Äkta smak: Marknadsföringshandbok för små matföretag

SLC - Aktasmak Aitojamakuja Elintarvikeyritysten Markkinointivinkit Se Parm 2018 11

Landsomfattande koordineringsprojekt inom närmat har utgett en marknadsföringshandbok för företagare. Syftet med handboken är att ge information och praktiska tips till små matföretag för marknadsföring. - Utredningen som utfördes i samband med närmatstävlingarna visade att företagare skulle kunna få mer synlighet genom att delta mera aktiv i tävlingarna. Vi bestämde oss för att skapa denna handbok, eftersom det har varit många...

Mavi: Överdirektörer och ICT-direktör till Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets överdirektörer och ICT-direktör har valts. Livsmedelsverket inleder verksamheten från början av år 2019.Till överdirektör för landsbygdslinjen utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets avdelning för växtproduktion, agronomie- och forstdoktor Matti Puolimatka. Till överdirektör för linjen för livsmedelskedjan utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets avdelning för forskning och laboratorietjänster, veterinärmedicine doktor Pia Mäkelä.Till överdirektör för laboratorie-och forskningslinjen utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets forskningsenhet för kemi, filosofie doktor...

JSM: Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken i full gång - kom med förslag till workshopdeltagare!

Jord- och skogsbruksministeriet 15.11.2018 14.09 | Publicerad på svenska 20.11.2018 kl. 9.04 Arbetet med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) pågår som bäst. Den gemensamma politiken tjänar såväl lantbruksföretagare, landsbygdens invånare som övriga landsbygdsföretagare.På jord- och skogsbruksministeriets nya CAP-sidor finns ministeriets arbetsgrupper, en lista över workshopparna och grundläggande information om beredningsarbetet. På workshopparna kartläggs behov och samlas in idéer om gemensamma...

Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Finansministeriet Skatteavdelningen   VM145:00/2018   Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. har tagit del av regeringens proposition och vi omfattar utkastet i sin helhet. Den temporära ändringen är också viktig för att försäkringarna inom branschen skall utvecklas då...

JSM: Reform av jordbrukspolitiken och växtskydd på dagordningen för EU:s ministerråd

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Bryssel den 19 november för att diskutera den jordbrukspolitiska reformen 2021 - 2027 med särskild fokus på politikens genomförande, tillsyn och marknadsåtgärder. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet. Att bygga upp en ny modell för att genomföra politiken siktar till en äkta förenkling och ökad subsidiaritet. Att länderna koncentrerar sig på uppföljning av resultaten...

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Andelsförbund & SLCProducentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har anslutit sig som medlem i Finlands Svenska Andelsförbund (FSA).  ”Det är med glädje som vår styrelse antog medlemskapet som egentligen etablerar det samarbetet som redan länge har pågått”, säger FSA:s styrelseordförande Lars Björklöf. ”Jag ser SLC:s medlemskap som mycket naturligt i och med att lantbrukarna också är aktiva inom kooperationen....

Finland står i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019

SLC - Igw Banner 201811112

Finland medverkar som partnerland på världens största matmässa i Tyskland med temat ”Aus der Wildnis” – från den vilda naturen. Över 80 företag från olika delar av Finland hämtar sina produkter och tjänster till den finska mässhallen på konsumentmässan Grüne Woche i Berlin den 18–27.1.2019. Avsikten med partnerlandssamarbetet är att skapa synlighet och röja vägen för finländsk mat och dryck...

Mavi: Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av november

Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av novemberI november betalar Landsbygdsverket ut förskotten på ersättning för djurens välbefinnande, de nationella åkerstöden och kompensationsersättningens restbelopp.  Ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 22.11. Den första utbetalningsdagen för nationella åkerstöd och kompensationsersättningens restbelopp är 29.11. Till husdjursgårdar betalas sammanlagt cirka 30 miljoner euro i förskott på ersättning för djurens välbefinnande. Svin- och fjäderfägårdarna...