Ungdoms­utskotten

Ungdomsutskotten som styr ungdomsverksamheten i centralförbundet och förbunden verkar på tre olika nivåer: lokalt/ lokalavdelningar, regionala utskott och centralförbundets ungdomsutskott.

På den lokala nivån finns ungdomsklubbarna och unga kontaktpersonerna inom lokalavdelningarna. Förbundens regionala ungdomsutskott består av representanter från den lokala nivån. De regionala utskotten ordnar ungdomsverksamheten i var sitt förbund.

SLC:s ungdomsutskott består av representanter från samtliga förbunden. Ungdomsutskottet sammanträder 4 gånger om året eller vid behov då ordförande sammankallar utskottet.

Till SLC ungdomsutskottets uppgifter hör:

  • Följa med aktuella ärenden gällande unga (< 40 år) medlemmar och arbeta för de unga medlemmarnas väl
  • Främja medlemsutvecklingen
  • Ta initiativ i frågor som gäller unga i lantbruket och fungera som centralstyrelsens beredande organ
  • Organisera ändamålsenlig verksamhet inom de ekonomiska ramar som centralstyrelsen fastställer på förslag av ungdomsutskottet
  • Samarbeta med MTK Maaseutunuoret för att främja unga Finländska lantbruksproducenternas verksamhet
  • Skapa och upprätthålla samarbete med andra producentförbund i både Norden och EU
  • Främja samarbete mellan utbildningarna inom lantbruksbranschen i Svenskfinland

SLC:s ungdomsutskott

SLC ungdomsutskottet 2019

Elina Lindroos ÅPF (ordf.)

Kim Ekström SLC Åboland 

Joel Rappe SLC Nyland

Christoffer Ingo ÖSP

Sören Stenroos ÖSP

ÖSP ungdomsutskottet

Ordf. Sören Stenroos (Malax),  Fredrik Fors (Pedersöre), Linda Kvist (Karleby),   Kim Åbonde (Närpes östra),  Simon Ålgars (Lappfjärd), Mari Lönnqvist (Lappfjärd), Patrik Lindblad (Pörtom), Christoffer Ingo (Korsholms södra), Sofia Eriksson (Oravais), Anders Enlund (Esse). Fredrik Grannas är sekreterare.

SLC Nyland ungdoms- och PR utskottet

Joel Rappe (ordf.), Tenala-Bromarf; Marcus Wickholm, Raseborg; Leo Klinge, Sjundeå, Linda Fredriksson, Kyrkslätt; Rasmus Sahl, Helsinge; Isabella Nylund, Liljendal och Kristoffer Nilsson, Liljendal.

ÅPF ungdomsutskottet

Ordförande Johan Holmqvist, ledamöter Liz Mattsson, Fredrik Söderlund, Elina Lindroos, Christian Påvalls, Kristoffer Lundberg, Jon Eriksson och Anton Alm

SLC Åboland ungdomsutskottet

Ordf. Kim Ekström

Meny