ÖSP:s fullmäktige

Mårten Häggman, Esse lokalavd. (suppl. Mattias Wärn)

Glenn Strengell, Jeppo lokalavd. (suppl. Glen Jakobsson)

Michael Hägg Karleby lokalavd. (suppl. Sten Hansson)

Christoffer Ingo, Korsholms södra lokalavd.(suppl. Nils-Erik Lång)

Roger Backholm, Korsnäs lokalavd. (suppl. Kenneth Enlund)

Mårten Strandvall, Kronoby lokalavd. (suppl. Johan Drycksbäck)

Johnny Enström, Kvevlax lokalavd. (suppl. Kaj Skräddar)

Mikael Hoxell, Lappfjärd lokalavd. (suppl. Susan Englund)

Ronny Snellman, Larsmo lokalavd. (suppl. Anders Östman)

Joakim Smeds, Malax lokalavd. (suppl. Stefan Östman)

Bo-Stefan Rådman, Maxmo lokalavd. (suppl. Jonas Holm)

Steve Nyholm, Munsala lokalavd. (suppl. Andreas Westerholm)

Dick Kainberg, Nedervetil lokalavd. (suppl. Mats Kaitfors)

Andreas Frostdahl, Nykarleby lokalavd. (suppl. Tom Cedreström)

David Nyman, Närpes östra lokalavd. (suppl. Kaj Sjögård)

Johan Häggblom, Oravais lokalavd. (suppl. Sofia Eriksson)

Mats Finne, Pedersöre lokalavd. (suppl. Maria Ingerström)

Johannes Stenmark, Purmo lokalavd. (suppl. Hanna Löv)

Tobias Dahlblom, Pörtom lokalavd. (suppl. Mikael Storbäck)

Jonas Nord, Replot-Björköby lokalavd. (suppl. Jan-Mikael Östergård)

Samuel Ingves, Sideby lokalavd. (suppl. Fredrik Antfolk)

Niklas Sund, Solf lokalavd. (suppl. Tom Backlund)

David Köping, Sundom lokalavd. (suppl. Glenn Ahlnäs)

Jessica Flöjt, Terjärv lokalavd. (suppl. Marcus Skullbacka)

Kjell Utfolk, Tjöck lokalavd. (suppl. Anderas Norrbutts)

Hans Vikstrand, Västra Närpes lokalavd. (suppl. Cindi Groop)

Michael Kamis, Vörå lokalavd. (suppl. Kjell Granfors)

Thomas Edström-Simons, Yttermark lokalavd. (suppl. Bengt Dahlin)

Jan-Anders Lindfors, Övermark lokalavd. (suppl. Dan Kjällberg)

Jens Juthström, Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter (suppl. Kenneth Vestberg)

Tore Svarvar, Malaxnejdens trädgårdsproducenter (suppl. Håkan Berg)

Joakim Strand, Närpes trädgårdsproducenter (suppl. Ulf Harf)

Christer Finne, Frilandsodlarnas lokalavd. (suppl. David Björk)

Tom Åstrand, Österbottens Kött (suppl. Åsa Frants)

Ann-Charlott Kjerp, Osuuskunta Maitosuomi (suppl. Henrik Strandberg)

Stefan Skullbacka, Närpes Grönsaker (suppl. Börje Ivars)

Kenneth Påhls, Skogsvårdsföreningen Österbotten (suppl. Harald Finne)

Ulf Eriksson, Österbottens Pälsdjursodlarförening (suppl. Dan-Ove Stenfors)

Johnny Grandell, Närpes Äggpackeri (suppl. Robert Kuuttinen)