Woikoski

www.woikoski.fi

Woikoski beviljar 35 - 60 % rabatt vid köp av gaser och intyg på användningsrätt gällande gasflaskor. Transportkostnaderna är dock ortsspecifika.

Återförsäljningspunkterna hittas på www.woikoski.fi eller ring tel. 040 166 2023 eller e-post info@woikoski.fi. 

Förmånsprodukter:

- Syre i flaska, industriellt 
- Tryckluft i flaska, industriellt 
- Acetylen i flaska, industriellt 
- Argon i flaska, industriellt 
- Koldioxid i flaska, industriellt 
- Kväve i flaska, industriellt 
- SK-18 i flaska 
- SK-25 i flaska 
- Luktsatt syre 
- SK-2 
- Gasol 
- Svetstillbehör 
- Uthyrning av gasflaskor 

Denna förmån lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC