Mavi: Jordbrukarstöd betalas ut i juni

I juni fortsätter Landsbygdsverket betala ut jordbrukarstöd som söktes år 2015. Fram till den 30 juni kommer omkring 280 miljoner euro att betalas ut. I början av juni betalas krisstöd, ersättningar för miljöavtal, EU:s djurbidrag och bidraget för jordbruksgrödor. Krisstöd och ersättningar för miljöavtal betalas från och med 3.6Krisstöden för mjölkproduktion och svinhushållning betalas ut med början den 3 juni, om statsrådet...

SLC:s generationsväxlingsguide har utkommit

SLC - Generationsväxlingsguide

SLC har gett ut en ny generationsväxlingsguide som fokuserar på att bilda en helhet av de olika skeden i överföringen av lantbruksföretag för dem som planerar att generationsväxla inom de kommande åren.  Guiden framställdes med tanke på att varje fall är unikt. Det gäller att utreda de egna möjligheterna och begränsningarna redan i planeringsskedet för att sammanställa den mest gynnsamma generationsväxlingshelheten...

Evira: Djurskyddskontrollerna som bygger på en misstanke ökade fortsättningsvis

Utgående från anmälningar som inkommit om att djur behandlas illa gjordes år 2015 en rekordstor mängd kontrollbesök. För första gången gjordes över 6 000 kontroller. Av informationen som Livsmedelssäkerhetsverket Evira samlat ihop framgår att fyra av tio kontroller som gjorts utgående från en misstanke som under tidigare år också ledde till åtgärder för att säkerställa djurens välfärd. Allvarliga försummelser som ledde...

Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd kan skickas i Viputjänsten fram till 15.6

Jordbrukarna kan skicka in sin samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu under tiden 26.5–15.6.2016. Vid finslipningen av ansökan kan jordbrukaren använda sig av Vipurådgivarens kontroller som påpekar eventuella brister eller fel i ansökan. Med Vipurådgivarens hjälp kan jordbrukaren förvissa sig om att stödvillkoren uppfylls.Vipurådgivaren kompletteras med nya kontroller 26.5. Vipurådgivaren påpekar till exempel om ett jordbruksskifte som anmäldes som skyddszonvall i...

Känd vrakdykare kläckte idén

Träskända 21.05.2016, 03:00InrikesAllt fick sin början då John Liljelund, då ännu i gymnasiet, hade dykning som hobby. Han värvades till dykuppdrag av kända vrakdykaren Rauno Koivusaari, som berättade om hur han vid ett vrak hade fått en aha-upplevelse om vattnets rörelser. Koivusaaris idé blev en prototyp och ett första patent 2000. Några sakkunniga från Forum kom med och...

Finskt företag utvinner el ur havets rörelser

I höst sänks den första kommersiella modellen ned i havet vid Portugals kust Träskända 21.05.2016, 03:00InrikesHit men inte längre. Skärmar döljer Waveroller-kraftverkets cylindrar som överför energin från vågor till elektricitet. - Vi har ett lyckat test bakom oss och är nära ett kommersiellt genombrott, säger John Liljelund, vd för AW-Energy sedan 2009. Vågkraftverk...

Lökodlare förlorar miljödispens

Stockholm 20.05.2016, 18:22UtrikesI Sverige har Mark- och miljödomstolen avslagit lantbrukarnas begäran om fortsatt dispens för ogräsmedlet Stomp. Beslutet upprör odlare av bland annat lök och bönor. - Ett fullständigt kontraproduktivt beslut, enligt LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson. Stomp används för att hålla borta ogräs under grödornas tidiga tillväxt och är tillåtet i alla EU-länder utom Sverige. Nu oroas grönsaksodlarna...

Åland får ny chipsfabrik

Mariehamn 20.05.2016, 17:33InrikesAffärsmannen Trygve Eriksson vill bygga en ny chipsfabrik på Åland. - Jag litar inte på Orkla längre, säger han. De svek flera löften efter det att de köpt Chipsen och nu får de samhällspengar till att fortsätta, trots att de inte lovar hur länge de ska finnas kvar på Åland. Pengarna från det åländska samhället blir...