Aktuellt i Nyland

Anmälning öppen till BOOSTI exkursion för unga- Företagaranda från Österbotten den 20.-21.10

Minibussen är sadlad och de snabbaste får åka med för 30€ inkl. resor, övernattning på Ilomäki gård, morgonmål och bastubad fredag kväll. Övriga besöksmål under resan: LaidunHereford, Valkoinen Puu och maskinentreprenör Toni Harju. Mer information här.

27.10 Oktoberfest för unga i Nyland och Åboland

SLC Nylands och SLC Åbolands gemensamma Oktoberfest för unga. Producentförbunden bjuder på busstransport från östra nyland till Åbo och tillbaka. Bussen startar från Liljendal shell ca. kl. 09:30. Deltagandet kostar 25 € (inkl. transport och middagsmaten) och betalas med faktura som man får på plats. Anmälning och mer information här

oss bönder emellan i nyland: medlemsträff & kandidattent 7.11 och 9.11

Kom och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid, samt känn kandidaterna i förbundsordförandevalet, Thomas Antas, Erik Perklén och Peter Österman, på pulsen.

På plats från SLC och SLC Nyland för att höra dina åsikter är bl.a. Jonas Laxåback, Thomas Blomqvist, Anders Rosengren och Bjarne Westerlund. SLC bjuder på en bit mat och dryck. Anmälning senast 31.10 till nsp@slc.fi eller 09 601 588.

7.11 Restaurang KW, Högbergsgatan 12, Karis

9.11 Savijärvi Gård, Sibbo

Program 

17:15 Samling och kaffe

17:30 Spannmålssnack "Oss spannmålsbönder emellan"

18:30 Matbit och dryck

19:00 Kandidaterna i förbundsordförandevalet presenterar sig och debatterar

20:15 "Oss husdjursbönder emellan"

Tillfällena avslutas ca kl. 20:45Generationsväxlingsdag i Karis 23.11 och i Borgå 27.11

SLC Nyland, Nylands Svenska Lantbrukssällskap och Andelsbankerna Raseborg och Östnyland ordnar två generationsväxlingsdagar i november. Programmet består av föreläsningar om planering av generationsväxling, skattefrågor vid generationsväxling av lantbruksföretag, avträdelsestöd, startstöd, skogsvärdering och virkeshandel samt sociala dimensionerna vid generationsväxling. Anmälning till generationsväxlingsdag: nsp@slc.fi eller (09) 601 588 senast en vecka före tillfället. Andelsbanken Raseborg och Andelsbanken Östnyland bjuder på lunch och kaffeservering. Mer information: slc.fi/nyland eller annika.ohberg@slc.fi.

23.11 Lärkkulla i Karis, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis
09:00 Samling och kaffe
09:15 Start
09:30 Planering av generationsväxling, Henrik Lassas, NSL
10:15 Avträdelsestöd, deltidspension eller ålderpension, Mats Lemström, LPA
10:50 Sociala dimensionen i generationsväxling
11:30 Banktjänster för jordbrukare, Anders Strandberg, Andelsbanken Raseborg
12:00 Lunch
13:00 Beskattningsfrågor vid generationsväxling, Holger Falck, SLC
14:15 Startstöd för unga jordbrukare, Tony Lassas, NTM centralen
14:45 Kaffe
15:00 Skogsvärdering och virkeshandel, Clas Stenvall, Skogscentralen
15:30 Diskussion och avslutning
27.11 POMO huset i Borgå, Aleksandersgatan 20, 06100 Borgå.
09:00 Samling och kaffe
09:15 Start
09:30 Planering av generationsväxling, Henrik Lassas, NSL
10:15 Beskattningsfrågor vid generationsväxling, Holger Falck, SLC
11:30 Banktjänster för jordbrukare, Olof Lassas, Östnylands Andelsbank
12:00 Lunch
13:00 Startstöd för unga lantbrukare, Tony Lassas, NTM centralen
13:30 Sociala dimensionen i generationsväxling 
14:00 Skogsvärdering och virkeshandel, Clas Stenvall, Skogscentralen
14:30 Kaffe
14:45 Avträdelsestöd, deltidspension eller ålderpension, Mats Lemström, LPA
15:30 Diskussion och avslutning

videoinspelningar och föreläsningsmaterial från Greppa Marknaden-seminariet på Fältdagen 6.7

På SLF:s projektsidor (www.slf.fi/projekt/greppa-marknaden/) finns länkar till videoinspelningar och föreläsningsmaterial från Greppa Marknaden-seminariet på Fältdagen. Kolla in Lantmännens spannmålshandel och hur en lantbrukare skall sälja sin spannmål, ekomarknaden i Finland och betydelsen av samarbete, odlarägda bolaget ViljaTavastias verksamhet samt info om gödselmarknaden.