Mavi: Landsbygdsverkets nya organisation kör i gång

Landsbygdsverkets nya verksamhetsmodell förbättrar samspelet mellan ansökan, övervakning och utbetalning av stöd samt datasystemen. Målet är nytta för förvaltningens kunder lika väl som för jord- och skogsbruksministeriet som styr verket och också för kommunernas samarbetsområden, NTM-centralerna och Leadergrupperna. Den nya organisationen som är uppbyggd kring stödprocesserna tas i bruk 1.9.2016.Landsbygdsverket har redan i några år varit organiserat enligt processerna för...

JSM: FM-tävlingarna i mathantverk arrangeras för första gången i oktober

Mathantverkarna tävlar i de Finländska mästerskapen i Ekenäs, Raseborg 10-13 oktober. - Tävlingen, som arrangeras för första gången i Finland, är öppen även för övriga nordiska deltagare, berättar Seija Ahonen-Siivola på jord- och skogsbruksministeriet. Anmälningstiden för tävlingen fortsätter till den 5 september. Mathantverk är ett nytt begrepp, som introduceras som bäst i Finland. Genom mathantverket förs förädlingen av livsmedel till en ny...

Fira naturens dag på ekogårdar: Fem ekologiska gårdar håller öppet hus 27.8 i Svenskfinland

SLC - Banneri Ru

Den sista lördagen i augusti, den 27.8, firas den Finska naturens dag för fjärde gången. Då har allmänheten möjlighet att bekanta sig med ekologiska gårdar runt om i landet. På ekogårdarna får man veta mer om gårdens produktion och vilken betydelse den ekologiska produktionen har för att bevara den biologiska mångfalden.  Många av ekogårdarna ordnar också övrigt program i mån av...

JSM: Fira Finska naturens dag på ekogårdar!

Den sista lördagen i augusti firas Finska naturens dag för fjärde gången. Dagen till ära har femton ekogårdar runt om i landet öppet hus och erbjuder möjlighet att få veta mer om ekologisk produktion.På ekogårdarna får man veta mer om gårdarnas produktion och ekoproduktionens betydelse med tanke på den biologiska mångfalden.Många av ekogårdarna ordnar också annat program: till exempel guidade...

Utlåtande över utkastet till ändringar i lagen om skatt på arv och gåva

FinansministerietVM071:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändringar i lagen om skatt på arv och gåva samt i 47 § inkomstskattelagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som det gäller ikraftträdandet av det nya 9 momentet vid 55 § lagen om skatt på arv och gåva.  SLC anser att det är försvarbart att...

JSM: Stödnivån för tilläggsstöd på 15 miljoner euro 2015 fastställdes - närmare 5 500 jordbrukare får krisstöd i september

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det temporära nationella tilläggsstödet till jordbruket 2015. Tilläggsstödet som betalas enligt gårdarnas skuldsättning och investeringar är en del av jordbrukets tidigare krispaket. Det sammanlagt 15 miljoner euro stora tilläggsstödet betalas till närmare 5 500 jordbrukare i september.Tilläggsstödet riktas särskilt till nyetablerade gårdar och gårdar som nyligen investerat i utveckling av produktionen. Tilläggsstödet...

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdrag

FinansministerietVM073:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdragSvenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som företagaravdraget föreslås gälla skogsbeskattningen. Enligt förslaget skulle företagaravdraget räknas på såväl ett positivt som ett negativt resultat inom skogsbeskattningen. Ett företagaravdrag som riktar sig mot ett negativt resultat leder till att lagliga avdrag tas bort. Detta kan...

Utlåtande om regeringens proposition om temporär statsborgen för gårdsbruksenheter och tillhörande lagförslag

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Hänvisning: MMM021:00/2016Ärende: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM TEMPORÄR STATSBORGEN FÖR GÅRDSBRUKSENHETER OCH LAGAR OM ÄNDRING AV 25 § I LAGEN OM STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET OCH AV LAGEN OM INFÖRANDE AV EN LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINANSIERING AV LANDSBYGDSNÄRINGAR SLC har bekantat sig med förslaget och önskar framföra följande: I den...