Utlåtande över utkastet till lagen om enskilda vägar

KommunikationsministerietLVM082:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över lagen om enskilda vägar och vissa till den hörande lagar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Lagen om enskilda vägar är i behov av en förnyelse. Den gällande lagen är svårtydbar och det är välkommet att det finns en strävan att skapa en tydligare lag kring de enskilda vägarna. Enskilda vägar har...

JSM: Ändringar i utrymmeskraven för slaktsvin och avvanda grisar

Statsrådet utfärdade i dag en ändring av förordningen om skydd av svin. I förordningen regleras utrymmeskraven för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin. Förordningsändringen innebär att utrymmeskraven minskar jämfört med nuläget och kommer framöver att vara så gott som desamma som i Sverige. I de nordiska länderna är kraven på golvyta även i fortsättningen klart större än vad Europeiska unionens lagstiftning...

ÖSP: Slapphänta myndigheter

I helgen nåddes vi av nyheten om en stor korruptionsskandal inom den brasilianska köttindustrin. Evira var snabbt ute med att försäkra att konsumenterna inte behöver vara oroliga. Igår, måndag 20.3, kom nyheten att det har importerats kött till Finland från de fabriker som är inblandade i köttskandalen i Brasilien. Från ÖSP ställer vi oss frågan var Eviras ansvar finns då...

Temer: Brasilianskt kött är tryggt att äta

Brasilia 20.03.2017, 13:06UtrikesBrasiliens president Michel Temer försäkrar att man fortfarande kan lita på att brasilianskt kött håller kvalitén. Temer sade på söndagen under ett möte med ambassadörer att problemen som uppdagats endast gäller några företag. Enligt Temer hör kvalitetskontrollerna inom Brasiliens köttindustri till världens mest ansedda. Temer bjöd in ambassadörerna från de största importörsländerna på en köttmiddag för...

Avokado

Stockholm 20.03.2017, 09:57UtrikesAvokadon växer på ett 15-20 meter högt träd. Arten härstammar från bergsområden i norra Guatemala och södra Mexiko men odlas i många tropiska och subtropiska trakter för fruktens skull. Arkeologiska utgrävningar har påträffat avokadokärnor i 10 000 år gamla kulturlager i Mexiko. Frukten, som är ett enfröigt bär, är päronformig, 10-15 cm lång, med skrovligt, grönt...

Avokadon portad från brittisk krog

Stockholm 20.03.2017, 06:39UtrikesVästvärlden frossar i avokado - supergrönsaken (som egentligen är ett bär) som tillskrivs diverse hälsobringande egenskaper. Men en nystartad brittisk restaurang har infört nolltolerans mot den grönsvarta ovalen. Britterna är besatta av avokado. Sedan slutet av 2015 lägger de mer pengar på att köpa avokado än på apelsiner. Det rapporterar tidningen The Independent, som också skriver...

Avocadon portad från brittisk krog

Stockholm 20.03.2017, 06:36UtrikesVästvärlden frossar i avokado - supergrönsaken (som egentligen är ett bär) som tillskrivs diverse hälsobringande egenskaper. Men en nystartad brittisk restaurang har infört nolltolerans mot den grönsvarta ovalen. Britterna är besatta av avokado. Sedan slutet av 2015 lägger de mer pengar på att köpa avokado än på apelsiner. Det rapporterar tidningen The Independent, som också skriver...

MM: Rimligare bestämmelser om glesbygdens avloppsvatten träder i kraft i april

Statsrådet har i dag godkänt en förordning genom vilken arbetet med att mildra och förtydliga bestämmelserna om fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten i glesbygden slutförs i sin helhet. Förordningen träder i kraft den 3 april 2017, dvs. samtidigt som den ändring av miljöskyddslagen som gäller avloppsvatten i glesbygden. En central ändring i förordningen är att vissa detaljerade bestämmelser stryks.  "En lång process...