Här växer din mat - åkerskyltar

SLC - Vagskyltar 2016 Final Webb Harvaxerdinmat

För att under sommaren påminna om den finländska matens ursprung och bondens arbete upprepar SLC kampanjen med åkerskyltar som lokalavdelningarna uppmanas sätta upp vid åkrar längs landsvägar. 

Skyltarna har olika budskap och är försedda med de båda inhemska ursprungsmärkena samt SLC:s logo. Budskapen är: Här växer din mat, Rent mjöl i påsen, Mat odlad med omsorg, Du förtjänar trygg mat samt Ruokasi kasvaa tässä

Eftersom kampanjen har varit omtyckt har SLC sommaren 2017 beställt in ytterligare en omgång nya, något större åkerskyltar med budskapen: Rent mjöl i påsen, Här växer in gröt, Låt oss odla din mat, Matens väg börjar här och Puhtaat jauhot pussissa.

Lokalavdelningarna ansvarar för skyltarnas praktiska uppsättning så att placeringen beaktar trafiksäkerhet enligt NTM-centralens anvisningar och har markägarens tillstånd.

På sociala medier kan man följa kampanjen med #bondenbehövs och #viodlardinmat. 

Skyltarna plockas ner i samband med tröskningen och förvaras på torr, skyddad plats.

Kampanjanvisningar för lokalavdelningarFör att se detta måste du logga in.
Pressmeddelandemall om kampanjenFör att se detta måste du logga in.

Vid frågor - kontakta landskapsförbunden eller SLC