​SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte 27-28.6

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s högsta beslutande organ förbundsfullmäktige samlas till vårmöte 27–28 juni 2016 i Jakobstad. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds måndag 27.6 kl. 13.00 och innan dess lunchservering från kl. 11.15. På vårmötet behandlar förbundsfullmäktige stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse, fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet och fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår. Fullmäktige behandlar även en...

Pentti Hyttinen ny vd för Fortstyrelsen

Helsingfors 22.06.2016, 15:00PolitikRegeringen har utnämnt agroforst doktor Pentti Hyttinen till vd för Forststyrelsen och forstmästaren Timo Tanninen till direktör för Forststyrelsens naturtjänster. Deras femårsperioder börjar i september. Vd-uppdraget söktes av 14 personer och 24 ville bli direktör för naturtjänsterna. (FNB) FNB

Utlåtande om ändringar i jaktförordningen

UTLÅTANDE22.6.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 826/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL FÖRÄNDRING AV JAKTFÖRORDNINGEN SLC har bekantat sig med utkastet till ny jaktförordning och framför följande:Förslaget att senarelägga jakten till andra lördagen i oktober kommer i viss mån att påverka jaktmöjligheterna i skärgården negativt. Att samtidigt tillåta vaktjakt på älg endast på åkermark är närmast en teoretisk möjlighet. Eftersom förslaget kommer att betydligt försvåra...

Finlands nationalrätt väljs genom folkomröstning

Det 100-åriga Finland skall få en födelsedagspresent som låter sig smaka. En nationalrätt ska väljas för Finland. År 2016 får varje finländare rösta. Den första fasen av omröstningen inleds förr midsommaren.  I den första fasen insamlas förslag på nationalrätter. Av dessa förslag väljer en panel ut tolv finalister som alla representerar nationella matskatter. Av dessa skatter väljs sedan nationalrätten ut genom...

Finland ska få en nationalrätt

Helsingfors 22.06.2016, 06:26InrikesTill självständighetsjubileumsårets ära ska finländarna få rösta fram en nationalrätt. I den första omgången kan man gå till webbsidan kansallisruoka.fi och ge sitt förslag till nationalrätt. Sidan finns bara på finska. En jury väljer ut tolv av förslagen och finländarna ska få rösta fram sin favorit av finalisterna. Projektet genomförs av lantbrukscentralen MTK och stiftelsen...

JSM: Finskproducerat ett viktigt kriterium när vi handlar mat

Att välja inhemska varor är ett viktigt kriterium när vi handlar mat. Vi är mer matmedvetna än tidigare och värdesätter finskproducerad mat högre än förut. Enligt den undersökning som jord- och skogsbruksministeriet har beställt känner vi också bättre till de konsekvenser som följer av att vi väljer inhemskt. Fyra av fem minns också i matbutiken att när vi väljer inhemskt...

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag

FinansministerietVM046:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag(Lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esityksestä metsälahjavähennykseksi) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet som har gjorts som resultat av lagstiftningsråd Jukka Vanhanens utredning kring hur ägarstrukturen och det aktiva ägandet bland skogsägare kunde förbättras. De finländska skogsägarna blir allt äldre, med en medelålder på 62 år för...

PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte 27–28 juni i Jakobstad

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s högsta beslutande organ förbundsfullmäktige samlas till vårmöte 27–28 juni 2016 i Jakobstad. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges möte. Ekonomiska ärenden behandlas dock utan medias närvaro. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds måndag 27.6 kl. 13.00 och innan dess lunchservering från kl. 11.15. På vårmötet behandlar förbundsfullmäktige stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas...