27.1 webbinarium: Miljösnack: Tillsammans på väg mot god vattenstatus

SLC - Vesiohjelma webinaari SVE

Välkommen på webbinariet Tillsammans på väg mot god vattenstatus om MTK:s och SLC:s vattenprogram onsdagen den 27 januari 2021 kl. 9-11.

MTK:s och SLC:s vattenprogram har utkommit. Kom med och lyssna, diskutera och utmana i vattenfrågor:

• Vad kan förändras och inom vilket tidsintervall när det gäller vattenstatus?
• Hur främjar hållbart jord- och skogsbruk vattenskyddet?
• Vilken är jordbrukarnas och skogsägarnas uppgift och visioner?
• Varför och hurdan forskningsinformation samt vilka verktyg och vilket kunnande behöver vi mera av?

Webbinariet hålls i huvudsak på finska. Efter webbinariet kommer en svensktextad inspelning av webbinariet att publiceras.

ANMÄLAN:
Genom att förhandsanmäla dig får du inför webbinariet en länk för att koppla upp dig. Anmäl dig via Lyyti.fi

PROGRAM:

kl. 9.00 Webbinariet öppnas
Facilitator Petteri Lillberg, Demos Helsinki

kl. 9.05 Jord- och skogsbruket har lösningar för vattenskyddets utmaningar
Ordförande Juha Marttila, MTK

kl. 9.15 Vatten berör oss alla – jordbrukarens och skogsägarens infallsvinkel
Mjölkproducent Sonja Ek-Johansson, Pargas
Skogsägare Matti Heikkilä, Siikajoki

kl. 9.40 Jordbrukarnas och skogsägarnas eget vattenprogram
Expert Airi Kulmala, MTK

Kommentarer:
Skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF
Specialforskare Pasi Valkama, SYKE
Specialforskare Hannu Hökkä, Luke

kl. 10.30 Diskussion och frågor: Vilka tankar väcker programmet? Fråga, utmana och svara!

I diskussionen medverkar:
Mjölkproducent Sonja Ek-Johansson, Pargas
Skogsägare Matti Heikkilä, Siikajoki
Miljödirektör Liisa Pietola, MTK
Ordförande Mats Nylund, SLC

kl. 10.50 Hur går vi vidare? Vad kan vi göra tillsammans?
Ordförande Mats Nylund, SLC

kl. 11.00 Webbinariet avslutas


Diskutera i sociala medier: #vattenprogram #vattenskydd #vesiohjelma #vesiensuojelu

Bekanta dig med MTK:s och SLC:s vattenprogram:
på svenska: slc.fi/vattenprogram
på finska: www.mtk.fi/vesiohjelma

Mer från SLC