Styrelse

Eriksson Tage                
(Ordförande)  
GSM: 0457-5243743
Hammaruddavägen 151 
22130 Gottby
hammaruddagard(at)aland.net 

Lundberg Jonas                
(I:a vice ordförande)  
GSM: 0407482674
Mangelbovägen 175 
22410 Godby

LEDAMÖTER

Hannah Nordberg Vårdö (suppleant Yvonne Mattsson, Sund)  
Michael Perander, Finström (suppleant Maria Karlsson, Finström)  
Lars-Johan Mattsson, Sund (suppleant Marcus Eriksson, Eckerö) 
Carina Eriksson, Hammarland (suppleant Fredrik Söderlund, Jomala

Förtroendevalda i SLC

Ledamöter i SLC:s fullmäktige

Leif Hagberg, Saltvik (suppleant Erik Ekström, Jomala) 
Michael Perander (suppleant Lars-Johan Mattsson)
Nicklas Mörn, II vice ordförande i SLC:s fullmäktige, Saltvik (suppleant Hannah Nordberg, Vårdö) 

SLC: styrelse    
Ledamot i SLC:s styrelse har varit Tage Eriksson med Jonas Lundberg som suppleant.