SLC Unga

SLC - 01 10 webb

SLC Unga ser till att unga lantbrukares röst hörs i organisationen och i samhället. Kom med och påverka framtiden för Finlands jord- och skogsbruk!

Förmåner för nya jordbrukare


SLC unga representerar framtiden i SLC. Vår uppgift är att är se till att den mat som finländaren äter nu och i framtiden är producerat av finska lantbrukare på bästa möjliga vis. Vi vill att vår mat produceras rent, rejält och hållbart. Därför jobbar vi för att unga vill och har möjlighet att jobba inom lantbruket i Finland och kan livnära sig och sin familj med sitt yrke: Nu och i framtiden.

SLC Unga är alla SLC medlemmar i åldern 15-40 år.

Mer från SLC