Lokalavdelningar

Sammanslagningar av lokalavdelningarna under våren 2018. Uppdateras så fort sammanslagningarna är gjorda.

Dragsfjärd lokalavdelning                
ordf. Ekholm Gustaf
GSM: 040-7685361
Långnäsvägen 90
25870 Dragsfjärd
tuna_gustaf(at)hotmail.com

Houtskär lokalavdelning                
ordf. Rosenberg Birgitta
GSM: 0400-617630
Själö
21760 Houtskär
birgitta.rosenberg(at)luukku.com

Iniö lokalavdelning                
ordf. Lindberg Lasse
GSM: 0400-785106
23390 Iniö

Kimito lokalavdelning                
ordf. Jägerskiöld Christer
GSM: 040-7355587
Sjölaxvägen 295
25700 Kimito
c.jagerskiold(at)kitnet.fi

Korpo lokalavdelning                
ordf. Nyström Mickel
GSM: 040-7755830
Hväsbyvägen 58
21710 Korpo
mickel.nystrom(at)gmail.com

Nagu lokalavdelning                
ordf. Eriksson Mats
GSM: 040-7497303
Norrstrandsv 137 
21660 Nagu
mats.eriksson(at)kolumbus.fi

Pargas lokalavdelning                
ordf. Söderholm Timo
GSM: 040 580 2808
Tennäsvägen 94
21600 Pargas
timo.soderholm(at)parnet.fi

Västanfjärd lokalavdelning                
ordf. Hagman Mats
GSM: 0500-690065
Västanfjärdsvägen 586 
25840 Nivelax
mats.hagman(at)dnainternet.net