BOOSTI

SLC - Boosti

Boosti för unga landsbygdsföretagare pågår 2016-2018

Boosti är ett projekt vars mål är att ge unga landsbygdsföretagare verktyg till att utveckla det egna företaget. Boosti erbjuder information, diskussionsforum och möjlighet till tankeutbyte med andra likasinnade deltagare för att väcka nya idéer och fungera som stöd i verkställandet av de egna idéerna.

Aktuellt i BOOSTI

FÖRETAGET UR KUNDENS SYNVINKEL

 Hur utveckla affärsverksamheten genom att erbjuda en unik kundupplevelse? Hur få kunderna att återvända till just dina tjänster?

 Fredagen 23.2 kl. 12-16 ordnas ett tillfälle där man strävar efter att utveckla landsbygdsföretagens affärsverksamhet speciellt genom att fokusera på den upplevelse som kunden får. En bra produkt räcker inte ensam till, utan man måste också tänka på hur kunden ser på de tjänster och service som företaget erbjuder. Tillfället ger nya idéer för utvecklingen av sitt eget företag. Tillställningen går på finska och den ordnas i Hyvinge.

 Tid: fredag 23.2.2018 kl. 12:00- 16:00

Plats: Hyyppärän Kartano, Hyyppäräntie 31, Hyvinge

 Tidtabell:

 12:00 Start och öppningstaltur med FD, utbildare, forskare och föreläsare Marjo Kamila

  • Kundupplevelsen handlar om intryck. Hur skapas intryck?
  • Kundens värderingar och känslor.
  • Omgivningens och personalens betydelse för servicehelheten.

 13:00 Workshop, Marjo Kamila

  • Tillämpning av föreläsningens innehåll i utvecklingen av servicen i deltagarnas egna företag
  • Kaffeservering under workshopen

16:00 Tillställningen avslutas

 Tillställningen arrangeras av InnoRuoka-projektet i samarbete med Boosti- och Hymy-projektet.

Tillställningen är kostnadsfri och öppen för alla! Anmälning senast 19.2 2018 på adressen hanne.vainikka@hamk.fi

Mera info: http://kasvuahameessa.fi/tapahtumat/yritys-asiakkaasi-silmin/

Varför BOOSTI?

  • Stöda företagsamheten och sporra utvecklingen av den unga företagaren och företagen genom diskussion och informationsförmedling
  • Erbjuda användbara verktyg för upprätthållandet och utvecklandet av fysiska och psykiska hälsan
  • Utnyttja nya kommunikationsmedel för att skapa aktiv dialog mellan deltagare och experter
  • Utöka nätverken och samarbetet bland regionala företagare
  • Unga företagare uppmärksammar sitt välmående som företagets viktigaste resurs

Deltagarna i Boosti får själv bestämma om innehållet i de olika delområden, välja vilka experter man vill höra och hurdana idéer som skall presenteras under träffarna. Boosti deltagarna har möjlighet att delta i exkursioner till både utländska och inhemska destinationer, skräddarsydda enligt deltagarnas önskemål och behov.

Vilken av de tre temagrupperna kommer du att delta i?

Ekonomi och förvaltningen av det egna företaget

Ett av de centrala målen i denna grupp är att granska företagens verksamhetsförutsättningar och utöka de ekonomiska kunskaperna. Gruppen fokuserar på att framställa ekonomiska indikatorer för det egna företaget och förstärker kunskapen om vilka faktorer som påverkar det egna företagets indikatorvärden. Dessutom behandlas bl.a. företagsledning, utvidgande av verksamheten och investeringar. För att hämta nya perspektiv och tankesätt kommer också  representanter från andra sektorer att inbjudas som experter

Mångfaldiga lantbruksföretag

Denna temagrupp har utvecklats med tanke på lantbruks- och landsbygdsföretagare som vill utvidga sin verksamhet mot en ny riktning. Detta är gruppen för dig ifall du är intresserad att få höra mera om dina möjligheter att börja med t.ex. direktförsäljning, vidareförädling, landsbygdsturism, entreprenörskap eller bioenergilösningar. Ifall du redan har färdigt andra idéer så kan du delta i denna grupp för att få stöd och experthjälp för utvecklandet av ditt företag. Gruppen fokuserar på bl.a. tjänstedesign, marknadsföring och produktutveckling. Målet är att skapa andra inkomstkällor vid sidan om jord- och skogsbruket.

Välmående företagare

Tyngdpunkten för denna grupp ligger vid att genomgående stöda utvecklingen av välmående och ork i arbetet. Teman kan bestå av t.ex. kostfrågor, viktkontroll, självledning, stresshantering, frågor om arbete tillsammans med make/maka, bemästra vardagen eller hantering av arbetsbördan. Centralt för denna grupp är att deltagaren inser betydelsen av eget genomgående välmående för framgången i livet och för företaget. Grupparbeten kan bestå av t.ex. välmåenderesor för par och singlar, prövning av olika sportgrenar, konditionskurs för unga o.s.v.

Välkommen att delta i en eller flera grupper!

Varje tillfälle är öppet för alla, förutom exkursioner där deltagarantalet är begränsat. Varje temagrupp träffas minst tre gånger under ett år och gemensamma träffar kan också ordnas! Målet med arbetsgrupperna är att deltagarna till slut verkställer sina idéer och tillämpar nya tillvägagångssätt i företagsverksamheten. Verksamheten bygger på avslappnad stämning och aktiv dialog bland deltagarna. Rätt sannolikt innebär grupparbetet bastubad och gemenskapen är minst lika viktig som själva sakinnehållet. Stanna inte hemma, kom med och ha det kul istället!

Boosti verkställs i samarbete med MTK Uusimaa och MTK Häme. Boosti är ett utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland.

Vi verkställer