Mavi: Tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd våren 2017 har publicerats

Landsbygdsverket har publicerat betalningstidtabellen för jordbrukarstöd våren 2017. Av stöden som sökts år 2016 betalas cirka 200 miljoner euro ut under vårens lopp. Summan utgör ungefär 12 % av det totala stödbeloppet.Andelen stöd som betalas våren 2017 är mindre än våren 2016, eftersom det går att betala större andelar av 2016 års stöd redan på ansökningsårets sida. Alla EU:s hel-...

UPM:s Pesonen: Varje linje ska vara konkurrenskraftig

Pappersfabrikerna under lupp Helsingfors 25.10.2016, 18:11EkonomiEtt överraskande bra resultat för skogsbolaget UPM:s pappersenhet i Europa och Nordamerika i juli-september tryggar ändå inte arbetsron på bolaget. UPM ska sätta fabrikernas konkurrenskraft under lupp. Bolaget avslöjar sina planer inom kort. - Varje maskinlinje ska vara konkurrenskraftig, sade UPM:s vd Jussi Pesonen under en presskonferens på tisdagen. ...

​JSM: Nya riktlinjer för Forststyrelsen

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har tillsammans berett ett förslag till Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer fram till 2020. Finanspolitiska ministerutskottet behandlade riktlinjerna vid sitt sammanträde den 25 oktober 2016. Resultatmålet för affärsverksamheten fortsättningsvis krävandeEnligt riktlinjerna ska avkastningsprocenten på placerat kapital ha höjts till 4,6 procent senast 2020. Detta motsvarar med den nuvarande balansstrukturen ett intäktsföringsmål på ca 120 miljoner euro. För...

Tilläggsbudget ökar skuldsättningen

Helsingfors 25.10.2016, 15:10PolitikRegeringen föreslår i sin tredje tilläggsbudget extra anslag för bland annat mottagningen av flyktingar och asylsökande samt för stöd till lantbruket. För utgifterna för invandringen föreslås en nettoökning på 38 miljoner euro. I år kommer det färre asylsökande till Finland än man tidigare räknade med, men allt fler överklagar asylbesluten. Det betyder att fler människor än...

Stora Ensos sensommar gick i moll

Helsingfors 25.10.2016, 13:30EkonomiStora Ensos operativa rörelsevinst minskade under juli-september till 219 miljoner euro från fjolårets 246 miljoner euro. Omsättningen minskade med 4,3 procent till 2,4 miljarder euro. Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström säger att omsättningen hade ökat utan den strukturellt försämrade pappersaffärsverksamheten och försäljningen av fabriken i Barcelona. Starten av kartongfabrikerna i Varkaus och Beihai i Kina hade...

UPM granskar fabrikernas konkurrenskraft

Helsingfors 25.10.2016, 11:13EkonomiSkogsindustribolaget UPM uppger att det inlett en granskning av konkurrenskraften i sina fabriker i Europa som producerar grafiskt papper. Bolaget avslöjar sina planer inom kort. Enligt vd Jussi Pesonen är orsaken till granskningen den strukturella försämringen i efterfrågan på grafiskt papper. Pesonen uppger dock att bolagets enhet i Europa och Nordamerika haft ett speciellt lyckat kvartal...

UPM:s jämförbara rörelsevinst förbättrades i juli-september

Helsingfors 25.10.2016, 10:14EkonomiSkogsindustribolaget UPM:s jämförbara rörelsevinst steg under juli-september till 314 miljoner euro från fjolårets 240 miljoner euro. Bolaget uppger också att det inlett en granskning av konkurrenskraften i sina fabriker i Europa som producerar grafiskt papper. Bolaget avslöjar sina planer inom kort. Enligt vd Jussi Pesonen är orsaken till granskningen den strukturella försämringen i efterfrågan på grafiskt...

JSM: Kampanjen Ta det lugnt påminner om miljövänliga val

Miljökonsekvenserna av våra matvanor är betydande – en femtedel av de klimatkonsekvenser och hela 40 procent av de övriga miljökonsekvenserna som beror på vår konsumtion orsakas av mat. Var och en av oss kan påverka vår egen miljöbelastning genom våra matvanor. Det krävs ingen omfattande matrevolution för att övergå till mera miljövänliga matvanor, påminner jord- och skogsbruksministeriets och Naturresursinstitutets konsumentkampanj...