Lokalavdelningar

Esse lokalavdelning 
ordf. Sandberg Ola
Tel: 040 573 8653
Bäckbyvägen 499
68830 Bäckby
ola.sandberg(at)anvianet.fi

Frilandsodlarnas lokalavdelning 
ordf. Finne Christer
GSM: 0500-108091
Långmossvägen 419
65450 Solf
finne(at)agrolink.fi

Jeppo lokalavdelning 
ordf. Strengell Glenn
GSM: 050-5225442
Jungarvägen 262
66850 Jeppo
glenn.strengell(at)agrolink.fi

Karleby lokalavdelning 
ordf. Hägg Michael
GSM: 040 7574998
Såkavägen 629
67500 Karleby
michael_hagg(at)hotmail.com

Korsholms södra lokalavdelning 
ordf. Christoffer Ingo
GSM: 040 545 5472
Staversbyvägen 187 B
66520 Veikars
christoffer.ingo(at)edu.novia.fi

Korsnäs lokalavdelning 
ordf. Backholm Roger
GSM: 050 553 1799
Korsbäckvägen 356
66230 Korsbäck
roger.backholm(at)netikka.fi

Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter 
ordf. Karlsson Kaj
GSM: 050-5925885
Gamla Strandv. 147
66290 Harrström
kaj.karlsson(at)pp4.inet.fi

Kronoby lokalavdelning 
ordf. Strandvall Mårten
GSM: 050 412 6679
Skrubbackavägen 4
68500 Kronoby
martenstrandvall(at)hotmail.com

Kvevlax lokalavdelning 
ordf. Enström Johnny
GSM: 0500 380 241
Veikarsvägen 85 B
66530 Kvevlax
johnny.enstrom(at)agrolink.fi

Lappfjärd lokalavdelning 
ordf. Hoxell Mikael
GSM: 0400 560 365
Korsbäckvägen 84
64320 Dagsmark
mikael.hoxell(at)gmail.com

Larsmo lokalavdelning 
ordf. Snellman Ronny
GSM: 050 339 2113
Västerbyvägen 106
68560 Eugmo
ronnysnellman(at)hotmail.com

Malax lokalavdelning 
ordf. Joakim Smeds
GSM: 041 446 8728
Nämndesbackvägen 70
66140 Övermalax
joakim.smeds(at)netikka.fi

Malaxnejdens trädgårdsproducenter 
ordf. Svarvar Tore
GSM: 050 518 1935
Björneborgsv. 2621 D
66260 Svarvar
tore.svarvar(at)bob.fi

Maxmo lokalavdelning 
ordf. Rådman Bo-Stefan
GSM: 044 557 3121
Kvimovägen 188
66640 Maxmo
bostefanradman(at)netikka.fi

Munsala lokalavdelning 
ordf. Nyholm Steve
GSM: 0400 562 850
Uddenvägen 94
66950 Munsala
nyholm.steve(at)multi.fi

Nedervetil lokalavdelning 
ordf. Dick Kainberg
GSM: 050 523 6949
Kainbergsvägen 20
68410 Nedervetil
kainberg(at)hotmail.com

Nykarleby lokalavdelning 
ordf. Andreas Frostdahl
GSM: 050 349 2866
Jakobstadsv. 602
66900 Nykarleby
andreas.frostdahl(a)agrolink.fi

Närpes trädgårdsproducenter 
ordf. Strand Joakim
GSM: 050 562 1296
Skrattnäsvägen 926
64250 Pjelax
strandjoakim(at)hotmail.com

Närpes östra lokalavdelning 
ordf. David Nyman
GSM: 050 359 2611
Svartbäck Östra 50
64200 Närpes
cdnyman(at)hotmail.com 

Oravais lokalavdelning 
ordf. Häggblom Johan
GSM: 050 592 5188
Rauskvägen 12
66840 Pensala
johan.haggblom(at)pensala.fi

Pedersöre lokalavdelning 
ordf. Finne Mats
GSM: 040 505 0481
Norrsidansvägen 204
68920 Forsby
mats.finne(at)multi.fi

Purmo lokalavdelning 
ordf. Sandström Fredrik
GSM: 050 593 9048
Storbackavägen 3
68930 Purmo
fredrik_sandstrom(at)hotmail.com

Pörtom lokalavdelning 
ordf. Dahlblom Tobias
GSM: 050 344 3181
Långtåget 33
66270 Pörtom
tobias(at)dahlblom.fi

Replot-Björköby lokalavdelning 
ordf. Nord Jonas
GSM: 0500 774 681
Björkövägen 540
65870 Björköby
jonas.nord(at)netikka.fi

Sideby lokalavdelning 
ordf. Ingves Samuel
GSM: 040 839 8370
Frivilasv. 49
64480 Skaftung
ingves_87(at)hotmail.com

Solf lokalavdelning 
ordf. Finne Eivor
GSM: 050-5333430
Långmossv. 419
65450 Solf
finne(at)agrolink.fi

Sundom lokalavdelning 
ordf. Köping David
GSM: 040 595 9029
Söderfjärdsv. 346 B
65410 Sundom
david.ktele(at)gmail.com

Terjärv lokalavdelning 
ordf. Skullbacka Marcus
GSM: 040 724 4043
Skullbackav. 111
68700 Terjärv
marcus.skullbacka(at)hotmail.com

Tjöck lokalavdelning 
ordf. Lillandt Anders
GSM: 050 463 2196
Björndalsvägen 140
64140 Tjöck
anders.lillandt(at)krsnet.fi

Västra Närpes lokalavdelning 
ordf. Vikstrand Hans
GSM: 050 516 9439
Sandhedvägen 147
64510 Nämpnäs
hans.vikstrand(at)pp.inet.fi

Vörå lokalavdelning 
ordf. Kamis Michael
GSM: 050 350 7233
Larvvägen 807
66600 Vörå
kamismichael(at)gmail.com

Yttermark lokalavdelning 
ordf. Dahlin Bengt
GSM: 0408489461
Östralinjen 1304
64220 Yttermark
bdahlin(at)pp.tawi.fi 

Övermark lokalavdelning 
ordf. Lindfors Jan-Anders
GSM: 040 722 3791
Valsbergsvägen 686
64610 Övermark
ja.lindfors(at)agrolink.fi