Mavi: EU-stöd som dragits av på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna

Från och med 29.9 betalar Landsbygdsverket cirka 5,4 miljoner euro av de medel som dragits av på basis av finansiell disciplin i EU. Stödet betalas till jordbrukare som år 2015 beviljades sammanlagt över 2 000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU-djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.Medlen drogs av från 2014 års jordbrukarstöd i händelse av betydande kriser i...

Mavi: Restbeloppen av ersättningar för rovdjursskador 2015 betalas från och med 29.9

Landsbygdsverket betalar restbeloppen av 2015 års ersättningar för rovdjursskador från och med 29.9. Utbetalningen gäller restbeloppen av ersättningar för skador på ren, odlingar, djur och lösöre samt ersättningar för exceptionellt stora skador på ren. Förskotten på ersättningar för rovdjursskador betalades i maj 2016 då 51 % av skadebeloppet ersattes. I ersättningar betalas sammanlagt cirka 5,8 miljoner euro.  Landsbygdsverket betalar ersättningarna av anslag...

3-4.2.2017 Den stora finlandssvenska kryssningen

SLC - Kryssning Logo

Den 3-4 februari 2017 går den stora finlandssvenska kryssningen av stapeln på Viking Gabriella. Programmet inleds kl. 14. Avfärd 3.2 kl. 16.00 från Helsingfors (Skatuddskajen) och retur 4.2 kl. 13.00 Kryssningen är öppen för alla som är intresserade av det svenska i Finland och beräknas samla 1 500 - 2 000 deltagare. SLC fungerar som medarrangör till kryssningen och marknadsför även kryssningen till SLC-medlemmarna. SLC kommer även att bidra med...

Evira & Mavi: Anmälan om antalet svin ska göras senast på fredag 30.9

SLC - Gris Åland 2015 2

Anmälan om antalet svin för årets andra anmälningsperiod 1.5-31.8.2016 ska sändas in senast 30.9, påminner livsmedelssäkerhetsverket Evira och landsbygdsverket Mavi. För närvarande har betydligt färre anmälningar av djurantal än under de senaste åren lämnats in.  Uppgifterna i svinregistret påverkar utbetalningen av ersättning för djurens välfärd. Om gården blir föremål för kontroll eller dubbelkontroll och uppgifterna inte har sänts in till svinregistret...

SLC: Ursprungsmärk spannmål och restaurangmat

SLC - Dsc 1168

Matens ursprung har blivit ett allt viktigare kriterium för konsumenterna när det gäller att välja mat såväl i detaljhandeln som i restauranger. I en skrivelse till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen kräver SLC:s styrelse därför obligatorisk ursprungsmärkning av även spannmålsbaserade livsmedel. Även all mat i restauranger och offentliga bespisningar borde omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning anser SLC-styrelsen. – Obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel...

JSM: Stödnivåer för växthusproduktion fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för växthusproduktionens nationella stöd 2016. Den summa som man kommer att betala i nationellt stöd uppgår i Södra Finland till sammanlagt högst 12 miljoner euro, i området för nordligt stöd till ungefär 16 miljoner euro.I Södra Finland betalas stödet enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, det vill säga 3,7 euro per m2 när det gäller...

Mavi: Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2016 får sökas fram till 25.10.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får fram till 25.10.2016 sökas för trädgårdsprodukter som ska lagras. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.Ansökningsblankett 228 med ifyllnadsanvisningar och bilageblanketter finns att få på adressen www.suomi.fi. Ansökningsblanketten ska senast 25.10.2016 lämnas in till Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central och på...