Utskott

SLC Åboland har strukturerat om utskotten. Följande utskott verkar från och med 2017.


Produktions utskottet

Ordf. Peter Lindström

Nina Lundström

Kenneth Ginman

Kristoffer Lindqvist

Annika Hollmén

Jan-Erik Karlsson

Christer Jägerskiöld

Thomas Lindroth


Socialpolitiska utskottet

Ordf. Anette Blomberg

Sture Holmström

Runa-Britt Willberg

Glen Österås


Ungdoms utskottet

Ordf.Ida Fredriksson

Kim Ekström

Henrik Hagman

Robin Strömberg

Mats Vesterlund