Skogsvårds­föreningarna

SLC - Skogsvardsforeningarna Bild Webben

Vid ingången av 2016 blev även Skogsvårdsföreningen Österbotten, Södra Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands skogsvårdsförening och Jeppo skogsvårdsförening medlemmar i SLC. Från ingången av 2018 är även Ålands skogsvårdsförening medlem i SLC. Skogsvårdsföreningarna har även självständig verksamhet i regionerna för sina medlemmar.