27.10 SLC:s fullmäktigewebbinarium: Finlands jordbrukspolitik 2023 →

SLC -

Under hösten håller SLC två webbinarier för SLC:s fullmäktigemedlemmar och intresserade medlemmar. Webbinarierna hålls som extra fullmäktigemöten via den digitala plattformen Teams. De båda webbinarierna är även öppna för medlemmar, och förutsätter förhandsanmälan av alla deltagare.

Det första webbinariet med rubriken Finlands jordbrukspolitik 2023 → hålls tisdagen den 27 oktober kl. 9-12.

PROGRAM:

Tid: Tisdagen den 27 oktober 2020 kl. 9.00-12.00
Plats: Teams (anmälda får länk för att ansluta till webbinariet)


Öppning av mötet
Kristian Westerholm, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige

De strategiska frågorna i jordbrukspolitiken
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande

CAP2023
Sanna-Helena Fallenius, specialsakkunnig, och Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Inkomststöden i den nationella strategin
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare

Nationella marknadsåtgärder och riskhantering
Rikard Korkman, SLC:s ombudsman

Landsbygdsutveckling och företagande på landsbygden 2023
Bjarne Westerlund, SLC Nylands verksamhetsledare

Hälsningar från Åland
Birgitta Eriksson-Paulson, ÅPF:s ordförande

CAPMAP-projektets slutsatser
Tapani Yrjölä, äldre lantbruksekonom, PTT

Diskussion och vägkost av fullmäktige


ANMÄLAN:

Alla deltagare ombeds anmäla sig till webbinariet senast den 25.10 via Lyyti. Alla anmälda får en Teams-möteslänk per e-post inför respektive möte.


Mera information om det andra webbinariet Klimatvägkartor och vattenprogram visar vägen 9.11 kl. 9-12.

Mer från SLC