28.10 Carbon Action Svenskfinlands webbinarium: Markens mikrober - odlarens viktiga medarbetare

SLC -

Tidpunkt: 28.10.2020 kl. 10–11
Plats: Via Microsoft Teams

Markens mikrober är en enorm, i det långa loppet oersättlig resurs för odlaren. Mikroberna frigör näringsämnen för växterna och de spelar en central roll i kvävets, kolets och andra ämnens kretslopp. En rik mikroflora främjar både växthälsan och jordhälsan, samt förbättrar markstrukturen och påverkar kollagrets storlek i marken.

I det här webbinariet, som ordnas inom ramen för projektet Carbon Action Svenskfinland, tar professor Kristina Lindström oss på en tur genom markmikrobernas värld. Marken sjuder av liv och om vi förstår mikroberna och slår vakt om dem, så ser de i sin tur till att odlingen kan fortsätta framgångsrikt.

Kristina Lindström är mikrobiolog, expert på bland annat biologisk kvävefixering och professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet.

Under webbinariet finns det tid för frågor och diskussion.


Anmäl dig här senast den 27.10


Mera information:

- carbonaction.org

- Facebook evenemanget

Har du frågor? Kontakta Anne Antman, tfn. 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

Carbon Action (https://carbonaction.org/hem/) är en samarbetsplattform startad av BSAG. Plattformens huvudmålsättning är att forska, verifiera och främja kolinlagring i åkermarkerna och därigenom hejda klimatförändringen och övergödningen av Östersjön. Det vetenskapliga forskningsarbetet koordineras av Meteorologiska institutet. Det svenskspråkiga delprojektet finansieras av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden.

Mer från SLC