12.9 Köp av bonden!-dagen

SLC -

Köp av bonden!-dagen ordnas för femte gången den 12 september 2020.

Under Köp av bonden!-dagen kan gårdar eller trädgårdar hålla öppet hus. Avsikten är att nå ut till nya och etablerade kunder samt att marknadsföra gården och gårdens produkter inom ramen för en trevlig evenemangsdag. Makumatka Maalle -temadagen som ordnas samtidigt, bjuder in besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och deras utbud.

I Köp av bonden!-dagen medverkar årligen över 200 öppna gårdar, vilka besöks av tusentals närmatsvänner. Målsättningen är att så många företag som möjligt på landsbygden öppnar upp sin gård under dagen. Besökarna vill stöda lokalt företagande och lära känna matens ursprung och gårdarnas verksamhet samt spendera en trevlig höstdag på landsbygden.

Hur kan jag anmäla min gård?

Producenter av mat och andra landsbygdsprodukter, hemträdgårdar, landbygdens turistföretag och t.ex. fiskare kan anmäla sig på evenemangets webbplats https://köpavbonden.fi. På evenemangssidan hittar besökare alla gårdar som anmält sig till Köp av bonden!-dagen. Alla intresserade gårdar kan hålla ett Köp av bonden! -evenemang på sin gård, även fastän gården inte i vanliga fall har direktförsäljning. Det går även bra att hålla ett gemensamt evenemang med granngården.

Anmälan

Anmälningstiden för att ordna öppen gård under Köp av bonden!-dagen pågår som bäst. Ju tidigare man anmäler sin gård till evenemanget, desto längre hinner gården marknadsföra dagen och förbereda sig. På evenemangssidan finns mångsidiga tips för hur man ordnar öppen gård och vad man behöver tänka på. I producenternas egen Facebook grupp Osta tilalta! -päivän tuottajat kan man också utbyta idéer och erfarenheter med andra producenter.

I arrangemangen av Köp av bonden!-dagen deltar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, rikstäckande samordningsprojektet för livsmedelssektorn vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Maa- och kotitalousnaiset, Marttaliitto, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Maaseudun sivistysliitto, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

På sociala medier kännetecknas evenemanget via #ostatilalta ja #köpavbonden.

Läs mer på:
- https://ostatilalta.fi/sv/
- slc.fi

För mera information av SLC, kontakta:
Mia Wikström, 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Mer från SLC