Medlems­under­sökning

SLC - Bondenbehovs

För de förtroendevalda och anställda i den finlandssvenska producentorganisationen är det viktigt att veta vad medlemmarna tycker om organisationen. Därför ber vi dig delta i SLC:s och producentförbundens medlemsundersökning som utförs i samarbete med Kantar TNS Agri.

Syftet med undersökningen är att identifiera de områden där organisationen kan utvecklas och bli ännu bättre. För att resultaten i undersökningen skall vara tillförlitliga är det ytterst viktigt att du deltar i undersökningen. Varje medlems enskilda svar är viktigt för att organisationen ska gå framåt, förbättra sig och kunna svara på medlemmarnas förväntningar.

Alla uppgifter som gäller den här undersökningen behandlas absolut konfidentiellt. Varken ditt namn eller dina svar kommer till uppdragsgivarens eller någon utomståendes kännedom. Vi ber att du besvarar undersökningen inom en vecka. Det tar cirka 10-12 minuter att svara på frågorna.

Enkäten besvaras elektroniskt genom att klicka på undersökningens webblänk här intill och logga in med din SLC-medlemsnummer om du inte redan är inloggad. 

Utlottning av presentkort

Bland de som besvarat enkäten utlottas två stycken 200 euros, två stycken 100 euros och fyra stycken 50 euros mångsidiga Presentcard-presentkort. 

Vi uppskattar ditt svar

Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten, ditt svar är värdefullt för oss. 

Vi önskar dig en glad vår. 

Kontaktpersoner för undersökningen är:

Kantar TNS Agri Ab  
VD Anne Kallinen, tel. 0400-800 865
Reijo Pirttijärvi, tel. 040-8652363, e-post: reijo.pirttijarvi@kantar.com 


Urvalskälla:
SLC:s medlemsregister; Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors

Meny