Projekt och kampanjer

SLC medverkar i många kampanjer och samarbetsprojekt för att främja det finländska jord- och skogsbruket och matfrågor på olika sätt. Här kan du läsa mer om vilka projekt som vi för tillfället är engagerade i.