Generationsväxling

Överlåtandet av gårdsbruket och generationsväxling är ett stort beslut som det är skäl att planera väl och i god tid.

SLC har sammanställt en generationsväxlingsguide för att hjälpa dig genom byråkratidjungeln som är kopplad till överförandet av matproduktionen till följande generation. Guiden finner du som pdf här intill. Kontakta SLC kansliet eller något av av våra förbund för att få tag på tryckta broschyrer.

Regionförbunden (ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅSP) ordnar regelbundet generationsväxlingskurser på sina områden. Det lönar sig att delta i kursen senast 1 år före man ägnar göra själva generationsväxlingen.

Här intill hittar du även ÖSL:s handbok för generationsväxling 

SLC:s generationsväxlingsguide ÖSL:s handbok för generationsväxling