CLT-fabrik byggs i Kauhajoki

Kauhajoki 30.09.2016, 13:02EkonomiCLT Plant bygger en fabrik som ska tillverka CLT-skivor i Kauhajoki. Fabriken kommer att sysselsätta 150 personer, en del i fabriken och en del hos underleverantörer eller i stödfunktioner. CLT är korsvis limmade virkesskivor som används som byggmaterial i bland annat höghus av trä. Fabriken ska inleda sin verksamhet på hösten om ett år och börjar...

Metsä Board säger upp nästan hundra

Helsingfors 29.09.2016, 20:27EkonomiKartongtillverkaren Metsä Board stänger en pappersmaskin vid sin fabrik i Tavastkyro. Samtidigt sägs 94 anställda upp. Maskinen som stängs tillverkar tapetpapper vilket inte längre tillhör bolagets kärnverksamhet. En pappersmaskin återstår i fabriken i Tavastkyro. (FNB)FNB

ÖSP: Lagstiftningen gällande djurvälfärd ska vara entydig och främja djurvälfärden

Mjölkproduktionen är i en ekonomiskt utmanande situation. Därtill finns det stora lokala variationer i skördeläget och speciellt norra delarna av Österbotten har drabbats av missväxt. Producenterna är rädda för ytterligare en börda i form av lagstiftning som direkt strider mot djurägarnas rättsuppfattning. Österbottens producentförbunds mjölkutskott diskuterade bland annat revideringen av djurskyddslagen vid sitt senaste möte. Vi har följt med arbetet med...

PTT: Mjölk, bröd och kött blir billigare

Helsingfors 29.09.2016, 14:51EkonomiMatpriserna fortsätter att gå ned, men nedgången blir långsammare under slutet av året, spår Pellervo ekonomisk forskning PTT. Till exempel priserna på mjölk, bröd och kött blir lägre än i fjol, men priserna på enskilda produkter kan stiga. - Den hårda konkurrensen och rikliga importen har dragit ner priserna på mejeriprodukter mer än förväntat, säger forskningsdirektör...

Luke: Heltäckande information om arrendepriser på åkermark på kommande

Den årliga insamlingen av uppgifter om skörden har startat och breven har skickats till gårdarna. Enkäten besvaras i Naturresursinstitutets (Luke) webbtjänst. Förutom uppgifter om skörden omfattar årets enkätfrågor om arrendepriser på åkermark. Över hälften av jordbrukarna har arrenderat åkrar, och än så länge har heltäckande uppgifter om arrendepriser inte funnits till hands.De första resultaten av de uppgifter som samlas in...

PTT: Maten blir billigare

Helsingfors 29.09.2016, 10:20EkonomiMatpriserna fortsätter att gå ned, men nedgången blir långsammare under slutet av året, spår Pellervo ekonomisk forskning PTT. Till exempel priserna på mjölk, bröd och kött blir lägre än i fjol, men priserna på enskilda produkter kan stiga. PTT räknar med att exporten av mat till EU ökar. Till exempel efterfrågan på ost ökar, trots att...

Mavi: EU-stöd som dragits av på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna

Från och med 29.9 betalar Landsbygdsverket cirka 5,4 miljoner euro av de medel som dragits av på basis av finansiell disciplin i EU. Stödet betalas till jordbrukare som år 2015 beviljades sammanlagt över 2 000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU-djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.Medlen drogs av från 2014 års jordbrukarstöd i händelse av betydande kriser i...

"Regeringens planer hotar fiskets framtid"

Helsingfors 28.09.2016, 11:13InrikesRegeringen planerar att skära kraftigt i yrkesfiskarnas försäkring. Det hotar det finländska yrkesfiskets framtid, anser SFP-ledamöter i riksdagen. - Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke, säger Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin i ett pressmeddelande. Försäkringssystemet ger yrkesfiskarna ersättning för skador på fiskeredskap och...