Lokalavdelningar

Esse lokalavdelning 
ordf. Ola Sandberg
040 573 8653
Bäckbyvägen 499
68830 Bäckby
ola.sandberg(at)anvianet.fi

Frilandsodlarnas lokalavdelning 
ordf. Christer Finne
0500 108 091
Långmossvägen 419
65450 Solf
finne(at)agrolink.fi

Jeppo lokalavdelning 
ordf. Glenn Strengell
050 522 5442
Jungarvägen 262
66850 Jeppo
glenn.strengell(at)agrolink.fi

Karleby lokalavdelning 
ordf. Michael Hägg
040 757 4998
Såkavägen 629
67500 Karleby
michael_hagg(at)hotmail.com

Korsholms södra lokalavdelning 
ordf. Henrik Ingo
050 69 222
Staversbyvägen 187 B
66520 Veikars
henrik.ingo(at)agrolink.fi

Korsnäs lokalavdelning 
ordf. Roger Backholm
050 553 1799
Korsbäckvägen 356
66230 Korsbäck
roger.backholm(at)netikka.fi

Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter 
ordf. Annica Svartgrund
050 349 6368
Strandmossvägen 59
66290 Harrström
annicasvartgrund(at)hotmail.com

Kronoby lokalavdelning 
ordf. Mårten Strandvall
050 412 6679
Skrubbackavägen 4
68500 Kronoby
martenstrandvall(at)hotmail.com

Kvevlax lokalavdelning 
ordf. Johnny Enström
0500 380 241
Veikarsvägen 85 B
66530 Kvevlax
johnny.enstrom(at)agrolink.fi

Lappfjärd lokalavdelning 
ordf. Mikael Hoxell
0400 560 365
Korsbäckvägen 84
64320 Dagsmark
mikael.hoxell(at)gmail.com

Larsmo lokalavdelning 
ordf. Ronny Snellman
050 339 2113
Västerbyvägen 106
68560 Eugmo
ronnysnellman(at)hotmail.com

Malax lokalavdelning 
ordf. Joakim Smeds
041 446 8728
Nämndesbackvägen 70
66140 Övermalax
joakim.smeds(at)netikka.fi

Malaxnejdens trädgårdsproducenter 
ordf. Tore Svarvar
050 518 1935
Björneborgsv. 2621 D
66260 Svarvar
tore.svarvar(at)bob.fi

Maxmo lokalavdelning 
ordf. Bo-Stefan Rådman
044 557 3121
Kvimovägen 188
66640 Maxmo
bostefanradman(at)netikka.fi

Munsala lokalavdelning 
ordf. Sebastian Pott
040 047 8528
Jussilavägen 1115
66850 Pensala
sebastian.pott(at)pensala.fi

Nedervetil lokalavdelning 
ordf. Dick Kainberg
050 523 6949
Kainbergsvägen 20
68410 Nedervetil
kainberg(at)hotmail.com

Nykarleby lokalavdelning 
ordf. Andreas Frostdahl
050 349 2866
Jakobstadsv. 602
66900 Nykarleby
andreas.frostdahl(a)agrolink.fi

Närpes trädgårdsproducenter 
ordf. Joakim Strand
050 562 1296
Skrattnäsvägen 926
64250 Pjelax
strandjoakim(at)hotmail.com

Närpes östra lokalavdelning 
ordf. David Nyman
050 359 2611
Svartbäck östra 50
64200 Närpes
cdnyman(at)hotmail.com 

Oravais lokalavdelning 
ordf. Johan Häggblom
050 592 5188
Rauskvägen 12
66840 Pensala
johan.haggblom(at)pensala.fi

Pedersöre lokalavdelning 
ordf. Mats Finne
040 505 0481
Norrsidansvägen 204
68920 Forsby
mats.finne(at)multi.fi

Purmo lokalavdelning 
ordf. Johannes Stenmark
050 412 0942
Överpurmovägen 181
68930 Purmo
stenmark.johannes(at)gmail.com

Pörtom lokalavdelning 
ordf. Tobias Dahlblom
050 344 3181
Långtåget 33
66270 Pörtom
tobias(at)dahlblom.fi

Replot-Björköby lokalavdelning 
ordf. Jonas Nord
0500 774 681
Björkövägen 540
65870 Björköby
jonas.nord(at)netikka.fi

Sideby lokalavdelning 
ordf. Samuel Ingves
040 839 8370
Frivilasv. 49
64480 Skaftung
ingves_87(at)hotmail.com

Solf lokalavdelning 
ordf. Eivor Finne
050 533 3430
Långmossv. 419
65450 Solf
finne(at)agrolink.fi

Sundom lokalavdelning 
ordf. David Köping
040 595 9029
Söderfjärdsv. 346 B
65410 Sundom
david.ktele(at)gmail.com

Terjärv lokalavdelning 
ordf. Marcus Skullbacka
040 724 4043
Skullbackav. 111
68700 Terjärv
marcus.skullbacka(at)hotmail.com

Tjöck lokalavdelning 
ordf. Anders Lillandt
050 463 2196
Björndalsvägen 140
64140 Tjöck
anders.lillandt(at)krsnet.fi

Västra Närpes lokalavdelning 
ordf. Hans Vikstrand
050 516 9439
Sandhedvägen 147
64510 Nämpnäs
hans.vikstrand(at)pp.inet.fi

Vörå lokalavdelning 
ordf. Michael Kamis
050 350 7233
Larvvägen 807
66600 Vörå
kamismichael(at)gmail.com

Yttermark lokalavdelning 
ordf. Bengt Dahlin
040 848 9461
Östralinjen 1304
64220 Yttermark
bdahlin(at)pp.tawi.fi 

Övermark lokalavdelning 
ordf. Jan-Anders Lindfors
040 722 3791
Valsbergsvägen 686
64610 Övermark
ja.lindfors(at)agrolink.fi