Brysselkontoret

Office of Finnish Agriculture, Forestry and Cooperatives - SLC:s, MTK:s och Pellervosällskapets gemensamma kontor i Bryssel

SLC, MTK och Pellervo Sällskapet driver ett gemensamt lobbykontor i Bryssel som har som sin främsta uppgift att följa med vad som händer inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Genom en aktiv bevakning i Bryssel, där en väsentlig del av regelverket för jordbrukspolitiken förbereds och fastställs, lobbar våra representanter för att SLC-medlemmarnas, landsbygdsnäringarna och Finlands intressen möjligast väl skall beaktas. Brysselkontoret ansvarar även för kontakterna med andra europeiska bondeorganisationer, som verkar för jordbrukarnas respektive de kooperativa företagens bästa.

Personalen på Brysselkontoret består av verksamhetsledare Juha Ruippo, husdjursombudsman Jonas Laxåback och assistent Maarit Holma samt de nordiska skogsägarnas gemensamma intressebevakare Meri Siljama.

Tjänstemännen vid Brysselkontoret rapporterar i SLC:s nyhetsbrev SLC Just Nu om aktuella frågor inom jord- och skogsbrukspolitiken.

KONTAKT:

Office of Finnish Agriculture, Forestry and Cooperatives
Rue de Trèves 61 (6. krs)
B-1040 Brussels, Belgium
växel +32 2 285 4810
fax +32 2 285 4819

Verksamhetsledare
Juha Ruippo 
juha.ruippo(at)mtk.fi 
tfn +358 (0)20 413 2341 
mobil +32 476 502 704

Husdjursombudsman
Tarja Bäckman
tarja.backman(at)mtk.fi
tfn +358 (0)20 413 3501
mobil +32 477 331 958

Assistent/sekreterare
Maarit Holma
maarit.holma(at)mtk.fi
tfn +358 (0)20 413 2810

Representant för de nordiska skogsägarna
NSF - Office of Nordic Family Forestry 
Meri Siljama
meri.siljama(at)nordicforestry.org
tfn +32 2 2392 307
mobil +32 491 735605