Aktuellt i Nyland

Odlarrådet vid NTM-centralen sammanträder

Odlarrådet vid NTM-centralen sammanträder den 28.5. Kontakta förbundets kansli, tel. (09)601588, nsp@slc.fi, eller våra representanter i odlarrådet, Erik Perklén tel. 0400 325517 eller Bjarne Westerlund tel. 040 5037188, om det finns frågor eller hälsningar gällande t.ex. stödansökan, stödutbetalningar och övervakning eller övrigt gällande NTM-centralens verksamhet.

Material från stödinfona på nätet

Material från regionala stödinfon hittas på nylandsbygd.fi under rubriken material. Även en finskspråkig info från ekoinfotillfället i Hyvinge 11.4 och stödinfo i Lojo 12.4 kommer som video på Meidän Uusimaaseutu -YouTube -kanal.

Blankettombuden står till hjälp vid ifyllningen av stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom SLC Nyland har utsett. Ifyllningen av stödansökan och rådgivningen sker mot avgift. SLC har tecknat en gruppansvarsförsäkring för blankettombuden. Kontaktuppgifter hittar du på slc.fi. 

Ny webbportal för NyRaHa-projektet

Nylands åkrars näringsomlopp i skick – vattendragen till god status 2016-2019 (NyRaHa – UusiRaHa) projektets nya webbportal har nu öppnats. Adressen är www.uusirahahanke.fi.

Odlarträff 4.6 i Ingå

Odlarträff 4.6 kl. 16.45-20.45 i Ingå hamn om spannmålsexport i praktiken, förutsättningar och utmaningar. Tilläggsinformation och anmälan, senast 1.6: mickel.nystrom@gmail.com, tel. 040 7755830. Arr: Farmers Grain Export-projektet.  

Få mer utvärde av strand- och vattenområden 13.6.2018

Program 13.6.2018

Utbildningstillfälle "Få mer utvärde av strand- och vattenområden -möjligheter, medel och lösningar" 13.6.2018 i  Arbetsaktivitetsföreningens undervisningsutrymmen (Byggnad 18/klassrum 1), Kiljavantie 6, Rajamäki. Programmet kan laddas via gröna knappen ovan. Utbildningstillfället är kostnadsfritt, kaffe och lunch på egen bekostnad. Anmälningar före 12.6.2018 till SLC Nyland, nsp@slc.fi eller 09 601 588.

Sommarutfärd

SLC Nylands sommarutfärd 30-31.7. Det är snart igen dags för SLC Nylands årliga sommarutfärd. I år besöker vi Åbolands skärgård. Priset för resan är ca 240 euro/person och inkluderar resor, måltider, övernattning samt inträden till besöksmålen. Anmälan senast den 18.6 per e-post nsp@slc.fi eller per telefon (09) 601 588.