OP Gruppen

www.op.fi

OP Gruppen erbjuder år 2019 kännbara förmåner inom banktjänster, livförsäkringar, placeringsfondsprodukter och fastighetsförmedling för SLC:s och MTK:s medlemmar. En förutsättning för beviljande av medlemsförmåner är att kunden är andelsbankens ägarkund och kan bekräfta sitt medlemskap genom att visa SLC/MTK-medlemskort:

1. Försäkringen Guldtrygg vid allvarlig sjukdom
SLC:s och MTK:s medlemmar och deras familjemedlemmar får 20 % rabatt de sex första månaderna på premierna för försäkringen Guldtrygg vid allvarlig sjukdom, förutsatt att försäkringen har tecknats 2018 eller 2019. Guldtrygg beviljas av AXA.

2. Fastighetsförmedlingstjänster
SLC- och MTK-medlemmar får en rabatt på 250 euro på OP-Kiinteistökeskus normalprissatta momsbelagda förmedlingsprovision (dock inte på minimiprovisionen).

3. WebWakka-förmån
SLC- och MTK-medlemmar får cirka 40 % rabatt på Mtech Digital Solutions (Lantbrukets Datacentral) WebWakka-bokföringsprogram för de 12 första användningskostnaderna, när det beställs via andelsbankerna. Erbjudandet gäller nya WebWakka-kunder (erbjudandet gäller ej medlemmar i samma familj eller samma lantbruksföretag) och är i kraft t.o.m. 31.12.2019. Läs mer om övriga WebWakka-förmåner och erbjudanden.

4. Övriga förmåner
Som andelsbankens ägarkund har du möjlighet att samla på OP-bonus för bank- och försäkringstjänster. Därtill kan du få olika rabatter på bank- och försäkringstjänster. OP-bonus samlas på ditt bonuskonto varje månad och används automatiskt för att betala till exempel bankserviceavgifter och Pohjolas försäkringspremier eller OP-Kiinteistökeskus provisioner. Ju mer du koncentrerar dina ärenden, desto mer OP-bonus samlas det.

Skogsvårdföreningens elektroniska medlemskort kan laddas upp i smarttelefonen med hjälp av Pivo-appen, som fungerar som en kostnadsfri mobilplånbok och som innehåller många förmånsprogram och rabatter. Mera informtion på mhy.fi.

OP Gruppens service till lantbruksföretagare och skogsägare: 
OP-tjänster för lantbruksföretagare
OP-tjänster för skogsägare
OP Kiinteistökeskus
OP Media
Pivo

Här finns även erbjudanden som kan passa skogsägarmedlemmar.

Meny