SLC vill hålla nivån på LFA-ersättningen

SLC motsätter sig en minskning av LFA-ersättningen i finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år.Trots att minskningen på sammanlagt 33 miljoner euro är i enlighet med inbesparingarna i regeringsprogrammet, anser SLC att den bör skjutas upp på grund av de svåra år som jordbruket gått igenom.– Trots att regeringen exempelvis beviljat krispengar för näringen så har det varit svårt att...

Jord- och skogsbruksministeriet 2018: Konkurrenskraftiga livsmedel och hållbar användning av naturresurser

Insatsområdena i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 2018 är konkurrenskraftigare jordbruk och livsmedelsekonomi samt hållbar användning av naturresurser. Metoderna omfattar bioekonomi, effektiv återanvändning och ren teknik.För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 2,6 miljarder euro för år 2018. Enligt budgetpropositionen ökar anslaget med drygt 17 miljoner euro jämfört med årets budget.De beräknade inkomsterna för 2018 är 854 miljoner euro, vilket är...

Odlingsväxterna växer långsamt - skörden redan tre veckor sen

Helsingfors 08.08.2017, 14:20InrikesVäxtligheterna utvecklas långsammare än vanligt i år, uppgav lantbrukssällskapens förbund Proagria på tisdagen. Odlingsväxterna ligger i genomsnitt 10-14 dygn efter i utvecklingen på de flesta orter i landet. På vissa orter är skörden redan upp till tre veckor sen. Vädret under de kommande veckorna har en stor betydelse för hur skörden blir för åker-, grönsaks-...

Tullen: Små mängder äggprodukter från Nederländerna till Finland

Helsingfors 07.08.2017, 21:22InrikesSmå partier äggprodukter har importerats från Nederländerna till Finland i år och i fjol, meddelar Tullen. Det handlar om några tusen kilo torkade äggprodukter och cirka 15 000 kilo äggproteinfabrikat. Evira uppger att EU:s larmsystem inte har fått en enda anmälan om att äggprodukterna skulle ha innehållit insektgiftet fipronil. Förra veckan stängde livsmedelsmyndigheterna i Nederländerna nästan...

Belgien erkände att landet visste om de giftiga äggen

Bryssel 05.08.2017, 19:32UtrikesBelgiska myndigheter medgav på lördagen att de var medvetna om att ägg kontaminerats med insekticid redan i början av juni. Uppgifterna offentliggjordes ändå inte på grund av att en utredning påbörjades. - Vi visste redan i början av juni att branschen eventuellt har problem med insekticiden fipronil, sade presstalespersonen Katrien Stragier vid myndigheten som ansvarar för...

Evira: Kontaminerade ägg torde inte förekomma i Finland

Haag 04.08.2017, 19:10UtrikesLivsmedelssäkerhetsverket Evira bedömer att det inte torde förekomma ägg som innehåller fipronil i Finland. Miljontals hönsägg har förstörts i Centraleuropa på grund av misstankar om ägg som kontaminerats av insekticiden. - Som en finsk konsument skulle jag hålla mig lugn. Det finns inga uppgifter om att importerade ägg skulle ha innehållit fipronil eller att ämnet skulle...

Giftiga ägg även i Sverige

Haag 04.08.2017, 18:35UtrikesÄgg som innehåller giftigt bekämpningsmedel har sålts i Sverige, uppger Livsmedelsverket. I Finland vekar däremot inga kontaminerade ägg ha sålts. Tullen uppger att inga färska ägg med skal har importerats till Finland från Nederländerna i fjol eller i år. De stora livsmedelskedjorna uppger att de endast säljer färska ägg från Finland. Kesko uppger att elva av...

Små mängder nederländskt ägg i Keskos kex

Haag 04.08.2017, 16:48UtrikesKesko uppger att elva av handelskoncernens egna märkesvaror kommer från Nederländerna. Alla elva produkter är kex. Andelen ägg i kexen är under 0,5 procent. - Vi håller på med utredningsarbetet. Vi har sammanlagt nästan 3 000 egna märkesprodukter på livsmedelssidan, säger Keskos samhällsansvarschef Matti Kalervo. Kalervo säger att Kesko nu väntar på direktiv från livsmedelssäkerhetsverket Evira. ...