SKED

www.skedglobal.com

SLC har inlett samarbete med SKED Oy som erbjuder en marknadsplats för lantbruket som gör det möjligt att dela befintliga resurser med varandra och samtidigt skapa nya intäktsströmmar till gården.

SKED är en öppen och transparent marknadsplats där konsumenter kan möta andra konsumenter och där företag effektivt kan nå sina kunder inom lantbruket. På SKED kan du hyra maskiner, lediga lagerutrymmen, odlingsjord mm. både till och av andra lantbrukare. Här hittar du också behändigt temporär arbetskraft till din gård när du behöver den som mest.

SKEDs idé bygger på delningsekonomi och avsikten är att hjälpa lantbrukare att utnyttja en redan befintlig maskinpark, utrymmen eller andra resurser på ett effektivare sätt. Som jordbrukare kan man exempelvis hyra en maskin eller arbetskraft för den tid man behöver. Omvänt kan jordbrukare också skapa sig själva helt nya intäktsströmmar och underlätta sin egen ekonomi genom att t.ex. hyra ut sin egen maskin eller sin lediga lada till någon som behöver den istället för att den står oanvänd.

Med hjälp av SKED ser du det befintliga utbudet, priser och var maskinerna finns - allt i realtid.

Hyr man ut, skall man försäkra sin egendom. Den som hyr, står vid behov för eventuell transport. Betalning sker via säkra bankförbindelser.

10 % rabatt på SKED-avgift för SLC-medlemmar
SKED erbjuder SLC-medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna rabatt så att SLC-medlemmar som hyr ut arbetskraft eller maskiner får 10 % rabatt på den normala serviceavgiften. För att få tillgång till rabatten, registrera ditt SLC-medlemsnummer i den tjänsten.

Tilläggsinformation

Mer från SLC