VENI Energia

www.venienergia.fi

Enegia Market Services Oy är från och med 1.1.2018 VENI Energia Oy och SLC:s samarbete fortsätter med företaget. 

SLC-medlemmar som ingår avtal med VENI Energia erhåller tio procents (10 %) rabatt på företagets experttjänster inom elinköp. För att tillgodogöra sig förmånen måste kunden kunna uppvisa ett giltigt SLC-medlemsnummer eller på annat sätt bevisa sitt medlemskap i SLC samt uppge sin FO-nummer. 

Genom att ingå avtal med VENI Energia överlåter jordbrukaren konkurrensutsättning av elbolag samt uppgörande och byte av elavtal till VENI Energia. VENI Energia uppgift är att för kundens räkning ta reda på optimala elinköpsperioder och sedan köpa elen vid rätt tidpunkt. I och med att elpriset binds till ett fast pris för en viss period vet kunden i god tid i förväg vad elektriciteten kommer att kosta.

Samarbetet inleds med att VENI Energia utreder kundens utgångsläge genom en kartering av elförbrukningen. Sedan konkurrensutsätter VENI Energia elbolagen och gör en jämförelse av bolagens anbud. Kunden kan då skapa sig en uppfattning om det förmånligaste alternativet och VENI Energia tar sedan hand om avtalsförhandlingar och byte av elbolag. Då SLC-medlemmen överlåter elupphandlingen kan elkostnaderna minimeras.

Denna förmån lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Vid frågor, kontakta VENI Energia:

Meny