Mavi: Namnskydd söks för Äkta basturökt skinka

EU:s namnskydd söks för namnen ”Aito saunapalvikinkku” och ”Äkta basturökt skinka”. Den som ansöker om skyddad geografisk beteckning (SGB) är Saunapalviyhdistys ry.”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka” röks med alved i rökbastu genom direkt rökning. Värmebehandlingstiden är åtminstone 12 timmar. Utmärkande för produkten är doften och smaken av rök från den alved som använts vid rökningen. Köttprodukten är framställd av intakta muskler...

Luke: Vad åt vi i Finland 2017

Finländarna konsumerade i fjol i genomsnitt 160 kilo flytande mjölkprodukter, 81 kilo kött, 80 kilo spannmål, 65 kilo frukt och 64 kilo grönsaker. Detaljerna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen. Den totala konsumtionen av kött låg på ungefär samma nivå som förra året, 81 kilo per person, inklusive vilt och ätbara inre organ. Konsumtionen av fjäderfäkött ökade med sex...

Luke: Ökad kvalitet och tillförlitlighet för mjölkgårdarna – ny typ av mätning av mjölken och fodret i realtid hjälper att optimera produktionen

VTT och Naturresursinstitutet utvecklar en ny intelligent och konkurrenskraftig teknikplattform för att förbättra mjölkgårdarnas lönsamhet. I förlängningen hoppas man på en kommersialisering genom samarbetspartnernas egna satsningar. I lösningarna förenas ren finländsk mjölkproduktion samt optiska mättekniker, datatrafik och digitalisering, vilka gör att exempelvis kvalitetsmätningar av mjölken och fodret i realtid blir rutiner på mjölkgårdarna. Lösningarna kommer att testas i praktiken på...

JSM: Förhöjning av stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland

Till de gårdar som fått frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland för 2017 betalas ett tillägg till det redan utbetalda stödet. Förhöjningen är två euro så att det totala stödbeloppet blir 70 euro per djurenhet. Landsbygdsverket betalar tilläggen till gårdarna från och med 2.7.2018. Förskotten på stödet betalades i april 2017 och restbeloppen i april 2018. Stöd för svin-...

MM: Regeringen föreslår ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen som innebär att det införs ett nytt smidigare anmälningsförfarande vid sidan om de nuvarande tillstånds- och registreringsförfarandena. Verksamhet som hör till anmälningsförfarandet ska liksom tillståndsförfarandet fortfarande förhandsövervakas. Handläggningstiden för verksamhetsutövarens anmälan ska dock vara snabbare, eftersom man i anmälningsförfarandet använder sig av ett lättare förvaltningsförfarande. Dessutom har möjligheten till komplettering av anmälan begränsats till...

MM: Statsrådet godkände lagförslag som underlättar förbränning av naturgödsel

Statsrådet godkände i dag lagförslag som underlättar användning av gödsel från produktionsdjur i energiproduktionen. För förbränning av naturgödsel krävs inget tillstånd för avfallsförbränning när det är fråga om energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt. Ändringar som underlättar förbränning av naturgödsel har införts i miljöskyddslagen och i lagen om animaliska biprodukter. Tidigare har lagstiftningen tillåtit förbränning av naturgödsel endast i...

Mavi: Finland på väg att beviljas dispens för bärgning av skörd på EFA-trädor – Mavi ändrar anvisning

Landsbygdsverket publicerade 18.6.2018 ett pressmeddelande om exceptionell bärgning av skörd på grönträdor som anmälts som ekologisk fokusareal (EFA) inom förgröningsstödet. Skyldigheten att ha ekologisk fokusareal gäller bara i landskapen Egentliga Finland, Nyland och Åland.Den anvisning om att åberopa force majeure (oöverstigligt hinder) som ingick i det pressmeddelandet behöver inte längre följas. Ändringen beror på att Finland, Sverige och Portugal enligt...

JSM: ​E-tjänst bidrar till ekologisk certifiering av naturprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet främjar certifiering av naturprodukter som ekologiska genom att utveckla en e-tjänst där skogsägare kan ange att de vill uppfylla kraven på certifierad ekologisk produktion. Tjänsten är klar för användning år 2019.E-tjänsten som gäller åtaganden för ekologisk produktion i skogsområden är en integrerad del av Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi. Tjänsten stödjer utvecklingen i hela naturproduktbranschen. För skogsägaren är...