Aktuellt i Nyland

29.3 Utbildningsdag för blankettombud, rådgivare och tjänstemän

Utbildningsdag för blankettombud, rådgivare och tjänstemän 29.3 kl. 9:00 – 14:30 på Arcada i Helsingfors. Arr: VårNylandsbygd-projektet i samarbete med SLC Nyland.

31.3 BOOSTI Madcooking i Borgå

 BOOSTI erbjuder möjligheten att delta i ett äventyr runt världen via matlagning den 31.3 kl. 17-21 i Borgå för 15 snabbaste. Under kvällens lopp kommer vi att laga och äta mat med smaker från när och fjärran. Som reseledare fungerar Marthaförbundets Elisabeth Eriksson. Målet är att laga mat som är gott, hälsosamt och enkelt att tillreda även då det finns knappt med tid och ork. Kom med på vår enkvälls getaway och ta med dina vänner och din partner för ett roligt men nyttigt äventyr! Deltagaravgift 10€/ person som betalas som girering på MTK Uusimaa:s konto FI25 5723 0220 4060 65 och meddelande: BOOSTI. Priset innehåller råvarorna och hyran för utrymmet. Anmälning till nsp@slc.fi eller https://goo.gl/forms/8OqpjXV9WrqJrxpC3

4.4 Regionalt stödinfo om EKO-stöd

Regionalt stödinfo om EKO-stöd 4.4 kl. 17:00 - 21:00 i kommunhuset (fmge-salen), Ervastvägen 2 Kyrkslätt. Förhandsanmälan och närmare info på www.nylandsbygd.fi

5.4 Utbildningsdag i utnyttjande av byggnadsplatsers rena överskottsjord för grundförbättring och utfyllnad på jordbruksfastigheter

Utnyttja byggnadsplatsers rena överskottsjord för grundförbättring och utfyllnad på jordbruksfastigheter. Spara på kostnader eller finansiera påfyllnaden eller rörläggningen av utfalls- och huvuddiken eller fördjupningar med hjälp av ersättningen för mottagandet av jordmassor. Utnyttja betongkross i underhåll av maskinfält eller åker-, och skogsvägar.

Tid: Onsdagen den 5.4. kl. 09:00-15:00

Plats: Heinojan Kestitupa, Heinojantie 79, 03600 Karkkila (gården var tillfället hålls ligger i Vichtis)

Målgrupp: Nyländska lantbruksföretagare, gårdar som sysslar med maskin- och markarbetsentreprenörskap och landsbygdsföretag samt andra intresserade

Innehåll: Kompakt informationspaket om mängden överskottsjord som erbjuds i Nyland, info om återanvändningen av överskottsjord på internet, användningsändamål och användarerfarenheter på lantbruk. Dessutom redogör tjänstemän, experter inom byggnadsbranschen och landsbygdsföretagare om hanteringen av processen som ingår i mottagandet av överskottsjord och praxisen angående ersättningarna för mottagandet av överskottsjord.

Anmälningar senast den 3.4.2017 till nsp@slc.fi eller 09 601 588

Arrangör AF- Innova i samarbete med SLC Nyland och MTK Uusimaa/ Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter (Kiretu- projekt)

Deltagaravgift: 25€ inkl. alv. Kaffe och lunch på egen bekostnad. Deltagaravgiften är en del av Kiretu- projektets privata del av finansieringen. Deltagaravgiften skall vara betald senast den 3.4 på AF- Innovas konto: FI6457008120218313. Ange namn och organisation i meddelandefältet.

 

6.4 Regionalt stödinfo

Regionalt stödinfo 6.4 kl. 17:00 - 20:45 i kommunhuset (fmge-salen), Ervastvägen 2 Kyrkslätt. Se närmare info på www.nylandsbygd.fi.

10.4 Regionalt stödinfo

Regionalt stödinfo 10.4 kl. 10.00-15.45 på Liljendalgården. Husdjursdel på förmiddagen, växtodlare kan komma kl. 12.15. Se närmare info på www.nylandsbygd.fi.

11.4 SLC Nylands vårmöte

SLC Nylands vårmöte 11.4 kl. 10.00-14.30 på Liljendalgården. Samling och kaffe från 9.30. Gratis busstransport från västra Nyland.  Anmäl till nsp@slc.fi, 09-601588 och meddela var du vill stiga på.