augusti. Hoglund fungerar bl.a. som konsult för producenter och som föreläsare. På initiativ från mjölkproducenter och med inbjudan från producentorganisationerna kommer han att för styrgruppen för djurskyddslagens revidering berätta om mjölkkors beteende i både teorin och praktiken.Initiativet till tillfället kommer från mjölkproducenter som vill...

Nyländska närmatsdelikatesser framme på Delikatessernas Finland 20–22.8.2015

20.8.2015 Närmatsmarknaden Delikatessernas Finland ordnas redan för femte gången i hjärtat av Helsingfors. Evenemanget samlar närmatsproducenter- och tillverkare från olika landskap till Järnvägstorget. På Delikatessernas Finland presenterar små livsmedelsföretag äkta, färska smaker från landsbygden. På Nylands avdelning på Delikatessernas Finland kan man bekanta sig med nyländska småproducenters produkter. Bland annat erbjuds honungs-, ost-, svampprodukter, viltkött, groddsallad, örter. Köttförädlingsprodukter, fiskprodukter och glass. På...