Aktuellt i Nyland

Ungdoms- och PR-utskottet sammanträder 23.2

Ungdoms- och PRutskottet sammanträder 23.2. På agendan bl.a. vårens verksamhet. Tilläggsuppgifter ordf. Joel Rappe, tel. 0505941355.

UTBILDNINGSTILLFÄLLE FÖR UNGA

Boosti-projektet erbjuder för unga 23.2 kl. 12-16 utbildningstillfället ”Företaget ur kundens synvinkel” i Hyvinge. Ordnas i samarbete med InnoRuoka-projektet. Tilläggsinfo och anmälan: ungdomsombud Emmi Nurmi, tel. 050 4304949, emmi. nurmi@slc.fi eller http://kasvuahameessa.fi/tapahtumat/yritys-asiakkaasi-silmin/.

Markägarseminarium 15.3 i västra Nyland

SLC Nyland ordnar 15.3 i västra Nyland, tillsammans med Aktia och Lantmäteriverket, ett seminarium om möjligheter och faktorer att beakta för att via ägoreglering eller i samband med arrende av tilläggsmark förbättra arronderingen, minska kostnaderna och förbättra lönsamheten. Seminariet är avgiftsfritt. Anmälan till nsp@slc.fi, tel. 09-601588, senast 9.3.