SLC kräver lösningar på jordbrukets ekonomiska kris från måndagens rådsmöte

EU:s jordbruksministrar träffas måndagen den 18 juli i Bryssel för att diskutera åtgärder för att lindra den allvarliga lönsamhetskrisen i vilken jordbruket har befunnit sig i snart två år. SLC kräver att EU nu måste bära ansvaret för den marknads- och utrikespolitik som bedrivits de senaste åren och som har lett till bl.a. överproduktion och rysk handelsblockad för livsmedel. Det...

JSM: Nordiska perspektiv på klimatutmaningarna i jordbruket

Det förändrade klimatet innebär utmaningar för matproduktionen i hela världen, också i Norden. Hur kommer jordbruket att se ut de kommande årtiondena och hur kan livsmedelssystemet anpassa sig till klimatförändringen, och för sin del begränsa förändringen? I juni samlades nordiska experter i Åbo för att jämföra olika länders mål och metoder för att jordbruket och livsmedelssystemet ska kunna anpassas till...

Utlåtande över Regeringens proposition om ändring av djurskyddslagen

Jord- och skogsbruksministerietMMM033:00/2016 Utlåtande över Regeringens proposition om ändring av djurskyddslagen I propositionen föreslås att djurskyddslagen ändras så att de bestämmelser om skyldigheterna för produktionsdjurs ägare och innehavare och om djurskötares kompetens som EU-lagstiftningen förutsätter tas in i lagen.SLC har inga invändningar kring detta. Förslaget har inte heller några direkta konsekvenser för dem som äger eller innehar produktionsdjur. I Finland är djurhållarna...

Luke: Avverkningen av stamved på rekordhög nivå 2015

I de finska skogarna avverkades 2015 sammanlagt 68 miljoner kubikmeter stamved för produktion av skogsindustriprodukter eller energi. Mängden var den största i statistikhistorien och uppemot 3 miljoner kubikmeter mer än året innan.För tillverkning av skogsindustriprodukter eller för export avverkades i fjol enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik sammanlagt 58,8 miljoner kubikmeter stamved –  24,9 miljoner kubikmeter timmerved och 34,0 miljoner kubikmeter massaved....

Luke: 2015 åt finländarna kött och frukt, mjölkkonsumtionen sjönk

Finländarna konsumerade ifjol i genomsnitt 174 kilo flytande mjölkprodukter, cirka 79 kilo både kött och spannmål, 65 kilo frukt och 62 kilo grönsaker. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen.”Spannmålens sammanlagda konsumtion per person sjönk med ett kilo sedan föregående år. Konsumtionen av råg och ris steg cirka ett halvt kilo per person alltså till tidigare års nivå...

Köp av bonden!-dagen 10 september

I höst ordnas första gången Köp av bonden-dagen då gårdar i hela Finland under en gemensam dag kan hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och informera om gårdens verksamhet. Dagen är avsedd för att producenter i första hand kan sälja skörd, råvaror eller förädlingar från den egna gården. Köp av bonden!-dagen, som ordnas lördagen den 10 september, har...

Köp av bonden lördagen den 10 september

I höst ordnas första gången Köp av bonden-dagen då gårdar i hela Finland under en gemensam dag kan hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och informera om gårdens verksamhet. Dagen är avsedd för att producenter i första hand kan sälja skörd, råvaror eller förädlingar från den egna gården. Köp av bonden!-dagen, som ordnas lördagen den 10 september, har...

SLC vill se förutsättningar för de gröna näringarna: Jordbruket har förmåga att vara med och lyfta Finland

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2016: SLC vill se förutsättningar för de gröna näringarna: Jordbruket har förmåga att vara med och lyfta Finland På sitt vårmöte måndagen den 27.6.2016 godkände SLC:s förbundsfullmäktige förslaget till en ny strategi för organisationen som utgår från visionen ”Vi skapar landet”. SLC skapar förutsättningar för att medlemmarna kan livnära sig som företagare på landsbygden...