​WebWakka-bokföring

www.mtech.fi WebWakka OP-gruppens övriga förmåner

För att utveckla lantbruksföretagens ekonomiförvaltning har Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Mtech Digital Solutions Oy, ProAgria Keskusten Liitto ry., Svenska lantbrukssällskapens förbund rf. och OP Gruppen ingått samarbetsavtal om rabatt på följande produkter:

MTK:s och SLC:s medlemmar, som också är OP-ägarkunder, erbjuds WebWakka-bokföring (i licensen ingår bokföring för 1-5 kunder) till 40 % rabatt på bruksavgiften under de 12 första månaderna. Erbjudandet gäller nya WebWakka-kunder (gäller ej medlemmar i samma familj eller samma lantbruksföretag) och är i kraft till och med 31.12.2020

Kampanjpriser fr.o.m. 1.1.2020 enligt prislistan: (förbehåller sig rätt till prisförändringar), moms 0 %. 
- WebWakka 100,80  (norm. 168 €)
- WebWakka Pro 147,00 € (norm. 245 €)

WebWakka har en integrerad filöverföringsbaserad bankförbindelse via andelsbankens nättjänst OP Ryhmä Web Services.

Dessutom får WebWakka-kunder 40 % rabatt på bruksavgiften för det första året vid beställningen av dessa program
- Min Gård Wisu 72 € + 0,4 €/ha (norm. 120 € + 0,4 €/ha)
- MobiWisu 42 € (norm. 70 €)
- WisuEnnuste 30 € (norm. 50 €)
- Min Gård, mjölkproduktionspaketet 144 € + 0,1 €/de (norm. 240 € + 0,1 €/ey)
- Min Gård, köttproduktion 144 € + 0,1 €/de (norm. 240 € + 0,1 €/ey)

Specialerbjudande till övertagare vid generationsväxling
(gäller köp där köpebrevet är undertecknat 1.1.2020 eller senare)
- WebWakka kostnadsfritt under de 12 första månaderna (förmån 168 €)
- WebWakka Pro kostnadsfritt under de 12 första månaderna (förmån 245 €)

Förmåner på övriga program för övertagare vid generationsväxling:
- Min Gård Wisu 6 månader kostnadsfritt (förmån 60 € + 0,4 €/ha)
Min Gård, mjölkproduktionspaketet 6 månader kostnadsfritt (förmån 120 €)

För mera information om erbjudandet och beställning av programmet, kontakta din egen andelsbank. Mtech levererar programmen till kunderna via de beställningar som kommer via andelsbankerna. Leveransen innehåller användaruppgifter och instruktioner för ibruktagning. Leveransen innehåller inte installation eller användarutbildning. Dessa tjänster kan separat beställas från närmaste ProAgria central eller Mtech

SLC-förmånen gäller SLC-medlemmar som blir nya WebWakka-kunder. OP Gruppen förutsätter att kunden även är andelsbankskund, d.v.s. kund i OP-gruppen. 

Banken kontrollerar att beställaren är SLC- eller MTK-medlem. 

Mera information:
OP Gruppen
Mtech Oy

Mer från SLC