Här växer din mat - åkerskyltar

SLC - Vagskyltar 2016 Final Webb Harvaxerdinmat

För att påminna om den finländska matens ursprung och bondens arbete genomför SLC via organisationens 70 lokalavdelningar en kampanj med åkerskyltar som lokalavdelningarna kommer att sätta upp vid åkerkanter längs landsvägar under sommaren.

Skyltarna har fem olika budskap och är försedda med de båda inhemska ursprungsmärkena samt SLC:s logo. Budskapen är: Här växer din mat, Rent mjöl i påsen, Mat odlad med omsorg, Du förtjänar trygg mat samt Ruokasi kasvaa tässä

Lokalavdelningarna ansvarar för skyltarnas praktiska uppsättning så att placeringen beaktar trafiksäkerhet enligt NTM-centralens anvisningar och har markägarens tillstånd.

På sociala medier kan man följa kampanjen med #bondenbehövs och #viodlardinmat. 

Skyltarna plockas ner i samband med tröskningen och förvaras på torr, skyddad plats så att kampanjen kan upprepas från och med vårsådden 2017.

Kampanjanvisningar för lokalavdelningarFör att se detta måste du logga in.
Pressmeddelandemall om kampanjenFör att se detta måste du logga in.

Vid frågor - kontakta landskapsförbunden eller SLC