9.2 NSP:s arbetsutskottsmöte

NSP:s arbetsutskott sammanträder tisdag 9.2 kl.9.30 på förbundets kansli. På agendan bl.a. aktuella lantbrukspolitiska frågor och marknadsläget, vårens verksamhet och projekt samt utlåtanden. Tilläggsuppgifter: ordf. Thomas Blomqvist, tel. 0505121776. 

9.2 ​NSP:s kommunikations- och strategiarbetsgrupp

NSP:s kommunikations- och strategiarbetsgrupp sammanträder 9.2 kl.14 på förbundets kansli. På agendan bl.a. kommunikationsstrategi och kommunikationsplan samt strategi och handlingsprogram för SLC Nyland. Tilläggsuppgifter: ordf. Anna Alm, tel. 040-5646092.

11.2 Greppa marknaden Österbotten

Ett seminarium för dig som vill få odlingstips inför 2016 och förbättra kunskaperna om spannmålsmarknaden  Tid:11.2 kl. 18Plats: Campus Kungsgården i Vasa, adress Kungsgårdsvägen 30A (fd. Korsholms skolor)  18:00   Välkommen - YA!, projekt Kursgården, ProAgria Lantbrukssällskapet – projekt AgroTillväxt, Martin Edman och Fredrik Grannas, ÖSP18:20 Marknadsläget just nu och exportmarknaden 2016 – Rikard Korkman SLC19:10    Havreexport i odlarregi – ÖSP och...

29.2- 1.3 SLC:s ungdomsutbildning etapp III i Helsingfors

SLC - Slc Ungdom Åland Webben

Ungdomsutbildningens 3. etapp kör igång den 29.2. Under första dagen kommer vi att bekanta oss med SLC:s arbete som samhällspåverkare från lokal nivå till nationell- och internationell nivå. Vi kommer också att få en kort presentation och paneldiskussion med de andra organisationerna som jobbar inom samma intresseområde. Dagen avslutas med en middag. Dag två åker vi på besök runtomkring i...

29.2-7.3 ÅSP:s lokalavdelningsmöten

ÅSP:s lokalavdelningsårsmöten 2016: 29.2 Houtskär lokalavdelning kl.10.00 på Områdeskontoret i Houtskär. 29.2 Korpo lokalavdelning kl.15.00 rest. Hjalmars. 1.3 Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärds lokalavdelningar kl.18.00 på Galaxy. 3.3 Pargas lokalavdelning kl.18.00 i Manegen i Pargas. 7.3 Iniö lokalavdelning kl.12:30 i Snäckan. 7.3 Nagu lokalavdelning kl.18.30 på L’Escale. Förbundets ordförande och verksamhetsledare deltar i samtliga möten. Stadgeenliga ärenden.

Mavi: EU-finansierade program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder får dela på 111 miljoner

Ansökan som gäller förslag till EU-finansierade program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder har öppnats och pågår till den 28 april. Det EU-finansierade systemet för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter erbjuder nya möjligheter i synnerhet för dem som exporterar jordbruksprodukter. Ett bredare produktsortiment och synlighet för produktursprung och varumärken sporrar de sökande att genomföra EU-finansierade program också på den inre...

JSM: EU:s produktionskopplade bidrag för 2016 fastställdes

Regeringen fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2016. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 102,6 miljoner euro. År 2014 kom man tillsammans med producenterna överens om fördelningen av stödbeloppet. Bidragsvillkoren har inte ändrats jämfört med i fjol.Liksom i fjol betalas det ut 32,0 miljoner euro i stöd för mjölkproduktion, 2,8...