JSM: Plan för sammanslagning av verken klar

En projektplan för att slå samman de verk som svarar för jordbruks- och livsmedelsfrågor är klar. Enligt projektplanen ska Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gå samman senast vid ingången av år 2019. Projektets styrgrupp godkände projektdirektör Kirsi Heinonens projektplan på mötet den 19 maj 2017.Syftet med sammanslagningen är att stärka jordbrukspolitikens och livsmedelskedjans samhälleliga genomslagskraft, göra...

Misstänkt mjältbrandsfall i Småland avblåst

Stockholm 21.05.2017, 13:32UtrikesMisstankarna om mjältbrand, som kom efter att en död ko hittades i Vimmerbytrakten i svenska Småland på lördagseftermiddagen, är ogrundade. Uppgifterna lämnades på söndagen av Sveriges jordbruksverk som fått in resultatet från Statens veterinärmedicinska anstalt, där jourhavande personal har tagit prover för en mjältbrandsmitta. - Provsvaret är negativt och vi har informerat djurägaren och alla berörda,...

Misstänkt mjältbrand i Småland

Stockholm 21.05.2017, 08:28UtrikesEn död ko har hittats i Vimmerbytrakten i svenska Småland och länsstyrelsen har informerats om att mjältbrand misstänks. Prover har tagits och svar från Statens veterinärmedicinska anstalt väntas under söndagen, rapporterar nyhetssajten Höglandsnytt. Förra året härjade mjältbrand bland tamdjur och vilt vid Omberg i Östergötland. Det svenska Jordbruksverket har under våren vaccinerat flera tusen nötkreatur och...

Glutenfri odling kräver precision

Vichtis 20.05.2017, 11:02InrikesFör att så kallad ren havre ska få kallas glutenfri måste odlaren vara extra noggrann. Inga andra sädesslag får förekomma på samma åkrar. Odlaren Virpi Tuominen i Vichtis kontrollerar saken regelbundet. - Åkerblocken kontrolleras gående för att se om det kommit in andra sädesslag på åkern. Om andra sädesslag syns till plockas de bort för hand,...

Glutenfri odling på uppgång

Helsingfors 20.05.2017, 11:01InrikesAtt allt fler väljer att äta glutenfritt syns inte bara i butiken och på restaurangen, utan också på de finska åkrarna. Det gäller speciellt havre, som allt oftare odlas glutenfritt. Virpi Tuominen i Vichtis bytte från grynhavre till så kallad ren havre 2015. Tidigare var hon kontraktsodlare för statliga spannmålsförråd, men då staten slutade med den...

30 områden återställs

Stockholm 20.05.2017, 09:10UtrikesNästa stora veteraniseringsprojekt genomförs på mer än 1 200 träd i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län, som går ut på att restaurera 30 värdefulla områden med ek i södra Sverige. Den totala budgeten är på 80 miljoner kronor (över 8 miljoner euro) fördelat på sex år, varav cirka 60 procent kommer från EU:s Lifefond. Gamla ekar...

Fejkade blixtnedslag för biologisk mångfald

Stockholm 20.05.2017, 09:09UtrikesDet låter brutalt. Trädrötter bankas med slägga, hålrum karvas fram i stammar, kronor skadas och bark skärs bort. Men det handlar om naturvård - träden skadas medvetet för att gynna den biologiska mångfalden. - Arter som behöver kolonisera gamla ekar ligger risigt till eftersom miljontals ekar höggs bort på 1800-talet. Det är något som vi kommer...

Skillnader mellan orter

Helsingfors 19.05.2017, 10:06Inrikes- I södra Finland har vårsådden kommit igång, i Österbotten släpar arbetet efter med ungefär två veckor i genomsnitt. - Det kyliga vädret och de blöta åkrarna fördröjer arbetet. I Österbotten har tjälen inte hunnit smälta överallt. - Ifall vädret inom kort blir varmare med lämpliga mängder nederbörd försenas skörden inte i oroväckande grad. Källor: Lantbrukssällskapens...