Spannmålsodlarnas exportkontrakt

SLC - IMG 8698

Nya spannmålskontrakt för odlarexport från Lovisa

Obs! Kontraktets teckningstid utgick 8.4.2016

Fodervetekontraktet i odlarnas egen regi från Nyland fick våren 2016 en fortsättning. Ifjol samlade 113 odlare 6.000 ton fodervete för export till Tyskland. I vår erbjöds tre olika kontrakt med det odlarägda spannmålsexportbolaget Polar Oats. Spannmålslagen är fodervete, foderkorn och livsmedelshavre.

Samarbetsparter för exportkontrakten i Nyland är anskaffningsföretagen A-spannmål, Nyländska spannmålskompaniet och producentorganisationerna SLC/SLC Nyland och MTK/MTK-Uusimaa och -Häme. 

Teckningstiden för de nya kontrakten är 18.3-8.4.2016.

Mottagningsplats är i första hand Valkom hamn, Lovisa, med Kotka hamn som reservalternativ. Själva exporten genomförs som ifjol av Polar Oats. 

Villkoret för att spannmålskontrakten kan genomföras är att man under kontraktstiden samlar ihop minst 3.000 ton av respektive spannmålsslag. Efter det har Polar Oats fullmakt att hitta en köpare på exportmarknaden fram till 15.6. Om ingen köpare hittas senast då förfaller kontraktet med odlarna.

Kontraktsvillkoren följer långt detsamma som ifjol; i kontraktet fastslås ett minimipris som odlaren erhåller, om priset som erhålls på den internationella marknaden blir högre än minimipriset kanaliseras detta, efter att kostnaderna från affären avdragits, i sin helhet till odlaren/säljaren av spannmålen. I samband med spannmålslikviden på hösten redovisas intäkterna och kostnaderna för spannmålsaffären till säljarna.

För att öka flexibiliteten gällande leveranserna till hamnen har mottagningstiden förlängts jämfört med ifjol och är nu 1.7-30.11. För tidiga leveranser (juli-sept.) står säljaren själv för lagringskostnaden i hamnen för dessa månader.

Krav och minimipris

  • Mottagningskrav för FODERVETE: Hektolitervikt minst 76 kg, proteinhalt minst 10,5% och fukthalt högst 14%. Minimipris: 128 euro per ton (moms 0%)
  • Mottagningskrav för FODERKORN: Hektolitervikt minst 62 kg, fukthalt högst 14%. Minimipris: 128 euro per ton (moms 0 %)
  • Mottagningskrav för LIVSMEDELSHAVRE: Kontrakt uppgörs för följande sorter: Matty, Carly, Harmony, Mirella, Steinar samt Peppi, Avanti, Belinda, Marika, Obelix och Rocky.Mottagningskrav: Hektolitervikt minst 56 kg, sortering 2 mm högst 8%, DON högst 1750 µg/kg, främmande sädesslag högst 2%, utgrodda kärnor högst 0,5%. Havren skall vara mogen, frisk, ha en normal färg, doft och utseende. Havren får inte vara behandlad med glyfosat eller gödslad med avloppsslam från reningsverk.Minimipris: 140 euro (moms 0%) plus sorttillägg 10 euro per ton för sorterna Matty, Carly, Harmony, Mirella och Steinar levererat till mottagningsplatsen.

Ombudsmän för spannmålskontrakt

Förfrågningar och kontraktsteckningen sker i år genom utsedda ombudsmän (se nedan). 

Ladda ner kontraktet (se nedan), fyll i, skanna och skicka ditt undertecknade kontrakt per e-post till någon av följande ombudsmän som kontrollerar och kvitterar till dig att ditt kontrakt är mottaget och ok. Du kan också skicka ditt kontrakt per brevpost men meddela då till ombudsmannen per telefon eller e-post din kontraktsmängd. Meddelandet behövs för uppföljningen av hur kontraktsmängden uppfylls. Polar Oats har nu anställt tilläggspersonal och utvecklar sina mottagnings- och uppföljningssystemen, så att bl.a. informationsgången skall fungera effektivare och bättre.

  • Andelslaget A-spannmål: Bengt Nyman, tel. 0500-348185, e-post: bengt.nyman@dnainternet.net
  • Kim Forsman, tel. 040-5542828, e-post: kim.forsman@elisanet.fi och Tom Pehkonen, tel. 0400-709792, e-post: tom.pehkonen@elisanet.fi
  • Ab Nyländska spannmålskompaniet: Albert Ehrnrooth tel. 040-5067000, e-post: kialagard@kialagard.com och Jakob Frankenhaeuser, tel. 040-7434034, e-post: agro@kialagard.com
  • Även Erik Brinkas, tel. 040-5459786, e-post: erik.brinkas@pp1.inet.fi, fungerar som kontaktperson och ombudsman för främst östra Nyland.
Fodervete exportkontrakt Foderkorn exportkontrakt Livsmedelshavre exportkontrakt

Mer från SLC