Nästan två miljarder människor beroende av importerad mat

Helsingfors 13.04.2017, 09:39UtrikesJordklotets förmåga att mata den ökande befolkningen har fördelats ojämnt och miljoner människor lever på mat som producerats någon annanstans än var de bor. Det framgår av en undersökning som Aalto-universitetet gjort. Livsmedelstryggheten för cirka 1,4 miljarder människor är beroende av importen. Dessutom lever 460 miljoner människor i områden där ökad import inte har lappat bristerna...

Evira: Fågelinfluensa hos en havsörn i Letala

Hos en havsörn som påträffats i Letala i Egentliga Finland har konstaterats fågelinfluensa av typen H5. I fortsatta undersökningar bekräftas om fågeln bar på högpatogen fågelinfluensa som orsakar stor dödlighet bland fåglar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla som håller fjäderfä att se till att smittskyddet är i ordning och att lämna en anmälan om suspekta symptom till den kommunala veterinären. Havsörnen påträffades...

JSM: Ansökan om stöd för vård av ungskog öppnas den 20 april 2017

Stöd för vård av ungskog kan sökas igen från och med den 20 april 2017. Jord- och skogsbruksministeriet avbröt ansökan i maj i fjol. Genom Kemera-stödet främjas hållbar skötsel och användning av skogarna.Finlands skogscentral beviljar stöden till privata skogsägare. Arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska utföras inom 12 månader efter att Finlands skogscentral har...

Mavi: Gott vitsord för övervakningen av jordbrukarstöd

Jordbrukarna förhåller sig mycket positivt till den övervakning av jordbruksstöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen) utför. De jordbrukare som har varit föremål för kontroller ger övervakningen som helhet skolvitsordet 8,21. Vitsordet har sjunkit en aning sedan motsvarande enkät för två år sedan då vitsordet var 8,25.Uppgifterna framgår av en enkät som Landsbygdsverket lät utföra i januari. I den undersöktes...

Mavi: Växthusstöd och nationella husdjursstöd betalas ut i april

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på stöd för växthusproduktion 21.4.2017 då cirka 60 % av det växthusstöd som sökts år 2017 betalas ut. Sammanlagt betalas cirka 13,5 miljoner euro i förskott på stödet till växthusföretagarna.Betalningen av nationella husdjursstöd till jordbrukarna inleds 27.4.2017. På samma gång betalas både restbeloppen för 2016 och förskotten på stöd för 2017. Landsbygdsverket betalar sammanlagt ungefär...

Mavi: Gårdarna satsar på djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande söktes i år av över 6200 gårdar med djur. I synnerhet steg antalet fjäderfägårdar jämfört med den föregående ansökningsomgången. För närvarande har nästan 360 fjäderfägårdar ingått en förbindelse om ersättningen. Det är omkring 80 procent av gårdarna med fjäderfä. Av nötgårdarna har ungefär 41 procent (strax under 5 000 gårdar) en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande....

PTT:s prognos om skogsindustrins export

Helsingfors 11.04.2017, 17:30Ekonomi Exporten 2017: - Kartong: +5-7 % - Massa: +6-8 % - Papper: -4-3 % - Plywood: +3-5 % - Sågvaror: +5-7 % Exporten 2018: - Kartong: +1-2 % - Massa: +15-17 % - Papper: -4-3 % - Plywood: +3-5 % - Sågvaror: +3-5 % FNB

Massaexporten lyfter hela skogssektorn

Helsingfors 11.04.2017, 17:04EkonomiExporten inom skogsindustrin kommer att växa klart, förutspår Pellervo ekonomiska forskningsinstitut. Massaexporten väntas nå nya rekordnivåer i år och nästa år. Massaindustrins tillväxt innebär att virkeshandeln ökar kraftigt. I virkeshandeln räknar man med timmer vilket i sin tur avspeglas på den mekaniska skogsindustrin. - Det är trevliga, positiva siffror för hela prognosperioden, säger PTT:s forskningschef Paula...