JSM: Landsbygdens livskraft och ny jordbrukspolitik på agendan på jordbruksministrarnas inofficiella möte i Österrike

EU:s jordbruksministrar samlas i Schloss Hof i Österrike den 23 - 25 september. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet. På mötesagendan står den nya gemensamma jordbrukspolitikens metoder att bidra till livskraftiga landsbygdsområden och en högkvalitativ matproduktion i framtiden. Ministrarna diskuterar också hur lönsamheten för EU:s jordbruk och landsbygdens mångfald ska utvecklas och vilket är det bästa utvecklingssättet. Hur...

Webbutbildning i sociala medier 11.10 kl. 13

SLC - Mista Ruoka On Kotoisin Herokuva 72 Se

Bra mat växer nära! Bara en del av finländarna känner till varifrån deras mat kommer. Det vill jord- och skogsbruksministeriets kampanj Bra mat växer nära! som inleddes i januari ändra på. Kampanjen har planerats i samarbete med SLC och MTK samt Kommunikationsbyrå Kaiku Helsinki. Som en del av kampanjen ordnas kostnadsfria webbutbildningstillfällen i sociala medier. Den svenskspråkiga utbildningen "Facebooks ABC –...

Mavi: Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10 med eko- och kompensationsersättningarna

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10.2018. Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet. I vanliga fall kan 75 procent av ersättningen betalas i förskott, men tack vare ett undantag som EU-kommissionen har föreslagit är andelen nu större. I förskott på kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 412 miljoner euro till jordbrukarna. Restbeloppet av ersättningen...

JSM: Minister Leppä på Team Finland-resa till Sydafrika

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä reser till Sydafrika med Team Finland-delegationen den 17 - 21 september. Högst på dagordningen står vattenfrågor och samarbete inom livsmedelsbranschen. Till delegationen hör representanter för finska livsmedels- och vattenföretag samt exportmyndigheter. Resan ordnas i samarbete av utrikesministeriet och Business Finland. I Pretoria träffar minister Leppä jordbruks-, skogsbruks- och fiskeminister Senzeni Zokwana samt Gugile Nkwint som svarar...

Dröjsmålsräntan för lantbruksföretagarnas försäkringspremier förblir oförändrad

Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även i fortsättningen är fyra procent. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen fredagen den 14 september. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. I juli 2017 sänkte regeringen dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt temporärt till fyra procent. Avsikten var att...

Antti-Jussi Oikarinen blir Livsmedelsverkets generaldirektör

Regeringen har utnämnt agr.o.forstmag. Antti-Jussi Oikarinen till ny generaldirektör för Livsmedelsverket som inleder verksamheten vid ingången av år 2019. Oikarinen har hittills arbetat som överdirektör vid Landsbygdsverket. Hans mandatperiod som är fem år börjar den 10 oktober 2018. Generaldirektören ska först arbeta på jord- och skogsbruksministeriet och bereda inrättandet av verket och övergå till Livsmedelsverket vid ingången av år 2019....

Minna-Mari Kaila fortsätter leda jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning

Regeringen har utnämnt AFM Minna-Mari Kaila till avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning för tiden 14.9.2018 - 30.11.2019. Kaila arbetar som avdelningschef så länge som tjänstens ordinarie innehavare Risto Artjoki är tjänstledig. För närvarande arbetar Artjoki som kabinettschef för EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen. Kaila har arbetat som avdelningschef sedan början av år 2017. Ytterligare information: Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910,...

Mavi: Stöd som ersätter förlorad höstsådd börjar betalas ut 13.9

Landsbygdsverket kompenserar jordbrukarna för förluster till följd av utebliven eller förstörd höstsådd på grund av den exceptionellt regniga hösten 2017. Utbetalningen av stödet börjar på torsdag 13.9. Stöd som ersätter förlorad höstsådd betalas till cirka 4 400 jordbrukare för sammanlagt cirka 61 000 hektar. För att stöd ska fås förutsätts det att den areal som förstördes eller inte kunde sås var...