WWF letar efter Årets miljövänligaste Östersjöbonde

SLC - Far Bete6 Mw

För sjunde gången går WWF:s tävling av stapeln för att utse Östersjöns mest miljövänliga lantbrukare. I det första skedet utses i varje land en nationell vinnare som får ett pris på 1 000 euro samt en gratis resa till konferensen där hela tävlingens vinnare offentliggörs. De nationella vinnarna deltar i finalen där priset är 10 000 euro. Lantbrukare som är föregångare...

Utlåtande om ändring av jaktförordningen

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr. 99/01.02/2018 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JAKTFÖRORDNINGEN  SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen och framför följande: § 5 aGenom att utöka kravet om fångstanmälan till en del sjöfågelarter ökar man byråkratin och ger ett stort ansvar till enskilda jägare som kanske inte deltar i sjöfågeljakt...

Mavi: Transportstöd för sockerbeta får sökas fram till 30.4.

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2017 har inletts. Ansökningsblanketten finns att få på Mavis websidor www.mavi.fi (Guider och Blanketter). Blanketten lämnas senast 30.4.2018 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som fattar beslut om stödet. Transportstödet för sockerbeta är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till sockerbetsodlare som ersättning för kostnaderna för att transportera...

Utlåtande om ersättningsnivåer på rovdjursskador

Jord- och skogsbruksministerietDNR 546/01.03/2018 Utlåtande över jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur Svenska lantbruksproducenternas centralförbund framför följande gällande JSM:s förslag till ersättningsnivåer för skador på produktionsdjur - Att förhindra att skador på produktionsdjur uppkommer är något som jord- och skogsbruksministeriet i första hand bör eftersträva genom en rovdjurspolitik som försvårar att rovdjur attackerar...

JSM: Minister Leppä: Kompetens och förnyelse centrala för landsbygdens livskraft

Landsbygdspolitiska rådet samlades till möte 28.3. i Ständerhuset. Under mötet behandlades bland annat förnyelsen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, landskapsreformen samt aktuellt inom landsbygdens företagande.– Kompetens och förnyelse är centrala för landsbygdens livskraft, sade rådets ordförande, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, under mötet.– Landskapsreformen och den nya programperioden påverkar på ett väsentligt sätt landsbygdens företagsservice. Koordineringen av finansieringsmöjligheter är allt viktigare...

Evira: H5-fågelinfluensa hos havsörn som hittats i Pargas

I Egentliga Finland har vårvinterns första fall av fågelinfluensa påträffats. I Sydmo i Pargas infångades en havsörn i dåligt skick, och vid undersökning konstaterades att den hade fågelinfluensa av typ H5, som är högpatogen och alltså orsakar hög dödlighet hos fåglar. Senast högpatogen fågelinfluensa påträffades i Finland var sommaren 2017. Fjäderfän och andra fåglar som hålls som husdjur ska hållas...

JSM: EU-stöd för misslyckad höstsådd

Regeringen fastställde i dag den 28 mars 2018 storleken av EU-stödet per hektar som betalas jordbrukare för de förluster som följde av översvämningar och kraftiga regn i höstas. Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 15 euro per hektar.Stödets storlek ses över vid  behov när den slutliga totala arealen som ger rätt till stöd klarnar. I stöd kan betalas...

JSM: Regeringen fastställde stödet för biodling 2018

Regeringen beslutade i dag den 28 mars 2018 att det nationella stödet för biodling enligt antalet bisamhällen 2018 är 17 euro för ett övervintrat och ofördelat bisamhälle. Närmare 400 biodlare får sammanlagt ca en halv miljon euro i stöd.Målet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynsamma förhållanden och trygga en fortsatt biodling och sektorns möjligheter...