Utskott


Utskottet för ekologisk odling               
ordf. Bjarne Mara (Korsholms Södra, ordförande
Ann-Katrin Norrback (Övermark)
Jussi Murto-Koivisto (Närpes östra)
Sven Ek (Munsala)
Per-Johan Grannas (Vörå)
Roger Björknäs (Lappfjärd)
Steve Nyholm (Munsala), sakkunnig
Madelene Lindqvist, sekreterare

Fårproducentutskottet               
Anders Norrback (Övermark), ordförande
Ollqvist Christer (Vörå)
Ulla Enlund (Larsmo)
Jan-Erik Revahl (Malax)
Jonas Nord (Replot-Björköby)
Österbottens fårklubbs tre representanter i utskottet är Tor-Egil Berg, Magnus Berg och Bengt Ek.
Madelene Lindqvist, sekreterare

Företagarutskottet    
          
Kjell-Göran Paxal (Solf), ordförande
Börje Ivars (Närpes trädg)
Lotta Storfors (Malax)
Jonas Huldén (Nedervetil)
Kristian Bengts (Övermark)
Madelene Lindqvist, sekreterare

Köttutskottet
Jonny Kronqvist (Nykarleby), ordförande

Köttutskottets nötsektion
Johan Snickars (Malax), ordförande
Mårten Strandvall (Kronoby)
Tom Snårbacka (Esse)
Ola Sandberg, Esse
Samuel Ingves, Sideby
Tomas Långgård, sakkunnig
Madelene Lindqvist, sekreterare

Sektionen för enmagadedjur
Johnny Kronqvist (Nykarleby), ordförande
Johnny Enström (Kvevlax)
Kenneth Dalkarl (Vörå)
Daniel Helenelund (Solf)
Henrik Holm (Munsala)
Kenneth Rex (Vörå)
Tomas Långgård (Malax), sakkunnig
Madelene Lindqvist, sekreterare

Mjölkutskottet
Mikael Åsvik (Terjärv), ordförande
Henrik Biskop (Kronoby)
Henrik Strandberg (Nykarleby)
Stefan Södergård (Vörå)
Mikael Österberg (Oravais)
Christian Björknäs (Lappfjärd) 
Niclas Sjöskog (Purmo)
Madelene Lindqvist, sekreterare

Potatisutskottet               
Kaj Hemberg (Lappfjärd), ordförande
Mikael Hoxell (Lappfjärd)
Peter Norrback (Petalax)
Sören Lawast (Jeppo)
Kjell Nyström (Petalax)
Matias Ålgars (Lappfjärd)
Johanna Smith, sekreterare

Organisations och PR-arbetsgruppen
Jonny Kronqvist (Nykarleby), ordförande
Bjarne Mara (Korsholms Södra)
Johanna Nyman (Kvevlax)
Tommy Ehrs (Vörå)
Johanna Smith
Fredrik Grannas
Madelene Lindqvist, sektreterare

Nya skogsutskottet
Anders Lillandt, ordförande
Johanna Nyman
Bjarne Mara
Robert Flen
Mats Nylund (sakkunnig), 
Stefan Thölix (sakkunnig)  
4 representanter Svf Österbotten 
1 representanter Jeppo Svf

Socialpolitiska utskottet               
Tom Brors (Vörå), ordförande
Patrik Fors (Jeppo)
Gunda Berg (Malax trädgård)
David Köping (Sundom)
Representant från LPA kallas som sakkunnig
Fredrik Grannas, sekreterare

Sockerbetsutskottet               
Fredrik Ström (Korsholm), ordförande
Sami Koski, (Malax)
Leif Rönnholm (Övermark)  
Bo-Erik Nyman, Oravais
Fredrik Grannas, sekreterare

Spannmålsutskottet
Martin Edman (Malax), ordförande
Bjarne Pada (Korsholms södra)
Torolf Sjögård (Närpes östra)
Bengt Eklund (Närpes östra)
Mikael Bergfors (Kvevlax)
Torolf Bonäs (Nykarleby) 
Mårten Krokfors, (Kronoby)
Fredrik Grannas, sekreterare 

Trädgårdsutskottet               
Johanna Smith, Närpes, ordförande
Karlsson Kaj, Korsnäsnejden 
Jonas Mannfolk, Lappfjärdsnejden 
Tore Svarvar, Malaxnejden 
Joakim Strand, Närpes
MartinWesterberg, Närpes samt styrelsens representant/sakkunnig
Skullbacka Stefan /producentägda företag
Antonia Hoxell, sekreterare 

Utskottet för jordbrukarkvinnor                
Carita Häger (Nykarleby), ordförande
Åsa Norrvik (Lappfjärd)
Erica Dahlblom (Pörtom)
Maria Ingerström (Pedersöre)
Anna-Lena Andtbacka (Kronoby)
Eivor Finne (Solf)
Lilian Vesterlund (Oravais)
Fredrik Grannas, sekreterare.

Utskottet för unga lantbrukare               
Sören Stenroos (Malax), ordförande
Fredrik Fors, (Pedersöre)
Linda Kvist (Karleby)
Daniel Klockars (Solf)
Kim Åbonde (Närpes östra)
Simon Ålgars (Lappfjärd)
Mari Lönnqvist (Lappfjärd)
Patrik Lindblad (Pörtom)
Sofia Eriksson (Oravais)
Christoffer Ingo (Korsholms södra)
Anders Enlund (Esse)
Fredrik Grannas, sekreterare

Valutskottet               
Grannas Fredrik, 
Kamis Michael, Vörå 
Norrback Bengt, Pjelax 
Skullbacka Marcus, Terjärv 

Äggutskottet               
Tobias Dahlblom (Pörtom), ordförande 
Kaj Hannus (Närpes östra)
Hans Vikstrand (Västra Närpes)
Björn Haga (Västra Närpes)
Ulrica Snåre (Kronoby) 
Johnny Grandell (Närpes Äggpackeri), sakkunnig 
Madelene Lindqvist, sekreterare

Österbottens gemensamma mark- och miljöpolitiska utskott
ordinarie Bjarne Mara (Korsholms södra)
suppleant Jan-Ove Nyman