Bakom maten

SLC - Bakom Maten Logo 04 2

Bakom maten är en kampanj som vill vi lyfta fram alla de människor som jobbar med naturbruk och miljö på vägen från jord till bord och vilka möjligheter det finns för dig som är intresserad av dessa frågor. Målet med kampanjen är att öka intresse för lantbruksstudier bland gymnasieeleverna i Svenskfinland. Kampanjen verkställs i samarbete med Pro Naturbruk och Helsingfors universitet och studeranden från Svenska Studenters Agro- Forstförening och Skuffis-studeranden. Kampanjen pågår under två års tid.

Läs mer på kampanjens webbplatsen www.bakommaten.fi

Vill du veta mer om kampanjen? Kontakta SLC:s ungdomsombudsman