BOOSTI

SLC - Boosti

Boosti för unga landsbygdsföretagare startar pågår 2016-2018

Boosti är ett projekt vars mål är att ge unga landsbygdsföretagare verktyg till att utveckla det egna företaget. Boosti erbjuder information, diskussionsforum och möjlighet till tankeutbyte med andra likasinnade deltagare för att väcka nya idéer och fungera som stöd i verkställandet av de egna idéerna.

Aktuellt i BOOSTI

14.10 BOOSTI spurtdag i Vierumäki

Spurtdag på Vierumäki 14.10. Vi erbjuder deltagare två sportbiljetter (värde 8€/st.), föreläsning av Pirjo Saari (LPA) om sömn och vila samt en gemensam timme med Asahi- fysioterapeutiska övningar. Vi bjuder på kaffe i samband med sömn och vila- lektionen. Övrig traktering på egen bekostnad.

Sportbiljetterna duger till ledd motion för vuxna, familjer eller barn, till skrinning på allmänn tur, som Ski Fee- betalning på skidbanan, inträde till simhallen och inträde till gymmet.

Var och en kan själv bestämma vad man gör utöver deltagandet i sömnföreläsningen (kl. 13-13:45) och Asahi- timmen (kl.15-15:45). Man kan komma med redan från morgonen eller först till eftermiddagen (kl. 13)- helt hur det passar en själv! Det är värt att notera att man skall skilt anmäla sig på förhand till de ledda motionstimmarna via länken https://www.lyyti.fi/reg/Ennakkoilmoittautuminen_Active_Hours_viikko_41_perjantaisunnuntai_3583)

Tidtabellen för de ledda motionstimmarna i Vierumäki och våra egna timmar:

10- 10:45 VieruYoga

11-11:45 Crosstraining eller t.ex. lunchtid

12-12:45 Dance mix eller t.ex. lunchtid

13-13:45 Kaffe och Föreläsning om sömn och vila av Pirjo Saari (LPA) (gemensamt)

14-14:45 SUP Balance eller TRX training

15-15:45 Gemensam Asahi- fysioterapeutisk motionstimme (gemensamt)

16- 16:45 Styrketräning med kroppen som redskap20.-21.10 BOOSTI ”Företagaranda från södra Österbotten- exkursion 

Anmälningen till BOOSTI ”Företagaranda från södra Österbotten- exkursion 20.-21.10” är öppen. Det lönar sig definitivt att hämta inspiration till sina affärsidéer från södra Österbotten! Med positiv och ihärdig företagaranda har företagarna i Österbotten fått tag i de olika finansieringsmöjligheterna som erbjuds för företag på landsbygden. De snabbaste får åka till plats och ställe och höra företagarnas egna erfarenheter. Minibussen är sadlad.

Bussen till Österbotten via Tavastehus startar fredagen den 20.10 kl. 15 från Helsingfors. Fredag kväll badar vi bastu tillsammans med unga producenter från södra Österbotten. Vi övernattar på Ilomäki gård.

Lördagen den 21.20 kommer vi att besöka t.ex. LaidunHereford, Valkoinen Puu och maskinentreprenör Toni Harju. Vi återvänder til Helsingfors kl. 21.

Resan kostar 30€ inkl. resor, övernattning, morgonmål och fredagens bastukväll. I lördagens program ingår även en lunch på egen bekostnad i Valkoinen Puu (12,90€).  Tryck här för att anmäla dig!

Varför BOOSTI?

  • Stöda företagsamheten och sporra utvecklingen av den unga företagaren och företagen genom diskussion och informationsförmedling
  • Erbjuda användbara verktyg för upprätthållandet och utvecklandet av fysiska och psykiska hälsan
  • Utnyttja nya kommunikationsmedel för att skapa aktiv dialog mellan deltagare och experter
  • Utöka nätverken och samarbetet bland regionala företagare
  • Unga företagare uppmärksammar sitt välmående som företagets viktigaste resurs

Deltagarna i Boosti får själv bestämma om innehållet i de olika delområden, välja vilka experter man vill höra och hurdana idéer som skall presenteras under träffarna. Boosti deltagarna har möjlighet att delta i exkursioner till både utländska och inhemska destinationer, skräddarsydda enligt deltagarnas önskemål och behov.

Vilken av de tre temagrupperna kommer du att delta i?

Ekonomi och förvaltningen av det egna företaget

Ett av de centrala målen i denna grupp är att granska företagens verksamhetsförutsättningar och utöka de ekonomiska kunskaperna. Gruppen fokuserar på att framställa ekonomiska indikatorer för det egna företaget och förstärker kunskapen om vilka faktorer som påverkar det egna företagets indikatorvärden. Dessutom behandlas bl.a. företagsledning, utvidgande av verksamheten och investeringar. För att hämta nya perspektiv och tankesätt kommer också  representanter från andra sektorer att inbjudas som experter


Mångfaldiga lantbruksföretag

Denna temagrupp har utvecklats med tanke på lantbruks- och landsbygdsföretagare som vill utvidga sin verksamhet mot en ny riktning. Detta är gruppen för dig ifall du är intresserad att få höra mera om dina möjligheter att börja med t.ex. direktförsäljning, vidareförädling, landsbygdsturism, entreprenörskap eller bioenergilösningar. Ifall du redan har färdigt andra idéer så kan du delta i denna grupp för att få stöd och experthjälp för utvecklandet av ditt företag. Gruppen fokuserar på bl.a. tjänstedesign, marknadsföring och produktutveckling. Målet är att skapa andra inkomstkällor vid sidan om jord- och skogsbruket.

Välmående företagare

Tyngdpunkten för denna grupp ligger vid att genomgående stöda utvecklingen av välmående och ork i arbetet. Teman kan bestå av t.ex. kostfrågor, viktkontroll, självledning, stresshantering, frågor om arbete tillsammans med make/maka, bemästra vardagen eller hantering av arbetsbördan. Centralt för denna grupp är att deltagaren inser betydelsen av eget genomgående välmående för framgången i livet och för företaget. Grupparbeten kan bestå av t.ex. välmåenderesor för par och singlar, prövning av olika sportgrenar, konditionskurs för unga o.s.v.

Välkommen att delta i en eller flera grupper!

Varje tillfälle är öppet för alla, förutom exkursioner där deltagarantalet är begränsat. Varje temagrupp träffas minst tre gånger under ett år och gemensamma träffar kan också ordnas! Målet med arbetsgrupperna är att deltagarna till slut verkställer sina idéer och tillämpar nya tillvägagångssätt i företagsverksamheten. Verksamheten bygger på avslappnad stämning och aktiv dialog bland deltagarna. Rätt sannolikt innebär grupparbetet bastubad och gemenskapen är minst lika viktig som själva sakinnehållet. Stanna inte hemma, kom med och ha det kul istället!

Boosti verkställs i samarbete med MTK Uusimaa och MTK Häme. Boosti är ett utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland.

Vi verkställer