Lokalavdelningar

Houtskär lokalavdelning
ordf. Birgitta Rosenberg
0400 617 630
Själö
21760 Houtskär
birgitta.rosenberg(at)luukku.com

Iniö lokalavdelning                
ordf. Lasse Lindberg
0400 785 106
23390 Iniö

Kimitoöns lokalavdelning                
ordf. Christer Jägerskiöld
040 735 5587
Sjölaxvägen 295
25700 Kimito
c.jagerskiold(at)kitnet.fi

Korpo lokalavdelning                
ordf. Mickel Nyström
040 775 5830
Hväsbyvägen 58
21710 Korpo
mickel.nystrom(at)gmail.com

Nagu lokalavdelning                
ordf. Mats Eriksson
040 749 7303
Norrstrandsv 137 
21660 Nagu
mats.eriksson(at)kolumbus.fi

Pargas lokalavdelning                
ordf. Timo Söderholm
040 580 2808
Tennäsvägen 94
21600 Pargas
timo.soderholm(at)parnet.fi