Verksamhet

SLC ungas verksamhet bygger på unga förtroendevalda som verkar i lokalavdelningarna, lokalavdelningarnas ungdomsklubbar och vidare inom landskapsförbundens och centralförbundets ungdomsutskott. På alla nivåer består verksamheten av information om aktuella ärenden i branschen, utbildningar samt rolig samvaro. De unga arrangerar studieresor, seminarier och andra intressanta tillställningar. Inom ungdomsutskotten fördjupar man sig i aktuella frågor ur ett ungdomsperspektiv. Utskotten lyfter fram ärenden speciellt viktiga för unga bönder och för dem vidare inom producentorganisationen.

Ungdomsevenemang i landskapsförbunden hittar via länkarna:

Österbotten ÖSP unga

Sydösterbottens unga producenter (Sydin)

Mellis unga producenter

Norra Svenska Österbottens Unga Producenter ("Norran")

SLC Nyland unga

BOOSTI projektet för unga producenter i Nyland och Tavastehus

FB sida för unga i södra producentförbunden

Aktuellt i Nyland

SLC Åboland

FB sida ÅSP - Åbolands svenska lantbruksproducentförbund

Ålands Producentförbund ÅPF

ÅPF ungdom FB sida

Årligen ordnas en träff för ungdomar från hela centralförbundets verksamhetsområde. Till den årliga verksamheten hör också bl.a. utbildningsbilaga i Landsbygdens Folk och ordnandet av lantbrukspolitiskt seminarium för agrologstuderanden. Utskottet samarbetar med MTK:s ungdomsutskott och byter erfarenheter samt ordnar gemensamma tillfällen över språkgränserna. Andra nära samarbetsparter är lantbruksskolorna i Svenskfinland samt den svenskspråkiga agroforstutbildningen i Vik vid Helsingfors universitet.

Vill du veta mer?