FMG-lastväxlar­släp och -vägsladdar

SLC och FMG har ingått bonusförmånssamarbete för SLC-medlemmar år 2019. SLC-medlemmar som under 2019 köper FMG:s lastväxlarsläp och -vägsladdar är berättigade till en studieresa till St. Petersburg. Bonusförmånen gäller för alla köp som görs under 2019. Motsvarande samarbetsavtal gäller även för MTK-medlemmar.

FMG:s lastväxlarsläp och -vägsladdar kan köpas från AGCO Suomis försäljningspunkter. Genom samarbetet vill FMG och AGCO erbjuda SLC-medlemmar en unik upplevelse i en stressig vardag. 

Vid köptillfället kontrollerar FMG SLC-medlemmens medlemsnummer samt medlemskapets giltighet. 

Bonusförmånen berättigar till bonusresa för en (1) person. Om kunden så vill är det möjligt att på egen bekostnad (550 €, FMG fakturerar kunden direkt) ta med en medresenär. Bonusförmånen kan även vid behov överlåtas till en familjemedlem. 

Studieresan:

Studieresan görs till St. Petersburg med Allegro-tåget och resan är tre dygn (två nätter). Resan inleds antingen vid Helsingfors, Lahtis eller Kouvolas järnvägsstation. Beroende på åtgången görs två eller tre resor under 2019, varav den första i juni. FMG informerar kunden direkt om resan, och då kan kunden själv välja den mest lämpliga tidpunkten.  

För studieresan ansvarar kunden själv för giltigt pass och visum till Ryssland för restiden. När resans tidpunkt har avtalats, införskaffar kunden själv visum från sin egen resebyrå enligt det program som FMG gör upp. 

I resan ingår tågresor, inkvartering, måltider, transporter, möjliga inträdesbiljetter samt guidning i Ryssland vid besöksmål. 

Avsikten med resan är att bekanta sig med FMG:s verksamhet i Ryssland samt med sevärdheter i St. Petersburg. I god tid innan resan sänder FMG ett detaljerat program med tidtabeller samt all information och anvisningar för resan. 

Tilläggsinformation om bonusresan ges av Jarkko Hyyrönmäki, tfn 040 532 1467

Meny