SLC & MTK: Styrgruppen för djurskyddslagens revidering besökte ladugård

SLC - Don-Höglund-28.8.2015-020

31.8.2015 Den styrgrupp som bereder djurskyddslagens revidering studerade i fredags djurs beteende i praktiken på Juhani Lemolas mjölkgård i Lampis, Tavastehus. Den amerikanska experten på kors beteende, veterinären Don Hoglund, som också undervisar i hantering av djur, höll en praktisk lektion för styrgruppen i Lemolas lösdriftsladugård. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ordnade tillsammans tillfället...

Europeiska bönder protesterar i Bryssel: Jordbrukarna kan inte ensamma betala för EU:s utrikespolitik!

– Även finländska jordbrukare på plats på stordemonstrationen3.9.2015 Tusentals jordbrukare från EU-länderna protesterar måndagen den 7 september i Bryssel mot de sjunkande producentpriser som i huvudsak förorsakats av att Ryssland stoppat livsmedelsimporten. Demonstrationen, som ordnas samtidigt som EU-jordbruksministrarnas möte, kräver att EU vidtar åtgärder för att underlätta den oväntade och svåra marknadskrisen med anledning av EU:s utrikespolitik. Även ett tjugotal finländska...

PRESSINBJUDAN: Jordbrukare följer minister Tiilikainen till rådsmöte vid Helsingfors-Vanda flygfält på söndag

5.9.2015 Finländska jordbrukare ger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen vägkost för att driva de finländska producenternas intressen vid det jordbruksrådsmöte som hålls måndagen den 7 september i Bryssel.Vi inbjuder er redaktion att följa med producenternas och minister Tiilikainens möte på Helsingfors-Vanda flygfält i mötesrum Savo söndagen den 6 september kl. 18.15. Mötesutrymmet finns i kongresscentret i terminal 2 och är märkt...

Producentorganisationerna till minister Tiilikainen: Finlands jordbruk behöver snabbt krisstöd

SLC - Uppvaktning-av-Tiilikainen-6.9.2015-058
Foto: Mia Wikström

6.9.2015 De finländska producentorganisationerna gav idag vägkost åt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen för att på morgondagens EU-jordbruksrådsmöte förhandla fram snabba lösningar för att underlätta det finländska jordbrukets svåra läge. Situationen på många gårdar har krisat till sig på grund av Rysslands importstopp, sänkta producentpriser till följd av det svåra marknadsläget, framskjutna stödutbetalningar och skördeskador. Förutom beslut på EU-nivå behövs även...

SLC: Djurvälfärd genom hela produktionskedjan

26.10.2015 Med anledning av Yle-programmet MOT, som i måndagens (26.10.2015) tv-sändning lyfte fram missförhållanden i finländska slakterier, konstaterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. att produktionsdjur alltid ska behandlas så att djuren inte utsätts för onödigt lidande. Djurens välbefinnande som börjar under uppfödningen på gårdsnivå måste fullföljas genom hela produktionskedjan, ända till slakt. SLC befarar att bristfällig hantering av djur i någon...

SLC: Brister i djurskydd i slaktprocessen oacceptabla

27.10.2015 Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. kan inte acceptera de uppenbara brister inom slakteribranschen som visades igår (26.10.2015) i Yle-programmet MOT gällande slakteriernas egenkontroll, djurhantering och granskningsveterinärernas övervakning vid slakterierna. Producenterna värnar på bästa möjliga sätt om sina produktionsdjur och måste kunna lita på att hans eller hennes produktionsdjur tas väl omhand även genom hela slaktprocessen.  Producenterna själva utsätts för en rigorös...

SLC: Skapa förändringskraft och en värld som fungerar för alla – Internationella dagen för landsbygdens kvinnor firas den 15 oktober

13.10.2015 I år är det 20 år sedan FN:s kvinnokongress i Peking beslöt att tillägna 15 oktober till landsbygdens kvinnor och deras centrala roll i utvecklingen av landsbygden, förbättringen av livsmedelstryggheten och utrotningen av den strukturella fattigdomen bland landsbygdsbefolkningen världen över. FN antog tidigare under hösten en ny handlingsplan med 17 målsättningar för hållbar utveckling fram till 2030. Jämställdhet mellan könen och...

SLC: Spannmålsodlarna exporterar i egen regi fodervete till Tyskland

SLC - Fodervetelastning-4.11.2015-Lovisa 4
Foto: NSP

4.11.2015 Det fodervete, som ingår i spannmålsodlarnas exportkontrakt, skeppas just nu till Tyskland. Som bäst lastas ett fartyg med 3 000 ton fodervete i Valkom hamn i Lovisa. Den första delen av partiet, drygt 3 000 ton, skeppades ut redan för ett par veckor sedan. I våras lanserade Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tillsammans med odlarägda spannmålsanskaffningsföretag i Nyland, bland annat A-spannmål...