SKED

www.skedglobal.com Flyer om SKED


SKED - Ladda ned och använd. Hyr eller hyr ut!

SLC har inlett samarbete med SKED Oy som erbjuder en mobilapplikation för lantbruket som gör det möjligt att dela befintliga resurser med varandra och samtidigt skapa nya intäktsströmmar till gården.

SKEDs idé bygger på delningsekonomi och avsikten är att hjälpa lantbrukare att utnyttja en redan befintlig maskinpark, utrymmen eller andra resurser på ett effektivare sätt. Som jordbrukare kan man exempelvis hyra en maskin eller arbetskraft för den tid man behöver. Omvänt kan jordbrukare också skapa sig själva helt nya intäktsströmmar och underlätta sin egen ekonomi genom att t.ex. hyra ut sin egen maskin eller sin lediga lada till någon som behöver den istället för att den står oanvänd. 

Med hjälp av SKED ser du det befintliga utbudet, priser och var maskinerna finns - allt i realtid. 

Hyr man ut, skall man försäkra sin egendom. Den som hyr, står vid behov för eventuell transport. Betalning sker via säkra bankförbindelser.

10 % rabatt på SKED-avgift för SLC-medlemmar
SKED erbjuder SLC-medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna rabatt så att SLC-medlemmar som hyr ut arbetskraft eller maskiner får 10 % rabatt på den normala serviceavgiften. För att få tillgång till rabatten, registrera ditt SLC-medlemsnummer i applikationen. 

SKED-appen laddar du avgiftsfritt ned i Google Play eller Apple App Store. 

Tilläggsinformation

Meny