Spannmålstorget

SLC - Viljatori Logo
Presentation av Spannmålstorget Flyer


På den digitala marknadsplatsen Viljatori.fi som startats under 2017 kan spannmålsodlare till bästa marknadspris enkelt och pålitligt välja i hurudana partier man säljer sin skörd. Industrin och husdjursgårdar som använder spannmål kan ansluta sig som köpare. Tjänsten testas våren 2018 och tas i bruk under hösten. När tjänsten är färdigt utvecklad kommer den att fungera även på svenska och engelska. Tjänstens svenska adress kommer att vara spannmalstorget.fi. 

Avsikten med den elektroniska marknadsplatsen är att skapa en ny plats som möjliggör handel med spannmål och som utvecklar, effektiverar och förnyar spannmålshandeln i Finland och på andra valda marknadsområden samt skapar nya affärsmöjligheter för branschens aktörer. På lång sikt vill man genom tjänsten förbättra konkurrenskraften inom den inhemska livsmedelskedjan och befrämja försäljningen av inhemska livsmedel.

Målsättningar

Målsättningen är att erbjuda en plattform för handel för alla olika användningsändamål: fodersäd, brödsäd osv. Marknadsplatsen kommer att vara öppen för alla, vilket innebär att alla producenter, odlarringar, partihandlare kan ansluta sig som säljare medan industrin och husdjursgårdar som använder spannmål kan ansluta sig som köpare. 

- Skapa förutsättningar för lägre transaktionskostnader i handel med spannmål
- En bättre fungerande spannmålsmarknad; säkra tillgången till olika typer av spannmålspartier och bättre anpassning till förändringar i efterfrågan 
- Förbättra tillgången till tidsenlig marknadsinformation
- Utveckla kontraktsodlingen och hantering av spannmålskontrakt
- Förbättra spårbarheten av spannmålspartier
- Genom öppna gränssnitt möjliggöra att olika aktörer kan utveckla nya tjänster på den nya gemensamma plattformen 

Tidtabell

Uppbyggnaden av tjänsten startade hösten 2017. Ibruktagning via testning påbörjas våren 2018 och tjänstens fullskalig användning sker hösten 2018. 

Samarbetsparter

Marknadsplatsen förverkligas av Suomen Viljakauppa Oy som grundats för ändamålet. I samma ekosystem ingår spannmålsbranschens centrala aktörer d.v.s. säljare, köpare, logistik, laboratorium och finansiering.

Spannmålstorgets grundare är samfunden MTK och SLC samt företagen Atria, HKScan, Raisio, Agrox, Valio/mjölkandelslagen, Altia. Tjänsten förverkligas av FPI Partners. 

Vill du veta mer? Tveka inte att ta kontakt