Unga evenemang

Tävling: Finlands unga producenters mästare 2020

Unga producenterna är i en avgörande position inom lantbruket och i produktionen av livsmedel i Europa. Den främsta utmaningen är att skapa en jordbrukssektor som säkerställer tillgången till trygga livsmedel av hög kvalitet, tar hand om miljön och är klimatsmart.

 Tävling:

 Vi letar efter en ung producent som har ett hållbart och innovativt grepp i lantbruket (inkl. trädgårdsodling). Syftet med tävlingen är att stärka unga producenternas positiva image samt lyfta fram bästa praxis inom innovativ, hållbar och marknadsorienterad lantbruksproduktion och livsmedelskedja.

 Tävlingen sker på två olika nivåer. På nationell nivå utser juryn en vinnare bland alla deltagare. Nationella vinnaren går sedan vidare till europeisk nivå, där deltagare från olika EU-länder tävlar inom tre kategorier: "Digital champion in farming", "Environmentally-sustainable Champion in farming" och "Food champion in farming". Prisutdelningen sker i Bryssel i samband med Unga producenternas kongress 26.3.2020. Priset till den nationella vinnaren är en resa till Bryssel för två personer i samband med unga producenternas kongress.

 Tävlingen ordnas av MTK maaseutunuoret, SLC unga och European People’s Party EPP (Europiska folkpartiet). MEP Petri Sarvamaa ansvarar för tävlingsarrangemangen för Finlands del. Nationella juryn består av MEP Sarvamaa samt representanter från SLC och MTK.

Vem kan delta?

Alla under 40 år som jobbar inom lantbruk

 Hur kan jag delta?

Fyll i ansökan via Lyyti länk senast 31.1. Gå till anmälningsformuläret i Lyyti

 Kontaktinformation:

Annika Öhberg, annika.ohberg@slc.fi

Tiia Kuusela, tiia.kuusela@mtk.fi

 Frågorna i anmälningsformuläret:

  • Namn
  • Födelseår
  • Kontaktuppgifter: telefonnummer, adress och e-post
  • Vad producerar du? Produktionsinriktning
  • När har du börjat med verksamheten
  • Beskriv din verksamhet. Svara exempelvis på följande frågor: Vilka nya teknologier utnyttjar du i ditt arbete? Hur bedriver du klimatsmart verksamhet (lantbruk/jordbruk eller odling)? Hur främjar du  hållbar utveckling i din verksamhet? Vad gör du för att förbättra lönsamheten av din verksamhet? Hur bidrar du till en levande landsbygd? Har du utvecklat nya tillvägagångssätt inom livsmedelskedjan?
  • Varför är du Unga producenternas finländska mästare?
  • Tilläggsmaterial relaterat till din verksamhet: länk till webbplats, tidningsartiklar eller fotografier.

SLC ungdomsträff 15-17.11.2019-Filmklipp tillgänglig från miniseminarium om Bonden i klimatförändringen

"Bonden i klimatförändringen- fokus på uthålligt jordbruk"

Del 1(2) videoklippet

09:15-10:00 Kolneutral mjölkkedja- Kaj Nyman, Valio

10:00 - 11:00 Grödor för framtidens klimat - framsteg i växtförädlingen. Merja Veteläinen, Direktör för växtförädling, Boreal.

11:00-11:15 Paus

Del 2(2) i filmklippet

11:15-12:30 Klimatuthålligheten ligger under markytan - Paul Riesinger YH Novia

12:30-13:00 Aktuellt inom jordbrukspolitiken samt hur garantera finländska jordbrukets fortsättning när klimatet förändras- Jonas Laxåback, verksamhetsledare SLC

Jag vill ordna ett evenemang

Om du och/ eller andra unga i din avdelning/ ditt förbund vill ordna ett evenemang eller har idéer om hurdana evenemang du skulle vilja delta i så kan du vara i kontakt med ungdomsutskottets representant från ditt område eller SLC:s ungdomsombud. Ifall du önskar få in ett evenemang i SLC:s händelsekalender så kan du kontakta ditt förbund eller SLC:s ungdomsombud.

Meny