Aktuellt på spannmålsmarknaden

Oktober 2016: PIGC:s prognos oförändrad – rekordskörd för både vete och majs

IGC:s (Internationella spannmålsrådet) senaste septemberprognos (29.9.) bjuder denna gång inte på stora förändringar jämfört med föregående, augustiprognosen. Faktum kvarstår: Den globala spannmålsproduktionen ligger på alla tiders rekordnivå med nya produktionsrekord för både vete och majs.

Trots att också konsumtionen ökar, ökar ändå också de globala slutlagren och lagren i de största
spannmålsexportörerna (Argentina, Australien, Kanada, EU, Kazakstan, Ryssland, Ukraina och USA)
ligger på sin högsta nivå på sju år. Dessa länder står för en beräknad export på 163 miljoner av totalt
333 miljoner under spannmålsåret 2016/17. 

Med en totalskörd på 2069 miljoner ton spannmål (vete och fodersäd) är prognosen oförändrad jämfört med förra månaden. Spannmålspriserna följer långt samma nivå som förra månaden förutom en viss positiv prisutveckling för kvalitetsvete både i USA och Tyskland. Havrenoteringen på Chicagobörsen har också tagit ett kliv uppåt jämfört med bottennoteringen förra månaden. 

På efterfrågesidan är konsumtionen en aning uppåt jämfört med förra månaden, emellertid med de höga ingående spannmålslagren beräknas slut- eller carry over lagren i slutet av detta spannmålsår, nästa vår, uppgå till rekordnivån 492 miljoner ton, 20 miljoner ton högre än året förut.

Spannmålskonsumtionen överskrider nu för andra gången 2 miljarder ton och beror huvudsakligen
på en ökad foderanvändning (+34 miljoner ton), största ökningen kommer från en ökad majsanvändning
(+ 29 miljoner ton) på grund av det rikliga utbudet. Detta pressar priserna på övriga foderspannmål
för att de skall ha en chans att klara sig i konkurrensen. Utöver detta finns det också i år stora mängder
av vete av sämre/mellan kvalitet som söker sin plats på fodermarknaden.

Goda skördeutsikter för soja
Skördeutsikterna för sojabönor ser också ljusa ut för 2016/17. Produktionen beräknas stiga till 329 miljoner ton jämfört med 315 miljoner ton för 2015/16 (+14 miljoner ton). Konsumtionen beräknas också öka med 3 %, och slutlagren minskar därför en aning (från 31 till 29 miljoner ton) andra året i följd. Utbudet av sojabönor ökar i alla fall bland de största exportörerna med USA i spetsen. Mycket tyder på att världshandeln med oljeväxter kommer att slå rekord på grund av ökad efterfrågan i Asien. USA och Brasilien står för 80 % av världens export av sojabönor. I kontrast till detta är oljeväxtbalansen för rapsfrö/canola allt svagare och produktionen minskar från i fjol. Slutlagren för rapsfrö/canola ligger på 4,8 miljoner ton, ner med cirka en femtedel jämfört med fjolåret.


Artikeln avspeglar situationen per 10.10 2016

Spannmålsaffärer på börsen LoA 10/2016För att se detta måste du logga in.
Spannmålsaffärer på börsen LoA 9/2016För att se detta måste du logga in.
Spannmålsaffärer på börsen LoA 8/2016För att se detta måste du logga in.

Ta gärna kontakt med synpunkter, kommentarer och frågor

Mer från SLC