Luke: Ovanligt lite matpotatis i lager

De utmanande väderförhållandena och kölden vid skörden sommaren 2015 innebar mindre lager matpotatis än normalt. Mat- och matindustripotatislagren har minskat från 173 miljoner kilo i mitten av oktober till 87 miljoner kilo i mitten av januari. Senaste gången så här lite potatis fanns i lagren var januari 2013.I mitten av januari fanns 69 miljoner kilo matpotatis lagrad och totalt 173...

Luke: Jordbrukens risker under kontroll med skicklig ledning och riskhantering

Jordbruksföretagarna möter i sitt arbete olika säkerhetsrisker, som kan störa företagens dagliga arbete och äventyra jordbruksföretagets fortsatta verksamhet. I en doktorsavhandling som granskas på Aalto-universitetet 11.2. undersöks jordbrukets risker och presenteras förslag på sätt att hantera dem bättre än för närvarande. Enligt en enkät till jordbruken hör till exempel beroende av gårdens nyckelperson, brandrisker, maskinhaverier, en stor åkerareal och ansträngande arbete...

9.2 NSP:s arbetsutskottsmöte

NSP:s arbetsutskott sammanträder tisdag 9.2 kl.9.30 på förbundets kansli. På agendan bl.a. aktuella lantbrukspolitiska frågor och marknadsläget, vårens verksamhet och projekt samt utlåtanden. Tilläggsuppgifter: ordf. Thomas Blomqvist, tel. 0505121776. 

9.2 ​NSP:s kommunikations- och strategiarbetsgrupp

NSP:s kommunikations- och strategiarbetsgrupp sammanträder 9.2 kl.14 på förbundets kansli. På agendan bl.a. kommunikationsstrategi och kommunikationsplan samt strategi och handlingsprogram för SLC Nyland. Tilläggsuppgifter: ordf. Anna Alm, tel. 040-5646092.

11.2 Greppa marknaden Österbotten

Ett seminarium för dig som vill få odlingstips inför 2016 och förbättra kunskaperna om spannmålsmarknaden  Tid:11.2 kl. 18Plats: Campus Kungsgården i Vasa, adress Kungsgårdsvägen 30A (fd. Korsholms skolor)  18:00   Välkommen - YA!, projekt Kursgården, ProAgria Lantbrukssällskapet – projekt AgroTillväxt, Martin Edman och Fredrik Grannas, ÖSP18:20 Marknadsläget just nu och exportmarknaden 2016 – Rikard Korkman SLC19:10    Havreexport i odlarregi – ÖSP och...

29.2- 1.3 SLC:s ungdomsutbildning etapp III i Helsingfors

SLC - Slc Ungdom Åland Webben

Ungdomsutbildningens 3. etapp kör igång den 29.2. Under första dagen kommer vi att bekanta oss med SLC:s arbete som samhällspåverkare från lokal nivå till nationell- och internationell nivå. Vi kommer också att få en kort presentation och paneldiskussion med de andra organisationerna som jobbar inom samma intresseområde. Dagen avslutas med en middag. Dag två åker vi på besök runtomkring i...

29.2-7.3 ÅSP:s lokalavdelningsmöten

ÅSP:s lokalavdelningsårsmöten 2016: 29.2 Houtskär lokalavdelning kl.10.00 på Områdeskontoret i Houtskär. 29.2 Korpo lokalavdelning kl.15.00 rest. Hjalmars. 1.3 Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärds lokalavdelningar kl.18.00 på Galaxy. 3.3 Pargas lokalavdelning kl.18.00 i Manegen i Pargas. 7.3 Iniö lokalavdelning kl.12:30 i Snäckan. 7.3 Nagu lokalavdelning kl.18.30 på L’Escale. Förbundets ordförande och verksamhetsledare deltar i samtliga möten. Stadgeenliga ärenden.