Finlands skogskunnande viktigt för Europa

SLC - Slc Eu Valet Pefc Skog Ledamoter
Finland har störst areal PEFC-certifierad skog i Europa, men bara 13 ledamöter i parlamentet. Det innebär att våra meppar bör kunna sin skog.

Finland har en lång historia av skogsforskning och en strävan till hållbart skogsbruk. Finland fick världens första skogslag redan 1886 där man deklarerade: “skog må icke skövlas”. Skogsforskningen i Finland har långa anor och man har kontinuerligt samlat in skogsdata i över 100 år. Det innebär att Finlands skogskunskap står på en stabil, stark, vetenskaplig grund. Klimatpolitiken i Europa berör Finlands...

Skogsvalet 2019: EU-valet viktigt för skogen och skogsägaren

SLC - Suomi Finland 1200X800

Snart efter att riksdagsvalet avgjorts har det blivit dags för EU-val. EU-valet har hamnat lite i skymundan för riksdagsvalet och regeringsförhandlingarna, men det är också ett viktigt val för skogen och skogsägarna i Finland. Speciellt med tanke på att skogen har en så viktigt roll för Finland är det viktigt att använda sin röst i EU-valet för en god, europeisk...

Miljöåtgärderna i skogsbruket ger resultat

SLC - Anders Portin Forstforeningen Erkki Oksanen Beskuren
"Det vi kan göra för den livsviktiga mångfalden är framförallt att se till att det finns död ved i olika förmultningsstadier också i de skötta skogarna och att vi sköter lundarna – som bara står för cirka en procent av skogsarealen men hela 45 % av de hotade skogsarterna – på ett sådant sätt att livsmiljöerna bibehålls i samband med avverkningen." Foto: Erkki Oksanen

De åtgärder vi vidtar i skogen inverkar självklart på miljön – på gott och ont. Miljötänkandet inom skogsbruket har redan länge varit en strategi med två spjutspetsar. Dels att det är viktigt med skyddsområden med restriktioner för skogsbruk, dels att vi vidtar åtgärder inom skogsbruket där vi lämnar t.ex. högstubbar, sparträd, nyckelbiotoper och kantzoner. De miljöåtgärder vi gör inom skogsbruket är...

Skogsägare lyckas med att skydda hotade arter och skogens mångfald

SLC - Skogsfagel

Nyligen publicerades den “röda boken” 2019, en 700-sidig rapport om djurarterna i Finland och hur de mår. I boken uppskattar man att 11,9 % av de 22400 arter (vilket är ungefär hälften av alla arter i Finland) man undersökt är hotade. Det är naturligtvis en hög siffra och berättar om att vi behöver värna om naturen, i Finland och i...

SLC: Hållbart skogsbruk bromsar klimatförändringen och ger Finland välfärd

SLC - 5 Planta

Skogen binder kol, producerar syre och ger ett stabilt mikroklimat lokalt. Det här gör skogen till en superkraft som bromsar klimatförändringen. Vi behöver den finländska skogen och det hållbara skogsbruket för att nå klimatmålen och rädda klimatet. Dessutom ger skogen välfärd till hela Finland anser SLC. - Här i världens skogstätaste land Finland är skogens effekt som kolsänka så stor att...