Generations­växlings­dagar 2017

SLC Nyland generationsväxlingsdagar ordnades 23.11 i Karis och 27.11 i Borgå. 

SLC Nyland ordnade generationsväxlingsdagen i samarbete med Nylands svenska lantbrukssällskap NSL, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och Andelsbanken Raseborg och Andelsbanken Östnyland. Andelsbanken Raseborg och Östnyland bjöd på lunch och kaffe under generationsväxlingsdagarna. 

Föreläsare:

Henrik Lassas, direktör NSL, henrik.lassas@nsl.fi eller 0400 860 633

Mats Lemström, LPA mats.lemstrom@mela.fi

Anders Strandberg, Andelsbanken Raseborg, 010 257 3301, raseborg@op.fi

Holger Falck, holger.falck@slc.fi, 050 555 3711

Tony Lassas, tony.lassas@ntm-centralen.fi, 0295 021 09

Clas Stenvall, clas.stenvall@metsakeskus.fi, 050 466 0795

Program:

09:00 Samling och kaffe

09:15 Start

09:30 Planering av generationsväxling, Henrik Lassas, NSL

10:15 Avträdelsestöd, partiell förtida ålderspension eller ålderspension, Mats Lemström, LPA

10:50 Sociala dimensionen av generationsväxling, Lars Perklén, Joel Rappe och Henrik Lassas

11:30 Banktjänster för jordbrukare, Anders Strandberg, Andelsbanken Raseborg

12:00 Lunch

13:00 Beskattningsfrågor vid generationsväxling, Holger Falck, SLC

14:15 Startstöd för unga jordbrukare, Tony Lassas, NTM centralen

14:45 Kaffe

15:00 Skogsvärdering och virkeshandel, Clas Stenvall, Skogscentralen

15:30 Diskussion och avslutning


SLC Nyland finns på facebook under namnet: Nylands svenska producentförbund r.f. – NSP

SLC finns på Instagram som: @bondenbehövs @ungabonderbehovs

SLC på twitter: SLC_lantbruk

Kolla också bodväggen i Landsbygdens Folk för mer info om våra evenemang