UPM stänger fabrik i USA

Helsingfors 14.03.2016, 16:57EkonomiSkogskoncernen UPM tänker stänga sitt pappersbruk i Madison i USA på grund av den minskade efterfrågan på bestruket journalpapper. Produktionen på fabriken i delstaten Main upphör före slutet av maj. Pappersbruket är ett samföretag som ägs av UPM och New York Times dotterbolag Northern SC Paper. I och med stängningen minskar UPM produktion av bestruket journalpapper...

Kommissionen redo att stöda begränsning av mjölkproduktionen

Bryssel 14.03.2016, 15:09PolitikEU-kommissionen stöder en begränsning av mjölkproduktionen för att lindra lönsamhetskrisen inom lantbruksbranschen. Jordbrukskommissionären Phil Hogan sade i Bryssel i dag att kommissionen är redo att godkänna tillfälliga och frivilliga åtgärder för att begränsa produktionen. EU-ländernas jordbruksministrar möts i dag för att fatta beslut om stöd som ska underlätta producenternas svåra ekonomiska situation. Den svaga efterfrågan, överproduktion...

Asiatisk långhorning begränsar förflyttning av trävara

Helsingfors 14.03.2016, 12:52InrikesFörflyttning av virke begränsas i ett område som avgränsats i östra Vanda där det förekommer asiatiska långhorningar, meddelar Livsmedelssäkerhetsverket Evira. På det avgränsade området finns bland annat Furumo begravningsplats. Området sträcker sig ända till kanterna av Sibbo storskogs nationalpark. Från området får man transportera bort lövträ bara exempelvis i form av flis. Levande asiatiska långhorningar kan...

EU diskuterar krisstöd till jordbrukarna

Bryssel 14.03.2016, 12:18PolitikEU-ländernas jordbruksministrar ska i dag förbereda stödåtgärder för lantbruksproducenterna. På mötet i Bryssel är det meningen att man ska fatta beslut om stöd som ska underlätta producenternas svåra ekonomiska situation. Den svaga efterfrågan, överproduktion och de ryska sanktionerna har orsakat problem för jordbrukare på olika håll i Europa. Ministrarna ska diskutera olika tänkbara åtgärder, allt från...

Tiilikainen lovar bättre skött jordbruksstöd

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) lovar att jordbruksstöden ska betalas ut till bönderna utan problem i fortsättningen. Tiilikainen vill också att parterna inom livsmedelsbranschen samlas kring samma bord för att diskutera problemen.

Tenhola till Lännen Media: Löser inte problemen

Helsingfors 11.03.2016, 19:43PolitikLandsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola säger att jordbrukets lönsamhetsproblem inte kommer att lösas med att flytta henne till andra uppgifter. I en kommentar för Lännen Media säger Tenhola att hon inte ser vad hon kunnat göra annorlunda så att jordbruksstöden skulle ha betalats ut i tid. Jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) sade tidigare på fredagen att...