Utskott

SLC NYLAND:S SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2017

Nya ledamöter och representanter utmärkta med mörk text

Arbetsutskott 

Thomas Blomqvist (ordf.), Bengt Nyman, Raseborg; Tom Lemström, Sjundeå, Magnus Selenius, Esbo; Karl-Erik Oljemark, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå och Thomas Antas, Lappträsk. 

Till arbetsutskottets möten kallas även kvinno- och ungdomsutskottets ordförande.

Sektoransvariga:
•    Växtodling: Bengt Nyman
•    Husdjur: Karl-Erik Oljemark
•    Skog och energi: Anders Rosengren
•    Miljö- och markpolitik: Thomas Antas
•    Socialpolitik: Johanna Wasström
•    Ekologisk produktion: Magnus Selenius
•    PR- och konsumentfrågor: Sonja Träskman
•    Landsbygdsföretagande: Anders Rosengren

Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet 

Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Raseborg; Nina Långstedt, Ingå; Erik Perklén, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Henrik Lindström, Sibbo och Bo-Johan Johansson, Borgå, SLC:s jurist kallas till möten.

Ungdoms- och PRutskottet

Sonja Träskman (ordf.), Ingå; Joel Rappe, Tenala; Thomas Lindholm, Raseborg; Leo Klinge, Sjundeå, Linda Fröberg, Kyrkslätt; Annika Nysten, Borgå och Jesse Mårtenson, Mörskom.

Spannmålsutskottet 

Bengt Nyman (ordf.), Raseborg; Johan Holmström, Tenala; Stefan Bäckman, Ingå; Kim Forsman, Ingå; Johan Weurlander, Sjundeå/Esbo; Tom Pehkonen, Helsinge; Erik Oljemark, Borgå och Kim Rosqvist, Pyttis.

Utskottet för ekologisk produktion

Mathias Weckström (ordf.), Bromarf; Mikael Jern, Ingå; Magnus Selenius, Esbo; Gösta Lundström, Sibbo; Torbjörn Lönnfors, Pernå, Ben Silfvast, Lappträsk och Aira Sevon, Mörskom.

Kvinnoutskott

Johanna Wasström (ordf.), Raseborg; Margareta Lönnfeldt, Raseborg;  Anita Baarman, Raseborg; Gunilla Westman, Kyrkslätt; Monica Oljemark, Borgå och Camilla Nylund, Liljendal

referensgrupper

Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra sektororgan.  

Animalie referensgrupp

Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå; Kaj Klinge, Sjundeå; Karl-Erik Oljemark, Sibbo, Guy Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom

Skog referensgrupp

Henrik Himberg, Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Henrik Lindström, Sibbo, Gösta Lundström, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå och Stefan Borgman, SLC

Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott

Näringspolitik och företagande: Johanna Wasström och Sebastian Sohlberg, Sjundeå

Södra förbundens köttutskott: Kaj Klinge, Sjundeå och Guy Broman, Liljendal

Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk

Miljö och markanvändning: Henrik Lindström, Sibbo och Stefan Borgman, Sibbo (representant för Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Bromarf)

Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtenson, Mörskom

Kompetens och välmående: Mats Wikner, Kyrkslätt och Monica Oljemark, Borgå

Skatteutskott: Anders Rosengren, Borgå och Magnus Grönholm, Ingå

Ungdomsutskott: Joel Rappe, Tenala och Jesse Mårtenson, Mörskom 

Åkerväxtutskott: Bengt Nyman, Raseborg och Tom Pehkonen, Helsinge

Skogsutskott: Gösta Lundström, Sibbo och Anders Rosengren, Borgå (suppleant Stefan Borgman, SLC/SkogsreviretÖvrig representation

Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig)

Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd

Betodlarnas sockerråd: Peter Rehn, Tenala (suppleant Marcus Fagerström, Tenala)

Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Potatisodlarna utser inom sig

Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och ÅSP): Roger Lindroos, Bromarf

Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala (suppleant Anders Rosengren, Borgå)

Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Bromarf (suppleant Peter Simberg, Tenala)

Representant i Jordägarnas värderingscentral (SLC): Håkan Fagerström, Ingå (suppleant Henrik Lindström, Sibbo)

Representant i NTM-centralens odlarråd: Henry Wikholm Borgå (suppleant Thomas Antas, Lappträsk) och Bjarne Westerlund, SLC Nyland

Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant för Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa)

Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Niklas Andersson, Novia)

Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppl. Henrik Lindström, Sibbo)

Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg (suppleant för Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa)

Representant i det regionala skogsrådet: Anders Wasström, Snappertuna (suppl. Henrik Lindström, Sibbo).

Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo

Representant i JSM:s rådgivningsdelegation (SLC): Anders Rosengren, Borgå (suppleant för Kim Nordling, SLF)

SLC NYLANDS REPRESENTANTER I SLC:S UTSKOTT 2017

Organisationsutskottet: Bjarne Westerlund och Gunilla Grönholm

Skatteutskottet: (ordf.) Magnus Grönholm

Trädgårdsutskottet: Kaijus Ahlberg (suppl. Pauli Lindström)

Slaktdjursutskottet: Guy Broman 

Sockerbetsutskottet: Henrik Kevin och Sebastian Sohlberg 

Potatisutskottet: Roger Lindroos och Staffan Björkell 

Miljö- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.) 

Socialpolitiska utskottet: Marjaana Sjöblom 

Kvinnoutskottet: Johanna Wasström (ordf.) 

Ungdomsutskottet: Sonja Träskman (ordf.)

Skogsutskottet: Gösta Lundström

Ekoutskottet: Mathias Weckström

Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Kim Forsman och Anders Wickholm

Mjölksamarbetsgruppen: Kristian Westerholm